Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

Magazyny na potrzeby e-commerce
  •   

26 września 2018   Piotr Wąs, dyrektor zarządzający SpaceFactory; Damian Kołata, Senior Business Development Manager Fiege
Magazyny na potrzeby e-commerce Rozwijający się w Polsce rynek e-commerce wymaga od operatorów logistycznych i deweloperów powierzchni magazynowych dostosowania operacji i magazynów do potrzeb nowego sektora. Obsługa podmiotów z branży e-commerce nie jest łatwa, a czynniki takie jak skala operacji, zasięg geograficzny, preferencje zakupowe klienta, czas dostawy i sposób obsługi zwrotów decydują o specyfice budynków magazynowych niezbędnych do realizacji procesów logistycznych w e-handlu.
 

Polski rynek e-commerce

Wartość rynku e-commerce w Polsce wynosi obecnie niemal 50 mld zł i jest to jeden z najszybciej rozwijających się rynków. Dwucyfrowa dynamika wzrostu na poziomie 20-25% rocznie spowoduje, że w ciągu kilku lat osiągnie on poziom znacznie wyższy – mówi się nawet o 80 mld zł w ciągu trzech najbliższych lat. W takim wypadku udział e-commerce w całkowitym handlu detalicznym w Polsce wyniesie około 9% i osiągnie aktualną średnią europejską. Będzie jednak znacznie niższy od wartości notowanych w Wielkiej Brytanii i Niemczech, odpowiednio 17% i 13%.

Choć zdecydowanymi liderami e-commerce są globalnie rozpoznawalne marki takie jak Amazon, Zalando czy Alibaba, to należy zdać sobie sprawę z tego, że w Polsce na początku 2018 roku zarejestrowanych było ponad 29,1 tys. sklepów internetowych. W ciągu 5 ostatnich lat ich liczba wzrosła o 34% (z 21,7 tys. w 2013 roku). Szacuje się, że z 26,5 mln polskich internautów 54% dokonało kiedyś zakupu online, a 16% kupuje także w zagranicznych e-sklepach.

Typowy, polski klient sklepu internetowego zainteresowany jest najczęściej zakupem odzieży, dodatków, akcesoriów, książek, płyt i filmów. To nabywca świadomy, posiadający dobre rozeznanie zarówno w zakresie produktów, jak i renomy oferujących je sklepów. Ponad 80% klientów e-sklepów jako preferowany sposób dostawy wskazuje dostawę kurierem, bezpośrednio do domu lub do miejsca pracy.

Czym w rzeczywistości są sklepy internetowe? Z jednej strony, to różnej wielkości wyspecjalizowane platformy, dla których e-handel stanowi kluczową lub jedyną formę działalności biznesowej, z drugiej natomiast to kanał sprzedaży, uzupełniający działalność sklepów tradycyjnych.

Specyficzną podkategorią e-handlu jest tzw. e-handel transgraniczny. Analitycy wskazują, iż otwarcie się na klienta zagranicznego pozwala sklepom internetowym na średnio 10% wzrostu sprzedaży. Szacuje się, iż w skali globalnej e-handel transgraniczny rośnie w tempie ok. 25% rok do roku, a jego wartość (również w ujęciu globalnym) to 900 mld dolarów.

Klienci sklepów internetowych wśród czynników zachęcających ich do kupowania w sieci podają najczęściej: całodobową dostępność, prostotę/łatwość procedury zakupu, wygodę, nieograniczony czas na dokonanie wyboru, możliwość darmowego zwrotu (oferowana tylko przez część e-sklepów), korzystne ceny oraz oszczędność czasu. Coraz więcej klientów e-commerce uważa transakcje w sieci za bezpieczne.

 

Operacje logistyczne dla e-handlu

W procesie obsługi klienta z sektora e-commerce zadanie operatora logistycznego polega nie tylko na wywiązywaniu się z zadań w zakresie logistyki, ale również stanowi integralną część kreowania wizerunku marki klienta i kształtowania doświadczenia klienta ostatecznego. Błędy popełniane przez operatora, np. nieprawidłowa kompletacja towaru, błędna wysyłka, czy też zbyt długa obsługa procedury zwrotu wpływają bezpośrednio na postrzeganie sklepu przez klienta. Konieczne jest wykształcenie wśród osób wykonujących operacje logistyczne świadomości uczestnictwa w szerszym projekcie, nie tylko typowo logistycznym, lecz także sięgającym dalej, mającym duży wpływ na wizerunek i powtarzalność zamówień w przyszłości.

