Co aktualnie cyfryzują firmy?

Co aktualnie cyfryzują firmy?

Cyfryzacja firm – obecnie nie ma już odwrotu od obecnego stanu rzeczy. Dzięki badaniu przeprowadzonego przez Polcom i Intel dowiadujemy się jaka jest obecnie skala zjawiska transformacji w przedsiębiorstwach w Polsce. Ponadto na bazie opracowanych wyników można przekonać się z czym jest ona utożsamiana przez menedżerów oraz co firmy zamierzają w najbliższym czasie cyfryzować i na jakie pozytywne zmiany w związku z tym liczą.

Ekspresowa transformacja – co dzieje się w firmach w Polsce

Aż 93 proc. firm podejmuje działania w obszarze cyfrowej transformacji – to bardzo optymistyczne dane, biorąc pod uwagę korzyści, jakie płyną z cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych, efektywność kosztowa, przyśpieszenie w biznesie poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii czy tak ważne podczas pracy zdalnej – nowoczesne, cyfrowe miejsca pracy… korzyści można wymieniać długo, o czym przedsiębiorcy dobrze już wiedzą. Aż 30 proc. firm – wypowiadających się do raportu  Polcom i Intel „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie” – poddało cyfryzacji i automatyzacji zdecydowaną większość swoich procesów biznesowych, 39 proc. organizacji prowadzi intensywne działania w tym kierunku, a blisko co czwarta firma podejmuje projekty o charakterze punktowym. Cyfryzacja procesów biznesowych nie tylko jest w przedsiębiorstwach obecna, ale i postępuje w szybkim tempie.

Co konkretnie dzieje się w firmach? Wśród badanych 75 proc. utożsamia cyfrową transformację z udostępnianiem pracownikom rozwiązań technologicznych zwiększających produktywność – np. samoobsługowych portali pracowniczych – dowiadujemy się z raportu firmy Polcom i Intel. Dla przedsiębiorstw w obliczu rosnącej popularności pracy zdalnej bardzo ważne jest, by komfort pracy łączyć z efektownością i produktywnością, a to bowiem przekłada się na biznesowe cele i wzrosty.

– Cyfrowa transformacja to potężne wyzwanie dla biznesu. Każdy zgodzi się jednak, że obecnie nie ma już od niej odwrotu. Nie dziwi więc, że rozwiązania chmurowe – pozwalające na skalowalność i znaczne przyspieszenie wdrożenia projektów informatycznych – w dobie pandemii zyskały na popularności. Obecnie aż 93 proc. badanych przez nas firm podejmuje działania w obszarze cyfrowej transformacji, a rozwiązania chmurowe stanowią istotny element tej strategii. Co więcej, z naszych obserwacji wynika, że chmura wspiera rozwój biznesu we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki – przemysłu i produkcji, ochrony zdrowia i medycyny aż po finanse i bankowość – mówi Marcin Gwóźdź, prezes zarządu Polcom.

Z czym firmy utożsamiają cyfryzację?

Badanie Polcom i Intel uwidoczniło trend wskazujący, że w dużej mierze cyfrowa transformacja kojarzona jest z adopcją cyfrowych miejsc pracy (61 proc.), czyli wyposażenia ich w nowe narzędzia w związku ze zmianą stylu pracy oraz oderwaniem pracowników od ich biurek. Przedsiębiorcy wiedzą, że stworzenie cyfrowych miejsc pracy to nie końcowy cel digitalizacji, ale droga ku konkretnym korzyściom biznesowym, dzięki wyższej produktywności, lepszej współpracy czy nowoczesnym miejscom pracy.

58 proc. ankietowanych z kolei łączy cyfrową transformację z cyfryzacją i automatyzacją procesów produkcyjnych. Nie tylko tworzenie cyfrowych miejsc pracy, ale i dbałość o standard i nowoczesność produkcji jest krokiem do biznesowych wzrostów w przedsiębiorstwie.

– Polscy przedsiębiorcy w coraz większym stopniu korzystają  z rozwiązań cyfrowych.  Informatyzacja, automatyzacja, digitalizacja stanowią podwalinę dla silnego wzrostu gospodarki oferując nowe funkcjonalności, wzrost wydajności, a także obniżenie kosztów. NCBR uważnie obserwuje i zauważa szybki wzrost zainteresowania przedsiębiorców obszarem cyfryzacji. Wdrażanie rozwiązań z zakresu oprogramowania, automatyzacji procesów, czy opracowywania zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, w tym tych opartych o chmurę obliczeniową, stało się jednym z fundamentów innowacyjnego rozwoju zarówno dla jednostek z sektora MŚP jak i dużych podmiotów. Pozwala to na poprawę efektywności kosztowej działalności przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rozwiązania – 43 proc. ankietowanych uważa, że wyniesienie do chmury aplikacji biznesowych poprawi efektywność kosztową firmy. Wiedza i rozwiązania związane z technologiami chmurowymi, sztuczną inteligencją (AI), dużymi zbiorami danych (BigData), robotyzacją, którym towarzyszą umiejętności miękkie, w tym zarządzania projektowego, wdrożenia, zarządzania wiedzą, Data Science, to polska specjalność i nasza przewaga – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Uniwersalny i naturalny postęp

Polskie firmy nie boją się nowych technologii – 69 proc. badanych przyznaje, że cyfrowa transformacja kojarzy im się z ich wdrażaniem – tj. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego czy Internetu rzeczy. Menedżerowie dobrze wiedzą, że wkraczanie rozwiązań IT w obszary dotychczas analogowe pomaga zasypać dług technologiczny i wykorzystać IT do budowania przewagi konkurencyjnej. Gdy mowa o adopcji aktualnych trendów IT, które mają firmom pomóc, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że to to nie tylko chmura czy cyfrowe miejsca pracy, ale też robotyzacja, automatyzacja przemysłu, sztuczna inteligencja czy rozszerzona rzeczywistość.

I choć tylko 43 proc. respondentów utożsamia cyfrową transformację z migracją zasobów i aplikacji do chmury obliczeniowej, to nie da się nie przyznać, że jest ona wciąż aktualnym trendem – postrzegana jest jako naturalny postęp technologiczny.

– Obecnie chmura jest dla przedsiębiorców przede wszystkim instrumentem uniwersalnym wykorzystywanym w tym samym modelu przez firmy o różnych specjalnościach w różnym celu.  Raport bez wątpienia wskazuje, że chmury obliczeniowe będą podążały w kierunku wyspecjalizowanych platform, spełniających wyspecjalizowane potrzeby danych sektorów. Rozwiązania chmurowe staną się tym samym rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym w biznesie na poziomie porównywalnym dzisiaj do chociażby algorytmów – mówi dr Maciej Kawecki, prezes zarządu Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema.

Jak wynika z badania firmy Polcom i Intel przedsiębiorstwa w Polsce mają wysoką świadomość działań i planów, jakie powinny wdrożyć, by zyskać w biznesie. W krajobrazie pędzącego rynku nie ma miejsca na dług technologiczny czy utratę przewag konkurencyjnych. A idąc w parze z cyfryzacją zyskać można dużo – efektywność kosztową, bezpieczeństwo i ciągłość działania oraz przyciągnąć wysokiej klasy specjalistów, dzięki cyfrowym miejscom pracy.

Poleć ten artykuł:

Polecamy