Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

Magazynowanie : ADR

Pozorna harmonizacja
Prezydent Komorowski podpisał w pierwszej dekadzie września Ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych, która ma na celu przystosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.Uchwalona pod koniec lipca ustawa zbiera - rozproszone w... Przeczytaj później w kolejce do przeczytania

Jak bezpiecznie magazynować?

Jak bezpiecznie magazynować?

21 kwietnia 2011 Piotr Kaźmierski
Magazynowanie
"Książka zawiera bardzo obszerny i szczegółowy opis problemów związanych z klasyfikacją, oznakowaniem, pakowaniem, transportem i magazynowaniem substancji i/lub mieszanin stwarzających zagrożenie (niebezpiecznych). Autor podjął się trudnego zadania skonsolidowania... Przeczytaj później w kolejce do przeczytania