Wymagania rynku handlu elektronicznego, jak na przykład usługa dostawy tego samego dnia stają się nie tyle konieczne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, co decydują o istnieniu w sektorze e-commerce. Obecnie usługa ta ograniczona jest do promienia kilkunastu - kilkudziesięciu kilometrów od magazynu, lecz zapewne w krótkim czasie będzie się rozwijała. Do standardowych usług zalicza się też dodawanie do paczek materiałów marketingowych, próbek, kuponów i dokumentów zwrotnych.

Opisując rolę operatora logistycznego w operacjach dla branży e-commerce, nie można nie wspomnieć również o kwestii nowoczesnej technologii. Jej cześć stanowią zaawansowane systemy WMS wraz z oprogramowaniem typu business intelligence. Sklepom internetowym umożliwia się również śledzenie przesyłki. Co najważniejsze – nie mówimy tu jedynie o klasycznym trackingu, z którego korzysta klient ostateczny, aby sprawdzić, czy przesyłka będzie w określonym dniu do niego dostarczona, ale o możliwości śledzenia całego procesu od momentu otrzymania zamówienia, poprzez kompletację i pakowanie, do momentu zwrotu gotówki za zrealizowany zwrot. Operator pokazuje całą ścieżkę i w sposób transparentny rozlicza się ze swoim partnerem. Bardzo często przed podjęciem decyzji o outsourcingu usług logistycznych, właściciele e-sklepów obawiają się utraty kontroli nad procesem. Lecz tak naprawdę to właśnie dzięki outsourcingowi partner może rozliczać operatora i mieć całkowitą kontrolę nad wszelkimi procesami logistycznymi.

Nowoczesne technologie to także automatyzacja procesów. Przenośniki czy sortery są już standardowym wyposażeniem nowoczesnego magazynu obsługującego branżę odzieżową i obuwniczą. Jeszcze dalej idzie firma Fiege, oferując usługi robota kompletacyjnego, do zadań którego należy kompletacja kartonów z obuwiem bądź odzieżą oraz transfer gotowych paczek do strefy pakowania i wysyłki. Niezliczona ilość sensorów, czujników i laserów powoduje, że roboty mogą pracować wspólnie z ludźmi. Ponadto mają zdolność uczenia się i zapamiętywania np. przeszkód i barier w magazynie. Warto podkreślić, że w obliczu coraz większych problemów z dostępem do zasobów ludzkich, roboty są wręcz nieocenionym elementem elastycznego łańcucha dostaw i pozwalają zachować gwarancję stabilności i jakości w okresie fluktuacji zamówień, czy też pików sprzedażowych.

 

Budynki do obsługi e-commerce

Czynniki takie jak na przykład model czy skala operacji, zasięg geograficzny, preferencje zakupowe, różnorodność oferty, oczekiwany przez klienta czas i sposób dostawy czy sposób obsługi zwrotów, decydują o specyfice budynków magazynowych, w których realizowane są procesy logistyczne dla e-handlu. Analizując potrzeby rynku e-commerce w zakresie popytu na powierzchnię magazynową, obserwujemy ogromne zróżnicowanie w odniesieniu do kontraktowanych przez operatorów typów budynków.

Dysponujący ogromnymi środkami inwestycyjnymi globalni czy regionalni operatorzy, tacy jak Amazon czy Zalando, którzy w swojej strategii stawiają na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej jako pochodnej skali operacji, nie wahają się przed inwestowaniem w gigantyczne pod względem powierzchni budynki magazynowe. Przykładem może być zakontraktowany u amerykańskiego dewelopera, firmy Hillwood, w pierwszym kwartale 2018 roku przez Zalando budynek o łącznej powierzchni 121 tys. m2, który powstaje w Olsztynku. Aby wyobrazić sobie skalę tego obiektu, wystarczy pokusić się o porównanie - jego powierzchnia odpowiadać będzie łącznej powierzchni 17 boisk do gry w piłkę nożną. Obiekty tego typu budowane są w oparciu o konkretne, predefiniowane założenia operatora w formule BTS (Build-to-Suit).

