Eksport Towarów z Wielkiej Brytanii: Co powinieneś wiedzieć o Konwencji CTC

Eksport Towarów z Wielkiej Brytanii: Co powinieneś wiedzieć o Konwencji CTC

W tym artykule omówimy, czym jest CTC i jakiego rodzaju tranzytu potrzebujesz, aby eksportować swoje towary z Wielkiej Brytanii. Mamy nadzieję, że te informacje pozwolą lepiej zrozumieć, czego wymaga się od Ciebie przy eksporcie towarów z Wielkiej Brytanii w nowej sytuacji kiedy Wielka Brytania jest już poza strukturami Unii Europejskiej.

Czym jest konwencja o wspólnym tranzycie CTC?

CTC oznacza konwencję o wspólnym tranzycie i jest stosowany do przemieszczania towarów między krajami, które są częścią CTC. Obejmuje to wszystkie państwa członkowskie UE, kraje EFTA, w tym Norwegię, Islandię, Szwajcarię oraz Liechtenstein, Turcję, Macedonię i Serbię.

W czasie, gdy Wielka Brytania była członkiem UE, kraj był również częścią CTC. Obecnie, w okresie po Brexicie, Wielka Brytania wynegocjowała członkostwo w CTC na własnych zasadach, mimo że kraj nie jest już członkiem Unii Europejskiej (UE).

Wielka Brytania ma pozostać w Konwencji o wspólnym tranzycie (CTC) tym samym zapewniając uproszczony handel transgraniczny dla firm eksportujących swoje towary z Wielkiej Brytanii.

W związku z tym wszelkie stosunki handlowe pomiędzy Wielką Brytanią a państwami członkowskimi UE będą zgodne z wytycznymi odpowiednimi dla przewożenia towarów w ramach konwencji CTC. Firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii muszą zadeklarować, że eksportują w ramach CTC i chociaż same firmy nie są zarejestrowane w CTC, Wielka Brytania jako kraj jest zarejestrowana.

Korzyści Konwencji o wspólnym tranzycie CTC

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego Wielka Brytania była nieugięta w negocjowaniu członkostwa w CTC po wyjściu z UE, odpowiedź jest prosta. Wiele korzyści wiąże się z posiadaniem statusu członkowskiego z CTC.

Jako sposób przemieszczania towarów z Wielkiej Brytanii lub przez kraje UE, konwencja CTC pozwala na szybkie przemieszczanie towarów przez zagraniczne obszary celne bez konieczności wielokrotnego deklarowania towarów.

Wymagania dotyczące przemieszczania towarów w ramach CTC z Wielkiej Brytanii

Jako firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii możesz korzystać ze wspólnego tranzytu, aby przewozić swoje towary do innych krajów również objętych konwencją wspólnego tranzytu. Poniżej znajdują się kroki, które należy podjąć jako eksporter i przewoźnik towarów eksportowanych z Wielkiej Brytanii do innych krajów członkowskich konwencji CTC.

Dla eksporterów

  1. Wniosek o rejestrację i identyfikację podmiotów gospodarczych (EORI).
  2. Określenie ile gwarancji tranzytowej potrzeba.
  3. Uzyskaj gwarancję tranzytową / celną.
  4. Aplikuj się o dostęp do nowego skomputeryzowanego systemu tranzytowego (NCTS).
  5. Złóż wniosek o dopuszczenie do obsługi celnej importu i eksportu towarów (CHIEF).

Dla przewoźników

  1. Upewnij się, że masz odpowiednie informacje dotyczące danych towarów od eksportera.
  2. Upewnij się, że masz wszystkie swoje dane firmowe i możesz je podać, gdy tylko zostaniesz o to poproszony.

Podsumowując , chociaż Wielka Brytania nie jest już członkiem UE, kraj wynegocjował członkostwo w konwencji o wspólnym tranzycie CTC na własnych warunkach. W związku z tym przedsiębiorstwa i eksporterzy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którzy przemieszczają swoje towary poza swoją siedzibę do innych członków CTC, muszą postępować zgodnie z w/w krokami, aby przemieścić swoje towary za pośrednictwem wspólnej konwencji tranzytowej.

Członkostwo w CTC oraz konwencji uzupełniającej “Konwencji w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami” zmniejsza obciążenia administracyjne dla podmiotów gospodarczych poprzez wyeliminowanie potrzeby dodatkowych zgłoszeń przywozowych/wywozowych podczas tranzytu przez wiele obszarów celnych. Dodatkowo zapewnia również korzyści w zakresie przepływu środków pieniężnych, umożliwiając przepływ towarów przez obszar celny bez uiszczania ceł do miejsca przeznaczenia – kraje, które nie są objęte konwencją, musiałyby płacić za każdym razem, gdy ich towary przekraczają granicę.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy