Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

Barometr Manpower
  •   

7 grudnia 2010   Raport Manpower
Barometr Manpower Wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla Polski wskazują na spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia, jednak pracodawcy pozostają umiarkowanie optymistyczni w I kwartale 2011 r.
 

Jak wynika z opublikowanego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia polscy pracodawcy deklarują lekki spadek intencji zatrudniania nowych pracowników w I kwartale 2011 r. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski osiąga +5 proc. i na tle umiarkowanie optymistycznych w tym kwartale prognoz w krajach europejskich jest to dobry wynik.

 

Spadający optymizm

W ujęciu kwartalnym odnotowujemy umiarkowany spadek prognozy o sześć punktów procentowych, natomiast w ujęciu rocznym nastąpił wzrost o jeden punkt procentowy. Wśród 750 przebadanych pracodawców 17 proc. deklaruje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w najbliższym kwartale, 12 proc. planuje redukcję liczby etatów, a 68 proc. nie planuje żadnych zmian personalnych.

Pracodawcy w sześciu z dziesięciu badanych sektorach[1] planują zwiększać zatrudnienie w I kwartale 2011 r. Instytucje sektora publicznego to sektor, w którym przewidywany jest największy przyrost miejsc pracy, prognoza netto zatrudnienia wynosi +20%. Optymistyczne plany zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców z sektora Transport/ Logistyka, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +16%. Dla sektora Transport/ Logistyka nie odnotowano tak wysokich prognoz od III kwartału 2008 r. W sektorach Produkcja przemysłowa i Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi większość pracodawców ma plany tworzenia niż redukcji nowych etatów, prognoza netto zatrudnienia dla tych sektorów wynosi odpowiednio +13% i +12%. Tymczasem dla sektora Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo prognoza netto zatrudnienia jest ujemna i bardzo niska, osiąga -10%.

 

TSL w górę

W porównaniu z IV kwartałem 2010 r. pracodawcy są mniej optymistyczni, niższą prognozę odnotowano w ośmiu z dziesięciu sektorach. Największy spadek optymizmu pracodawców, o 15 proc, ustalono dla sektora Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, a także dla sektora Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, o 12 punktów procentowych. Znaczny spadek prognozy odnotowano również dla sektorów Budownictwo i Instytucje sektora publicznego, odpowiednio o 11 i 10 proc. Poprawa prognozy o siedem proc. nastąpiła dla sektora Transport / Logistyka, a o trzy proc. dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi.

W porównaniu z I kwartałem 2010 r. pracodawcy w pięciu sektorach wykazują większy optymizm. Największy wzrost, o 18 punktów procentowych, odnotowano dla sektora Produkcja przemysłowa, o dziewięć punktów procentowych wzrosła prognoza dla sektora Instytucje sektora publicznego. Spadek intencji pracodawców do zatrudniania nowych pracowników odnotowano w pięciu sektorach, w tym w sektorze Restauracje/ Hotele, w którym prognoza spadła najbardziej, o siedem punktów procentowych. W sektorze Kopalnie/ Przemysł wydobywczy prognoza spadła o sześć punktów procentowych, zaś w sektorze Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo o pięć punktów procentowych.

 

Zróżnicowane regiony

Prognoza zatrudnienia dla I kwartału 2011 r. jest pozytywna w czterech z sześciu badanych regionach Polski[2]. Największy optymizm w zatrudnianiu pracowników wykazują firmy z regionu Centralnego (województwo łódzkie, mazowieckie), w którym prognoza netto zatrudnienia osiąga +14%. Plany zwiększania zatrudnienia mają również pracodawcy z regionów Północno-Zachodniego (województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie) gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +8%, a także Południowego (województwo małopolskie, śląskie), w którym uzyskano prognozę +6%. Najniższą i jedyną ujemną w tym kwartale prognozę netto zatrudnienia -3% odnotowano dla regionu Północnego (województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie).

W porównaniu z wynikami dla IV kwartału 2010 r. prognozy zatrudnienia są mniejsze we wszystkich sześciu badanych regionach Polski. Najbardziej wyraźny spadek optymizmu pracodawców, o odpowiednio 11 i 10 punktów procentowych, odnotowano w regionach Południowym i Południowo-Zachodnim (województwo dolnośląskie, opolskie). W regionie Wschodnim (województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie) prognoza jest niższa o siedem punktów procentowych, natomiast w regionie Północnym o pięć punktów procentowych.

W ujęciu rocznym obserwujemy wzrost optymizmu pracodawców w czterech regionach. Dla regionu Północno-Zachodniego ustalono prognozę o siedem punktów wyższą niż przed rokiem. W regionach Centralnym i Wschodnim prognoza wzrosła o cztery punkty procentowe. Spadek prognozy o trzy punkty procentowe odnotowano dla regionu Południowego.Analizując wyniki badania Manpower dla wszystkich 39 badanych krajów i terytoriów widzimy, że w 32 krajach więcej pracodawców planuje zwiększać niż zmniejszać zatrudnienie w I kwartale 2011 r., jednak optymizm pracodawców jest bardzo zróżnicowany. Prognozy pracodawców z Indii (+42%), Chin (+40%), Tajwanu (+37%), Brazylii (+36%), Turcji (+27%) i Singapuru (+26%) są najbardziej optymistyczne. Z kolei największą ostrożność wykazują pracodawcy z Grecji (-15%), Czech (-5%), Austrii i Irlandii (-3% dla obu) a także Hiszpanii i Rumunii (-2% dla obu).

W ujęciu kwartalnym prognoza zatrudnienia jest niższa w 17 z 36 krajach, natomiast w ujęciu rocznym plany dotyczące zatrudnienia wzrosły w 28 z 35 badanych krajach.Kolejny raport z prognozami dla II kwartału 2011 r. będzie opublikowany w dniu 8 marca 2011r.

[1] Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka.

[2] Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

  •   
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

Komentarze

Aby komentować, musisz się zalogować.