Budynki, w których realizowane są usługi dla e-commerce, pełnią różne funkcje. Najczęściej są to tzw. fulfillment centres, czyli centra przygotowania/realizacji zamówień. O lokalizacji tego typu inwestycji decyduje wiele czynników, w tym między innymi dostępność terenów inwestycyjnych wyposażonych w niezbędne media, zasób siły roboczej czy dostęp do sieci drogowej.

Podkategorią tego typu obiektów są mniejsze, patrząc z punktu widzenia powierzchni gruntu, choć podobnej wielkości, patrząc na wielkość powierzchni użytkowej (dzięki poziomom pośrednim), obiekty zautomatyzowane, w których znaczącą część kompletacji wysyłek wykonują roboty. W Polsce mamy już pierwsze realizacje tego typu.

Kolejnym typem budynków wykorzystywanych przez e-handel są standardowe budynki magazynowe klasy „A”, których na polskim rynku nowoczesnych nieruchomości magazynowych i przemysłowych jest najwięcej (pod względem łącznej powierzchni). Budynki te cechują parametry takie jak wysokość w świetle min. 10 m, posadzka bezpyłowa o nośności min. 5T/m2, świetliki dachowe w ilości min. 2% w relacji do powierzchni posadzki, wyposażenie w tryskacze ppoż., zautomatyzowane bramy dokowe itp. Choć ze względu na swoją dostępność rynkową budynki tego typu są najpopularniejsze, to w praktyce nie zawsze stanowią idealne rozwiązanie dla założonego typu procesów wewnętrznych. Głównym problemem bywa tu często zbyt duża, jak na przykład na potrzeby kompletacji z zastosowaniem regałów półkowych, wysokość wewnętrzna obiektów. Operatorzy, aby zoptymalizować powierzchnię pod względem kosztów i funkcjonalności, decydują się na zastosowanie poziomów pośrednich poprzez wbudowanie w te obiekty antresol. Duże doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji przebudów i rearanżacji powierzchni magazynowych w celu dostosowania ich do potrzeb użytkowników posiada firma SpaceFactory. Podejmując się takiego projektu, pamiętać należy, iż działania optymalizacyjne to działania na zasadzie naczyń połączonych – wzajemnie na siebie oddziałują. W ramach projektu adaptacji konieczne jest uwzględnienie szeregu czynników takich jak np. założenia dotyczące przyszłych, oczekiwanych funkcjonalności, specyfika konstrukcji obiektu, ochrona ppoż., BHP, wymogi ubezpieczeniowe oraz koszty związane z przywróceniem budynku do stanu pierwotnego po zakończeniu okresu najmu. W budynkach tego typu realizowane są praktycznie wszelkiego rodzaju procesy logistyczne związane z e-handlem.

Ostatnią kategorią są obiekty magazynowe znajdujące się najbliżej odbiorcy zlecenia, służące tzw. logistyce ostatniej mili. Dysponują one z reguły dużo mniejszą powierzchnią, rzadko przekraczają 10 tys. m2 powierzchni przeznaczonej dla pojedynczego operatora e-handlu. Obiekty te są bardzo zróżnicowane, znajdują się tu zarówno klasyczne cross-docki, obiekty poprzemysłowe adaptowane na potrzeby logistyki, starsze magazyny adaptowane na potrzeby logistyki ostatniej mili, jak i robiące ponownie furorę na rynku powierzchni magazynowych obiekty typu SBU (Small Business Units; pierwsze podejście do budowy tego typu obiektów obserwowaliśmy w drugiej połowie lat dwutysięcznych, jednak powstawanie ich na pewien czas wyhamował kryzys gospodarczy z 2008 roku).

Każdy pojedynczy operator e-handlu realizując zlecenia, może wykorzystywać jeden lub więcej typów budynków magazynowych.

