Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...
 

Nowe kary dla przewoźników
  •   

27 grudnia 2018   Tomasz Czarnecki
Nowe kary dla przewoźników Jak podaje portal PrawnicyTransportu.pl, od 1 stycznia 2019 r. będą stosowane kary za niedopełnienie obowiązków geolokalizacyjnych.
 

Od 1 października 2018 r. przedsiębiorcy przewożący towary wrażliwe objęte SENT są zobowiązani posiadać w pojazdach urządzenia geolokalizacyjne.Za ich brak lub niewłaściwe korzystanie z nich przewidziano kary. Mogą one być nakładane zarówno na przewoźników, jak i na kierowców. Przez 3 miesiące od wejścia przepisów obowiązywał okres przejściowy, w którym przedsiębiorcy nie byli karani. Okres ten kończy się z końcem tego roku.

Tym samym od 1 stycznia 2019 r. niedopełnienie obowiązków związanych z przesyłaniem danych geolokalizacyjnych będzie wiązało się z nałożeniem kary.

Kary

Za niedopełnienie obowiązków związanych z geolokalizacją sankcje grożą zarówno przewoźnikom, jak i kierowcom.Przewoźnikowi za niewywiązywania się z obowiązku zapewnienia przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem, grozi kara pieniężna w wysokości 10 000 zł. (art. 22 ust 2a ustawy). W przypadku niedopełnienia obowiązku przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych, które wynikało z niedostępności rejestru, odstępuje się od nałożenia kary.Kierowcy grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł (art 32 ust 1 ustawy) za nie włączenie urządzenia lub jego niewyłączenie w odpowiednim czasie oraz niezatrzymanie pojazdu w przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji.Podkreślenia wymaga, że przewidziane w ustawie o SENT kary pieniężne nakładane są niezależnie od tego czy niedopełnienie obowiązku było zawinione, czy niezawinione. Znaczenie ma jedynie kwestia obiektywnego wystąpienia naruszenia.

Z tego względu w przypadku naruszeń przewoźnikowi trudno będzie uniknąć kary, nawet wówczas gdy niedopełnienie będzie niezawinione i będzie dotyczyło nieistotnej kwestii. Dlatego warto prześledzić ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów pod kątem nowych obowiązków. Ustawa którą wprowadzona nowe obowiązku dostępna jest po kliknięciu w link.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na obowiązujące od 14 czerwca 2018 r. rozwiązanie, zgodnie z którym, jeżeli w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej stwierdzono naruszenie ustawy SENT, które nie spowodowało uszczupleń podatku VAT oraz podatku akcyzowego, to nie wszczyna się postępowania w sprawie o nałożenie kary pieniężnej (art. 30 ust 1 i 4 ustawy). Zgodnie z tym rozwiązaniem przedsiębiorcy nie będą karani za błędy w zgłoszeniach SENT, które były neutralne dla budżetu. Rozwiązania tego nie stosuje się jednak do przewoźników.

Obowiązki

Nowe obowiązki przewoźników związane z geolokalizatorami:

  • wyposażenie środka transportu w urządzenie geolokalizacyjne,
  • przed rozpoczęciem przewozu uzupełnienie zgłoszenia o numer lokalizatora albo urządzenia zewnętrznego systemu lokalizacji,
  • zapewnienie przekazywania danych przez lokalizator przez całą trasę przewozu

Obowiązki kierowców:

  • włączenie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju albo z chwilą wjazdu na terytorium kraju
  • wyłączenie lokalizatora po dostarczeniu towaru albo z chwila wyjazdu z kraju

Więcej na PrawnicyTranportu.pl

  •   
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

Komentarze

Aby komentować, musisz się zalogować.