Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...
 

Gerlach Sp. z o.o.

Europejskie usługi celne.

Oferowane produkty: Deklaracja importowa, deklaracja eksportowa, deklaracja tranzytowa w NCTS, konsultacje celne, przedstawicielstwo fiskalne, Karnet TIR w NCTS, Intrastat

Agencje celne Głuchowo, Warszawa, Zabrze, Korczowa, Dorohusk, Koroszczyn, Kuźnica Białostocka, Gdańsk, Suwałki