 

Magazyn dla operatora

Obsługa podmiotów z branży e-commerce nie jest łatwa. Operatorzy logistyczni, m.in. Fiege, oferują klientom nie tylko standardowe usługi typu fulfillment, polegające na przyjęciu towaru, kompletacji zamówienia i wysyłce, ale również wiele innych poprzedzających ten proces, obejmujących wstępną kontrolę jakości, katalogowanie artykułów, wysyłkę wzorów do studiów fotograficznych, a także etykietowanie czy przygotowywanie zestawów promocyjnych. Na życzenie klientów z branży fashion Fiege poddaje ubrania np. prasowaniu, szyciu, foliowaniu, wieszaniu na wieszaki, mocowaniu etykiet z cenami, czy znacznikami RFID.

Właściwe wykonanie wspomnianych usług wymaga od operatora dużego doświadczenia oraz dostępu do znacznie większej infrastruktury, niż w przypadku typowych operacji magazynowych. Na powierzchni, na której wykonywane są usługi logistyczne dla e-handlu, musi znaleźć się miejsce nie tylko na regały paletowe i półkowe, lecz także na stojaki pozwalające na przechowywanie odzieży na wieszakach, bądź nawet całe systemy, które umożliwiają jej przemieszczanie. Należy również pamiętać o wydzielonych strefach dla towarów o znacznej wartości. Tylko rozbudowana i ulokowana we właściwy sposób infrastruktura będzie odpowiednia dla operacji na coraz częstszych dostawach wolumenu. Zwiększona częstotliwość dostaw oznacza wykonywanie większej liczby czynności operacyjnych, które rozpoczynają się już w momencie przyjęcia i składowania, a kończą w chwili kompletacji i pakowania. Nie należy również zapominać o istotnym elemencie procesowym, jakim jest zarządzanie zwrotami. Dotyczy to zarówno zwrotów z sektora B2B, czyli z salonów firmowych, czy hurtowni, jak i zwrotów z kanału e-commerce, które sięgają bardzo często nawet 30%. Jest to istotna wartość, która rośnie jeszcze bardziej w gorących przedświątecznych okresach bądź w wyniku coraz bardziej popularnych w Polsce dni darmowej dostawy i przeniesionych z rynku amerykańskiego akcji, takich jak „black Friday” oraz „cyber Monday”. Warto wspomnieć również o stołach, na których wykonywane są operacje, takie jak etykietowanie, przepakowywanie, czy tworzenie zestawów promocyjnych.

 

Na koniec, choć nie z powodu małej istotności, a wręcz przeciwnie, warto wspomnieć o antresoli, która skutecznie wypełni powierzchnię na wyższych poziomach wysokiego magazynu. Nowoczesne magazyny klasy A mają co najmniej 10 m wysokości. Nie wszyscy klienci e-commerce potrzebują, jak już wspomniano, tak wysokiej powierzchni składowania. Poszukują więc starszych magazynów, znacznie niższych (np. 6 m), które jednak nie są częstym elementem krajobrazu magazynowego albo decydują się na mniejszą powierzchnię z wykorzystaniem antresoli, która wymaga niestety zaangażowania dużego kapitału. W takim przypadku ponownie z pomocą przychodzi operator logistyczny, który jest w stanie wziąć na siebie ciężar zakupu i montażu antresoli, a także sprostania niezliczonym wymogom w zakresie przepisów przeciwpożarowych i BHP.

 

W artykule oparto się m.in. na wynikach badań: „E-commerce w Polsce 2017”, Gemuis i „Rynek e-commerce w Polsce w 2017/2018 roku”.

