Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

Współpraca decyduje o sukcesie
  •   

14 grudnia 2018   Kinga Wiśniewska
Współpraca decyduje o sukcesie O znaczeniu partnerstwa i współpracy, integracji operatorów terminali i centrów logistycznych oraz przyszłości transportu intermodalnego z Mirosławem Antonowiczem, członkiem zarząd PKP SA, rozmawia Kinga Wiśniewska.
 

Przed jakimi wyzwaniami stają obecnie firmy logistyczne w Polsce?

Rozwój gospodarczy dokonujący się w naszym kraju kształtowany jest pod wpływem różnych zjawisk i procesów ekonomicznych. W wielu obszarach zmierzają one w kierunku globalizacji. Na polskim rynku TSL zachodzą istotne zmiany warunków konkurowania przedsiębiorstw. Wymagają one nowego spojrzenia na jego podział między duże międzynarodowe przedsiębiorstwa logistyczne funkcjonujące w układzie sieciowym a firmy działające jako pojedyncze podmioty. Złożoność procesów logistycznych i wieloaspektowość daje przewagę firmom zapewniającym kompleksowe łańcuchy dostaw. Przedsiębiorstwa powinny być otwarte na współpracę z partnerami mogącymi oferować uzupełniające usługi. Muszą one dążyć do poprawy efektywności działań, kompleksowości usług oraz poprawy obsługi klientów. Firmy muszą z wyprzedzeniem reagować na dynamicznie zachodzące zmiany w łańcuchach transportowych. Chcąc konkurować oraz odpowiadać na nowe wyzwania, większą wagę muszą przywiązywać do swojego otoczenia.

 

Czyli, aby przetrwać na trudnym rynku, należy nawiązywać partnerskie relacje?

Zdecydowanie, tak. Integracja działań w ramach krajowych i międzynarodowych łańcuchów dostaw jest bardzo istotna, ponieważ partnerzy mogą zaoferować sobie nawzajem poszukiwane zasoby i umiejętności. W takiej współpracy następuje wymiana doświadczeń, a firmy zyskują nowe kompetencje. Nie ulega wątpliwości, że rozwój usług logistycznych, w tym również na międzynarodowych rynkach, nie byłby możliwy bez rozwoju nowych technologii i stosownego wsparcia informatycznego. Dla firm współpracujących w układzie partnerskim oznacza to możliwość dyfuzji innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii. Jednym z kierunków działań w rywalizacji na ryku jest możliwość zaoferowania klientom tej samej jakości usługi jednak po niższej cenie. W transporcie bardzo ważny jest czas przewozu, co uzależnione jest od stanu infrastruktury transportowej. Szybki rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych powoduje, że zapewnienie odpowiedniej jakości usług wymaga też aplikacji wspierających przepływ towarów i informacji. Jednak niezależnie od tego, jak będą się zmieniać uwarunkowania techniczne, organizacyjne i informatyczne w procesach logistycznych bardzo ważne są kwalifikacje pracowników obsługujących łańcuchy dostaw. Do procesów logistycznych, które są coraz bardziej złożone, powinno podchodzić się w sposób profesjonalny. To decyduje o tym, że obecnie logistyka wymaga wysokiego poziomu kwalifikacji. Firmy logistyczne powinny postrzegać czynnik ludzki jako gwarancję rozwoju w sprawnym zarzadzaniu zintegrowanymi procesami w łańcuchach dostaw.

 

PKP podjęło się roli integratora rynku, inicjując powstanie porozumienia…

Mając na uwadze warunki, o których wspomniałem, PKP SA podjęło się roli integratora polskiego rynku logistycznego. W maju 2018 roku zainicjowaliśmy podpisanie Porozumienia o współpracy operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych

Europy Środkowo-Wschodniej z dziesięcioma polskimi operatorami logistycznymi. Pod koniec sierpnia dołączyło do niego sześć kolejnych podmiotów. Inicjatywa ta zakłada m.in. wzajemne wspieranie wysiłków w tworzeniu łańcuchów logistycznych na osiach wschód - zachód i północ - południe Europy oraz na kierunkach azjatyckich, a także wspólne kreowanie projektów inwestycyjnych i handlowych.

 

Na jakich obszarach przebiegać będzie współpraca uczestników porozumienia?

