Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

Lekki optymizm w transporcie drogowym
  •   

24 sierpnia 2010   Iwona Balke, Instytut Transportu Samochodowego
Lekki optymizm w transporcie drogowym Wyniki badania koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym za pierwszy kwartał 2010 r. wskazały na poprawę sytuacji. Wskaźnik koniunktury, wyrażający istniejące i przewidywane tendencje w przewozach, w transporcie międzynarodowym przyjął wartość dodatnią (+1,4). W transporcie krajowym wskaźnik wyniósł -15,7 i pomimo odnotowania ujemnej jego wartości, zmianę należy zinterpretować jako korzystną. Wynik taki oznacza bowiem, że zwiększenie wielkości przewozów odnotowało więcej przedsiębiorstw, a jednocześnie mniej firm miało do czynienia ze zmniejszeniem wielkości przewozów.
 

Prognozy na II kwartał 2010 r. w zakresie wielości przewozów w krajowym i międzynarodowym ciężarowym transporcie samochodowym wskazują, że taki korzystny trend utrzyma się.

Spadek zadłużenia

Ważnymi miernikami badania sytuacji na rynku transportowym są także wskaźniki kondycji ekonomicznej i zdolności przewozowej. Pierwszy z nich odzwierciedla opinię respondentów na temat ogólnej i finansowej sytuacji panującej w przedsiębiorstwach transportowych. Porównanie wartości tego wskaźnika do analogicznego okresu w roku poprzednim, wskazuje na poprawę jego wartości z –67,8 w pierwszym kwartale 2009 r., do  –26,8 w pierwszym kwartale 2010 r.

Drugi ze wskaźników, wskaźnik zdolności przewozowej, który odwzorowuje zmiany w liczbie samochodów ciężarowych zaangażowanych w przewozach ładunków oraz zakupy samochodów ciężarowych, również zmienił swoją wartość na korzyść (z -22,0 w pierwszym kwartale 2009 r., do -6,9 w pierwszym kwartale 2010 r.).

Należy zauważyć, że odpowiedzi respondentów na większość pytań zawartych w ankiecie, napawają delikatnym, ale jednak optymizmem. Pytani o zadłużenie, ankietowani wykazali rzeczywisty stan zadłużenia w pierwszym kwartale 2010 r. na poziomie -23,5, tj. korzystniejszym, niż przed rokiem, kiedy wynosił on -38,0. W prognozach w tym zakresie na kolejny, tj. drugi kwartał 2010 r., respondenci przewidują, że ich zadłużenie będzie się nadal zmniejszać.

Ważone saldo odpowiedzi na pytanie o opóźnienia w regulowaniu należności za przewozy przez klientów, wyniosło w pierwszym kwartale 2009 r. – 69,0, a w pierwszym kwartale 2010 r. -45,6, co oznacza, że przewoźnicy odczuli zmniejszenie tychże opóźnień. Prognozy na kwartał kolejny również przewidują poprawę, do poziomu – 19,9.

Mało inwestycji

Aż 55,2 proc. ankietowanych firm transportowych odpowiedziało, że nie prowadziło w pierwszym kwartale 2010 r. żadnych inwestycji, a 27,9 proc., że prowadziło je na poziomie z poprzedniego kwartału. Tylko 4,0 proc. firm raportowało zwiększenie inwestycji, a pozostałe 12,9 proc. ich zmniejszenie. Prognozy na drugi kwartał 2010 r. wskazują na możliwą niewielką poprawę w zakresie podejmowania inwestycji.

Co do zakupów taboru, to w pierwszym kwartale 2010 r. 56,2 proc. respondentów nie dokonywało takich działań, 30,8 proc. zgłosiło utrzymanie wielkości zakupów na poziomie z poprzedniego kwartału, 5,5 proc. stwierdziło poprawę i 7,5 proc. firm stwierdziło zmniejszenie poziomu zakupów. Prognozy na kwartał następny pozwalają przewidywać, że sytuacja ta nie ulegnie znaczącym zmianom.

W ujęciu geograficznym ankietowane przedsiębiorstwa transportu międzynarodowego, wykonały w pierwszym kwartale 2010 r. najwięcej jazd w kierunku zachodnim (52,8 proc.), a najmniej w kierunku północnym (9,2 proc.).

Bariery wzrostu przewoźników drogowych

  • wysokie koszty prowadzenia działalności przewozowej,
  • niedostateczny popyt na usługi transportowe,
  • niskie ceny za usługi przewozowe,
  • trudności w pozyskiwaniu kredytów bankowych na prowadzenie działalności,
  • nieuczciwa konkurencja w branży transportowej,
  • nieterminowe regulowanie przez klientów należności za świadczone usługi transportowe,
  • rozbudowany system przepisów prawnych,
  • brak radykalnych posunięć Rządu i władz lokalnych, usprawniających funkcjonowanie transportu.

 

 

W I kwartale 2010 r. 81,6% ankietowanych odpowiedziało, że największą barierą utrudniającą sprawne funkcjonowanie ich przedsiębiorstwa były zbyt wysokie koszty prowadzenia działalności przewozowej. Na zbyt mały popyt na usługi transportowe wskazało 45,3%, a na trudności z pozyskiwaniem kredytów 16,9%.
  •   
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

Komentarze

Aby komentować, musisz się zalogować.