 

Komentarze

 

 

Michał Czarnecki, Vice President, Head of Leasing and Development Prologis w Polsce
Od kilku lat obserwujemy w Polsce silny rozwój sektora e-commerce, który wiąże się zarówno z relokacją magazynów zagranicznych, jak i z tworzeniem nowych obiektów, odpowiadających na rosnący popyt lokalny. Powstają oczywiście wielkopowierzchniowe centra logistyczne dedykowane sektorowi e-commerce, jednak większość klientów związanych z handlem prowadzi równolegle sprzedaż internetową i stacjonarną. W tych przypadkach firmy z powodzeniem korzystają z łączonych modeli logistycznych, wydzielając część wynajmowanej powierzchni w magazynie centralnym na potrzeby realizacji zamówień internetowych.
Choć sektor e-commerce jest w ostatnim czasie kluczową siłą na rynku nieruchomości logistycznych, a firmy z nim związane to wciąż najszybciej rosnąca grupa klientów powierzchni magazynowych, oddziałuje on również na konsumentów, zmieniając ich oczekiwania związane między innymi z szybkością i wygodą dostawy czy polityką zwrotów. Ta dynamika sprawia, że oczekiwania rosną, a rozwiązania, które kilka lat temu mogły stanowić o przewadze – jak na przykład dostawa tego samego dnia, dziś są standardem. To oczywiście jest ściśle związane z logistyką i staje się katalizatorem wzrostu wymagań dotyczących poziomu usług w łańcuchu dostaw, wpływając również na decyzje związane z najmem nieruchomości.
Na rynku e-commerce istotnym elementem przy wyborze obiektów logistycznych jest oczywiście ich lokalizacja. Wyróżniamy trend dystrybucji regionalnej – dużą popularnością cieszą się inwestycje już istniejące – położone w obrębie dużych aglomeracji i z bezpośrednim dostępem do rozwiniętej infrastruktury drogowej. Pozwala to na zmniejszenie dystansu do konsumentów końcowych. Regionalne centra dystrybucji ułatwiają dotrzymanie krótkich terminów dostaw czy obsługę zwrotów – bliskość ułatwia zarządzanie kosztami transportu i usprawnia ponowne wprowadzenie towarów do obrotu. Na popularności zyskują również obiekty Last TouchTM, czyli budynki logistyczne zlokalizowane w miastach i zapewniające dystrybucję na ich terenie. Nazwa nie jest tu przypadkowa – magazyn Last TouchTM to ostatnie ogniwo procesu logistycznego – miejsce, z którego paczka może zostać bezpośrednio przekazana do klienta końcowego. Ze względu na maksymalne skrócenie terminu dostaw jest to dobre rozwiązanie szczególnie dla lokalnych i małych firm realizujących zamówienia towarów wrażliwych na upływ czasu.
Inne oczekiwania klientów z rynku e-commerce wobec obiektów logistycznych związane są na przykład z odpowiednim kształtem czy wysokością budynku, elastycznością w zwiększaniu lub zmniejszaniu wynajmowanej powierzchni, wielkością parkingu, automatyzacją czy instalacjami wentylacyjnymi. W większości są to wymagania, które mogą być z powodzeniem spełnione w istniejących już inwestycjach, cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem pośród klientów z sektora e-commerce. Wiele wskazuje na to, że branżę handlu elektronicznego czeka dalszy wzrost udziału w rynku i znaczenia dla łańcuchów dostaw, a przede wszystkim obsługi konsumentów.

 

