Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...
 

Colian Logistic

Profil firmowy nie został jeszcze aktywowany, nastąpi to niezwłocznie po zweryfikowaniu danych firmy.

W przypadku nowych zgłoszeń weryfikacja trwa z reguły nie więcej niż 24 h.