Porozumienie będzie realizować swoje działania szczególnie w czterech obszarach, czyli wzajemnej współpracy, promowania uczestników i rynku oraz popularyzowania ekologicznych form transportu. W rywalizacji na krajowym i międzynarodowym rynku TSL bardzo ważna jest optymalizacja przepływu dóbr i informacji w łańcuchu dostaw z wykorzystaniem potencjału partnerów. Sygnatariusze Porozumienia zamierzają współdziałać na rzecz rozwoju kompetencji i wdrażania w procesach logistycznych swoich przedsiębiorstw najnowszych technik. Chcą ponadto wzajemnie się promować wśród krajowych i zagranicznych klientów usług logistycznych. Porozumienie ma charakter otwarty, mogą do niego przystępować kolejne podmioty. Wszyscy uczestnicy mają w nim taką samą pozycję, jednakowy wpływ na kierunki współpracy i rozwoju inicjatywy. Zgłaszają się do nas kolejne zainteresowane współpracą firmy. Porozumienie rozwija się, a docelowo może ewoluować w kierunku bardziej sformalizowanej współpracy.

 

Porozumienie zrzesza między innymi operatorów terminali. Jak ocenia Pan polską sieć transportową i możliwości rozwoju transportu intermodalnego?

Segment przewozów intermodalnych w transporcie kolejowym stanowi najbardziej zawansowane rozwiązania logistyczne, więc kierunek ten trzeba nadal rozwijać. Logistyka zajmuje się kompleksowym podejściem do wszystkich działań w zakresie przepływu potoków ładunków.

Sieć transportowa kraju jest złożonym układem podsystemów technicznych (gałęziowych, funkcjonalnych), organizacyjnych, finansowych i regulacyjnych. Główny jej szkielet stanowi układ infrastruktury zarówno liniowej, jak i punktowej decydujący o dostępności transportowej danego obszaru. O efektach użytkowych systemu decydują dostępność i jakość oferowanych usług transportowych. Więc im silniejsze i bardziej systemowe są powiązania między jego poszczególnymi gałęziami, tym sprawność sieci jest większa. Wzrost udziału transportu kolejowego w rynku przewozu towarów jest możliwy dzięki inwestycjom zarówno w oparciu o modernizację istniejącej już infrastruktury, jak i budowie nowych obiektów.

 

Podstawą jest odpowiednio przygotowana infrastruktura…

Rozwój infrastruktury logistycznej powinien wyprzedzać rozwój transportu w stosunku do potrzeb, a więc wyprzedzać potrzeby transportowe. Wynika to m.in. z długiego okresu powstawania obiektów infrastrukturalnych, jak terminale czy centra logistyczne. Obecnie przewozy intermodalne zwiększają swój udział w ogólnych towarowych przewozach kolejowych (średniorocznie rosną około 15-17%). Jednak, aby tempo wzrostu nie zostało zahamowane, potrzebna jest nowoczesna infrastruktura liniowa i punktowa, terminale intermodalne i centra logistyczne. Zamierzamy współpracować przy tworzeniu sieci terminali ogólnodostępnych, jako zaplecza portów morskich, która powinna stanowić element systemu tzw. rozszerzonej przestrzeni portowej (ang. Extended Port Gateway). Pozwoliłoby to na wprowadzenie zmian organizacyjnych w zakresie dostarczania lub odbioru ładunków w terminalach lądowych zrównujących formalno-prawnie wykonywane tam operacje z analogicznymi w portach morskich. Ponadto PKP S.A. finalizuje obecnie prace nad Programem rozwoju transportu intermodalnego w Grupie PKP. Implementacja jego założeń ma na celu wsparcie i koordynację powstawania nowej infrastruktury intermodalnej.

 

Czy planujecie przeznaczyć na ten cel dodatkowe grunty?

Dysponujemy szeroką bazą nieruchomości, których duża część może być zagospodarowana właśnie na potrzeby działalności logistycznej. Możemy zaoferować tereny o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu hektarów, zlokalizowane na przykład w sąsiedztwie głównych portów morskich, przejść granicznych, dużych aglomeracji, ale też w niezurbanizowanych częściach Polski, dających duży potencjał rozwojowy. Wytypowaliśmy już 123 nieruchomości z przeznaczeniem na cele transportowo‑-logistyczne, a ich powierzchnia to ok. 1240 ha. Podejmujemy różne działania, aby zostały odpowiednio zagospodarowane, również z podmiotami zewnętrznymi w różnych modelach współpracy.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Obecnie stronami Porozumienia o współpracy operatorów terminali i centrów logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej są:

Advanced World Transport a.s.,

BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.,

Euroterminal Sławków Sp. z o.o.,

Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy Sp. j.,

PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.,

PKP Cargo Centrum Logistyczne w Medyka- Żurawica Sp. z o.o.,

PKP Cargo Connect Sp. z o.o.,

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,

Polskie Koleje Państwowe S.A.,

Śląskie Centrum Logistyki S.A.,

Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o.

Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A.,

Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.,

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.,

Zarząd Portu Morskiego Police Sp. z o.o.,

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

  •   
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

Komentarze

Aby komentować, musisz się zalogować.