Monika Starowieyska, Development Manager, SEGRO
Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy w Polsce dynamiczny rozwój sektora e-commerce, który przekłada się bezpośrednio na nowe rekordy w zakresie budowanej czy wynajmowanej w danym okresie powierzchni magazynowej. Dla firm realizujących internetowe zamówienia i dostawy kluczowym czynnikiem jest czas, stąd też rosnący popyt na magazyny miejskie, obsługujące tzw. last mile delivery. Magazyny zlokalizowane w granicach miasta najczęściej oferują powierzchnie typu small business units (SBU), z możliwością połączenia części magazynowej z reprezentacyjną powierzchnią biurową. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, w 2018 roku w portfolio SEGRO pojawił się nowy park: SEGRO Business Park Warsaw, Okęcie. Jest on zlokalizowany w jednej z najbardziej atrakcyjnych pod kątem efektywności łańcucha dostaw części Warszawy.
Nie można jednak zapominać, że e-commerce to także centra dystrybucyjne obsługujące dostawy w wiele regionów Polski, a często także poza granice naszego kraju. Dla nich, oprócz doskonałej lokalizacji przy głównych trasach czy węzłach komunikacyjnych, niezwykle ważną kwestią jest wielkość dostępnej przestrzeni oraz możliwość dostosowania jej do konkretnych potrzeb klienta. Przykładem takiego typu projektu jest centrum dystrybucyjne Arvato Polska w SEGRO Logistics Park Stryków. Budynek o powierzchni 30,400 m2 posiada 21 doków, w tym 4 kombi-doki, które pozwalają na obsłużenie standardowych tirów, jak również pojazdów użytkowych. Dla zminimalizowania utraty ciepła, nad pięcioma dokami działają kurtyny powietrzne. Dodatkowo, z myślą o komforcie zatrudnionych osób, powstały dodatkowe naświetla dachowe w strefach dedykowanych kompletacji oraz częściowo przeszklone bramy. Dla podwyższenia efektywności odbioru i dostaw towarów, na terenie parku zainstalowano również nowoczesny system kontroli dostępu automatycznie rozpoznający tablice rejestracyjne. Dla klientów takich jak Arvato Polska ważne są również rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną, dlatego wewnątrz i na zewnątrz budynku działa nowoczesne oświetlenie LED pozwalające obniżyć konsumpcję energii elektrycznej nawet o 30%. Kolejnym „wielkopowierzchniowym” Klientem SEGRO działającym w ramach e-commerce stała się ostatnio również firma H&M, która wynajęła 30,000 m² nowoczesnej powierzchni magazynowej w SEGRO Logistics Park Poznań, Gądki.

 

Tomasz Pyka, Chief Commercial Officer North&East Europe, DB Schenker
Jak wynika z raportu Gemiusa ,,E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska’’, rynek e-handlu w Polsce wyceniany jest na prawie 40 mld zł i nadal się rozwija, a ponad połowa polskich internautów robi zakupy w Internecie. Dynamiczny rozwój inwestycji stwarza nowe wyzwania dla logistyki, a liderzy rynku oczekują sprawności prowadzonych operacji. Firmy z branży e-commerce oczekują nie tylko szybkiego i terminowego dostarczania przesyłek, ale też sprawnego reagowania na szczyty sezonowe czy umiejętnej obsługi zwrotów.
Z uwagi na oczekiwania odbiorców, magazyn do obsługi e-commerce powinien być zautomatyzowany, wyposażony w nowoczesne systemy pickingu, sortery, antresolę, a przede wszystkim w system półek lub system regałów, który umożliwia szybki dostęp do nawet najdrobniejszych towarów bez błędów w kompletacji. Ważne jest, by szybko identyfikować i eliminować źródła powstawania błędów. Do tego celu przydatny jest monitoring zapewniający wysokiej jakości nagrania, które umożliwiają na przykład odczytywanie etykiet.
Niezbędne są też liczne doki przygotowane do szybkich przyjęć i wydań towarów – często kompletacja zaczyna się wieczorem, a dostawa planowana jest już na następny dzień. Obecnie, w celu lepszej organizacji procesu last mile, magazyny zlokalizowane są w centrach miast, by być jak najbliżej klienta. Trafiają tam już sformatowane przesyłki, gotowe do dostawy lub odbioru własnego.
Kompleksowa cyfryzacja i automatyzacja magazynu sprawiają, że staje się on bardziej wydajny i bezbłędny. Choć można wyróżnić kilka modeli obsługi logistycznej, to model mieszany gwarantuje jednak odpowiedni nadzór, a dzięki swojej prostocie – najwięcej możliwości optymalizacji. Ta strategia pozwala na elastyczne dopasowywanie się do dynamiki projektów e-commerce.

