Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

Systemy informatyczne w transporcie
 •   

9 kwietnia 2018   Marek Wiązowski, Quantum Qguar
Systemy informatyczne w transporcie Jedną z największych trudności w zarządzaniu drogowym przewozem towarów, jest konieczność podejmowania szybkich decyzji w oparciu o liczne, a do tego zmieniające się w czasie przesłanki. Zaliczyć do nich można między innymi dostępność kierowców i środków transportu, ceny oferowane przez podwykonawców, uwarunkowania techniczne i prawne, czy wreszcie sytuację panującą w danym momencie na drogach. Wraz z rosnącą ilością obsługiwanych zleceń, możliwość podejmowania prawidłowych, a do tego optymalnych decyzji staje się mocno ograniczona.
 

W takiej sytuacji, pomocne jest wykorzystanie informatycznych systemów zarządzania transportem (TMS – Transport Management System), opracowanych z myślą o kompleksowym wsparciu operacji transportowych, zarówno realizowanych samodzielnie, jak i zlecanych zewnętrznym podmiotom.

Systemy informatyczne w transporcie

Oprogramowanie do zarządzania transportem TMS, to rozwiązanie dla firm spedycyjnych, operatów logistycznych, a także firm dysponujących znaczną ilością własnych środków transportu.

Systemy TMS, wspomagaję zarządzanie przewozem w sposób kompleksowy, wspierając takie jego aspekty jak:

 • planowanie,
 • kontrola realizacji,
 • rozliczenia finansowe,
 • raportowanie i analiza.

Algorytmy systemu TMS, pozwalają na automatyczną weryfikację warunków, jakie muszą byś spełnione w celu realizacji zlecenia zgodnie z założeniami. System może uwzględnić m. in. wagę i gabaryty artykułów, rodzaj nośnika na którym transportowany jest towar, temperaturę przechowywania czy klasę ADR.

Planowanie przewozu

System TMS automatyzuje planowanie transportu, a także wspiera użytkownika w podejmowaniu najlepszych decyzji. Oprogramowanie dba, aby tworzony plan nie naruszał warunków dostawy czy wymagań technicznych transportu. Do typowych funkcji systemu TMS w zakresie planowania należą:

 • planowanie tras – system automatycznie, na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów, wyznacza optymalną trasę pozwalającą zrealizować dane zlecenie transportowe,
 • wybór środków transportu – wytypowanie środka transportu, z uwzględnieniem jego ładowności, możliwości operowania na danej trasie (ograniczenia masy/wysokości w przebiegu trasy, rampy załadunkowe itp.), specyficznych wymagań towarów (np. odnośnie temperatury),
 • szybkie porównanie usługobiorców – na podstawie zgromadzonych informacji o podwykonawcach i stawkach, system ułatwia wybór najkorzystniejszej oferty,
 • okna czasowe – dostawa towaru w ściśle określonym, wymaganym przez odbiorcę czasie,
 • ADR – system kontroluje, aby plan przewozu uwzględniał wymagania poszczególnych artykułów niebezpiecznych, w tym np. odpowiedni pojazd, uprawnienia kierowców, możliwość łącznego przewożenia z innymi towarami, warunki brzegowe ilości przewożonej substancji ADR,
 • harmonogramowanie czasu pracy kierowców – dobór kierowcy do zlecenia, wyznaczanie postojów i obowiązkowych przerw w pracy,

Kontrola realizacji zleceń transportowych

TMS jest narzędziem pozwalającym monitorować i oceniać realizację zaplanowanych zleceń transportowych. Dzięki informacjom dostarczanym do systemu przez kierowców (przy pomocy smartfonów czy tabletów), a także danym pochodzącym z miejsc przeładunku i rozładunku, spedytor może śledzić postęp wykonania zleceń. Informacje o wykonaniu kolejnych kroków, mogą być dodatkowo automatycznie wysyłane mailem lub sms-em do określonych osób.

Zapewniana przez system kontrola, podnosi transparentność przewozów, zapobiega nadużyciom takim jak kradzież paliwa czy samowolna zmiana trasy. Dzięki dostępowi do aktualnych informacji, spedytor może podjąć szybką rekcję w przypadku wystąpienia awarii, utrudnień drogowych czy wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności.

System TMS pozwala monitorować czas pracy kierowców, co podnosi bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko naruszeń prawa. Oprogramowanie TMS posiada również funkcje kontroli przepływu dokumentów związanych ze zleceniami transportowymi, takich jak faktury kosztowe, listy przewozowe i inne.

Raporty i analiza zleceń spedycyjnych

TMS to także narządzie analityczne, dostarczające kompletnych i wiarygodnych danych o przebiegu wykonanych zleceń. Analiza zawartych w systemie informacji historycznych ułatwia znalezienie ewentualnych nieprawidłowości, czy wytypowanie najbardziej dochodowych zleceń i klientów. Są to informacje przydatne przy podejmowaniu działań, mających na celu podniesienie rentowności prowadzonego biznesu. Wśród często wykorzystywanych przez spedytorów raportów, wymienić można:

 • zestawienie danych operacyjnych – w tym zestawienia zleceń, tras, list ładunkowych, informacje o przewiezionych towarach ADR, przepływy w hubach
 • raport transportowy – zestawienie zleceń transportowych dla wybranego przedziału czasowego
 • zestawienie dla przewoźnika – tabela z informacjami dotyczącymi podwykonawców
 • dekretacja kosztów – zestawienie kosztów dostawy poszczególnych przewoźników, z uwzględnieniem planowanej daty załadunku
 • rentowność zleceń – stosunek osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w ujęciu dla zleceniodawców
 • rozliczenie kierowców – wykonane trasy, ilość przewiezionych towarów
 • raporty ADR – informacje o przewiezionych ładunkach ADR
 • raport pustych i pełnych kilometrów – dystans pokonany z ładunkiem i bez niego

Przepływ informacji w łańcuchu dostaw

Dzięki opcjonalnej integracji z systemami ERP i WMS (Warehouse Management System), można uzyskać ciągłość przepływu informacji o artykułach, wzdłuż przebiegu całego łańcucha dostaw. Dzięki temu, przedsiębiorstwo dysponuje pełną historią produktu, zawierającą komplet informacji o procesach, jakim był on poddawany, a także o osobach, które w tych procesach uczestniczyły.

W wyniku zmieniającej się sytuacji gospodarczej i technologicznej, coraz silniej zaznacza się potrzeba poszukiwania nowych żródeł przewagi konkurencyjnej. Dobra koniunktura w branży TSL stwarza dogodny moment do tego, aby przygotować przedsiębiorstwo do rywalizowania dzięki technikom automatyzacji i optymalizacji.

 •   
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

Komentarze

Aby komentować, musisz się zalogować.