Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

Logistyka produkcji : ADR

F-gazy: nowe wymagania
Ustawa o f-gazach od wejścia w życie w połowie 2015 roku stanowiła źródło problemów i niejasności – wdrażała bowiem regulacje z nieobowiązującego już wówczas unijnego rozporządzenia z 2006 r. Od września 2017 r. ustawa jest wreszcie dostosowana do aktualnych przepisów Unii... Przeczytaj później w kolejce do przeczytania

TPM – zarządzanie usterką

TPM – zarządzanie usterką

10 lipca 2013 Adam Lipiński, Swedwood; Łukasz Kolenkiewicz, Spare Parts Coordinator IKEA Industry, Solid Wood Division Oddział w Wielbarku.
Logistyka produkcji | White tag oraz standaryzacja w zakładzie Sweedwood
Usterki, najczęściej postrzegane jako sprawy niskopriorytetowe, jeżeli nie są odpowiednio zarządzane, w niedługim czasie stają się poważnymi awariami.Jedną z podstawowych zasad rządzących w Total Productive Maintenance (TPM) jest prewencyjne podejście do awarii. Kluczem do... Przeczytaj później w kolejce do przeczytania