Robert Beliniak, zastępca dyrektora logistyki kontraktowej ds. operacyjnych, Rohlig Suus Logistics
E-commerce to dynamicznie rosnący segment biznesu, który poznaliśmy podczas wieloletniej współpracy z największymi firmami zajmującymi się handlem online w Polsce. Obecnie współpraca z klientami tego sektora stanowi 18% udziału w naszych przychodach. Najbardziej zależy nam na współpracy z klientami w całym łańcuchu dostaw. Realizujemy tzw. holistyczne podejście, które rozumiemy jako łączenie działalności operacyjnej, najnowocześniejszych systemów IT oraz mnogości rozwiązań transportowych, na które mogą pozwolić sobie jedynie najwięksi gracze na tym rynku.
Zarządzanie łańcuchem dostaw w e-commerce wymaga maksymalnej sprawności i efektywności przebiegu procesów logistycznych na każdym etapie realizacji. Wykorzystujemy synergię pomiędzy różnymi projektami, kilkoma lub kilkunastoma podmiotami z różnych branż, by zoptymalizować koszty niezbędnych zasobów w danej lokalizacji. Dzięki otwartości deweloperów na rozwiązania BTS, już na etapie projektu uwzględniamy rozwiązania dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających i złożonych projektów. Duże znaczenie ma dla nas m.in. odpowiednie rozmieszczenie siatki słupów konstrukcyjnych. Opracowaliśmy w tym zakresie autorskie rozwiązanie, które maksymalizuje wykorzystanie powierzchni przy zachowaniu wszelkich przepisów prawa regulujących budowę i użytkowanie obiektów magazynowych. W ostatnim czasie coraz częściej stawiamy na magazyny wysokiego składowania o wysokości większej od standardów rynkowych. Instalujemy w nich wózki systemowe VNA, zintegrowane z systemem JDA WMS, które w znaczący sposób przyspieszają kompletację najczęściej drobnych zleceń, jakie występują w obszarze e-commerce. Ułatwiają również realizację procesów, wpływając na poprawę jakości, poprzez automatyczne ustawianie się przy wskazanych lokalizacjach. Jednocześnie potrzebują mniejszej powierzchni w ciągach komunikacyjnych. Ze względu na relatywnie dużą prędkość i sterowanie automatyczne, wymagają gładkiej, odpowiednio nośnej posadzki, wylanej w odpowiedniej technologii, np. z zastosowaniem odpowiedniego rodzaju zbrojenia. Branża e-commerce wymaga dużej elastyczności. Każdy klient ma inne wymagania dotyczące standardu obsługi, a także usług dodatkowych. Oprócz bezpieczeństwa i niezawodnej obsługi klienci chcą mieć również możliwość rozwoju w kontekście powierzchni magazynowej i świadczonych usług.

 

Szczepan Gowin, Senior Business Development Manager Rhenus Logistics SA
Obsługa logistyczna dla kanału e-commerce charakteryzuje się dużym zaangażowaniem zasobów ludzkich. Część procesów w projektach logistycznych można oczywiście zautomatyzować i wykorzystać innowacyjne rozwiązania takie jak roboty – Rhenus stosuje takie rozwiązania w Polsce w jednym z projektów e-commerce dla branży fashion. Niemniej jednak obiekty magazynowe dedykowane e-commerce wciąż wymagają dużego zaplecza socjalnego i mowa tu zarówno o szatniach, stołówkach i kantynach pracowniczych, ale także strefach relaksu dla pracowników magazynowych. Coraz częściej przy magazynach można spotkać świetnie wyposażone kantyny pracownicze, gdzie wydawane są obiady w sposób manualny lub automatyzowany. Mówiąc o strefach relaksu, myślimy o specjalnie wydzielonych i zagospodarowanych przestrzeniach, gdzie pracownicy magazynowi mogą spokojnie wypić kawę, porozmawiać lub obejrzeć wiadomości w telewizji.
Magazyn dla e-commerce powinien dawać możliwości dostosowania powierzchni do obsługiwanych wolumenów w ramach sezonowości. Optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej ma ogromne znaczenie. Jest to realizowane z wykorzystaniem wielopoziomowych antresol, wind towarowych, systemów transportu wewnętrznego i przenośników grawitacyjnych. Projekty e-commerce angażują dużo powierzchni magazynowej w strefach pakowania zamówień oraz przyjęcia zwrotów. Ergonomia stacji roboczych, aranżacja przestrzeni dla pracownika i ciągła ich optymalizacja ma istotny wpływ na jakość procesu, ale również na wykorzystanie powierzchni magazynowej i ewentualne reorganizowanie powierzchni wraz ze zmieniającym się zapotrzebowaniem.

  •   
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

Komentarze

Aby komentować, musisz się zalogować.