Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

Wzrosły przewozy koleją większości grup ładunków
  •   

27 lutego 2018   Kinga Wiśniewska
Wzrosły przewozy koleją większości grup ładunków Urząd Transportu Kolejowego poinformował, że w ubiegłym roku masa przewiezionych towarów wzrosła o 7,9% w porównaniu z rokiem 2016. O ponad 15 % zwiększyły się przewozy rudy metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa. W grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny wzrost wyniósł blisko 6%.
 

Rok 2017 oznaczał dla większości przewoźników znaczne zwiększenie przewozów. Z analizy UTK wynika, że na wielkość przewozów nie miały negatywnego wpływu zamknięcia torowe. Zaś na dobre wyniki przewozowe wpłynęły m.in.: realizacja kontraktów handlowych związanych z branżą energetyczną, czy duże zapotrzebowanie ze strony branży hutniczej na materiały tradycyjnie przewożone koleją. Wzrosła też ilość przewożonych produktów rafinacji ropy naftowej, a nadal popularne były przewozy na potrzeby branży budowlanej. Zauważalny był także dalszy rozwój segmentu przewozów intermodalnych.

 

W 2017 r. grupa węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny stanowiła blisko 40,5% (niecałe 97,1 mln ton) wg masy ogółu przewożonych ładunków oraz niecałe 27,5% (niecałe 15,1 mld ton-km) wg pracy przewozowej. Drugie pod względem udziału znalazły się: rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa wynoszącym odpowiednio 25,9% (ponad 62,2 mln ton) oraz 27,6% (ponad 15,1 mld ton-km) wg masy i pracy przewozowej. Grupa: koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej zanotowała udział wg masy11,5% (blisko 27,6 mln ton) oraz 16,1% (ponad 8,8 mld ton-km) wg pracy przewozowej. Te trzy grupy stanowiły blisko 78% w masie i ponad 71% w pracy przewozowej ogółu przewożonych towarów.

 

Udziały podstawowych grup towarów w porównaniu z latami poprzednimi zmieniły się nieznacznie. Jednak, jak podaje UTK, w 2017 r. odnotowano znacznie większe ilości przewiezionych ładunków w ramach samych wybranych grup. W grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny przewieziono o ponad 5 mln ton więcej (ponad 5,8%) w grupie rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa - o ponad 8,4 mln ton (15,7%), a w grupach: towary mieszane, bez spożywczych; towary nieidentyfikowalne; pozostałe towary ponad 1,4 mln ton więcej, co oznacza wzrost o ponad 9%. W wartościach bezwzględnych wiele grup ładunków zanotowało znaczne wzrosty przewiezionej masy i zrealizowanej pracy przewozowej.

 

W ostatnich latach w niewielkim stopniu zmieniał się udział poszczególnych grup w ogólnej masie i pracy przewozowej. Transport kolejowy był wykorzystywany zarówno w celu obsługi pociągów z ładunkami masowymi, ale również jako coraz ważniejsza część przewozów ładunków w składach rozproszonych, kontenerach czy pociągach złożonych z różnego typu wagonów. Wzrost tych drugich pokazuje, że kolej może być nie tylko środkiem transportu towarów masowych, ale też świadczyć przewóz towarów, których obecnie większość przewożona jest transportem samochodowym – podsumowuje UTK.

  •   
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

Komentarze

Aby komentować, musisz się zalogować.