Międzynarodowy przegląd metodyk benchmarkingu klastrów

Międzynarodowy przegląd metodyk benchmarkingu klastrów

Na Platformie Cyfrowej Przemysłu Przyszłości (PC) ukazał się raport dotyczący benchmarkingu klastrów w zakresie cyfryzacji. To właśnie ona jest jednym z kluczowych obszarów strategicznych funkcjonowania klastrów. Instytucje te, chcąc się doskonalić, korzystają z praktyk benchmarkingu, które polegają na systematycznym porównywaniu organizacji w celu wprowadzenia zmiany. Eksperci Platformy Przemysłu Przyszłości opracowali ich przegląd – tych wykorzystywanych w Polsce, w UE oraz wybranych krajach na świecie. Opracowanie jest darmowe i zostało udostępnione wszystkim użytkownikom Platformy Cyfrowej.

„Przegląd międzynarodowy metodyk benchmarkingu klastrów w zakresie cyfryzacji” to już piąta publikacja udostępniona użytkownikom Platformy Cyfrowej Przemysłu Przyszłości. Materiał powstał w ramach prac Grupy ds. Benchmarkingu Klastrów powołanej przez PPP. Przegląd porusza problematykę specyfiki metody benchmarkingu, identyfikacji metodyk w Unii Europejskiej i poza nią oraz analizuje stan metodyk krajowych.

Celem raportu jest przegląd wykorzystywanych na świecie praktyk w odniesieniu do jednego z kluczowych obszarów strategicznych funkcjonowania klastrów – czyli cyfryzacji. Z opracowania wynika, że obecnie digitalizacja wyłania się jako jedna z najważniejszych determinant konkurencyjności międzynarodowej, zarówno na poziomie przedsiębiorstw, klastrów jak i całych branż.

– W najnowszym raporcie postanowiliśmy skoncentrować się na identyfikacji i przedstawieniu różnych metod porównywania klastrów i przedsiębiorstw w zakresie cyfryzacji. Transformacja cyfrowa, jako proces powszechny i dotyczący zarówno poziomu mikro, jak i makroekonomicznego, wymaga wypracowania odpowiednich narzędzi analitycznych do prowadzenia uporządkowanych działań o charakterze wdrożeniowym. Nie będzie to możliwe bez zgromadzenia odpowiedniej wiedzy, zwłaszcza przy braku lub bardzo ograniczonych doświadczeniach krajowych w tym zakresie. – opowiada dr Piotr Kryjom, zastępca Dyrektora Działu Strategii i Rozwoju w Platformie Przemysłu Przyszłości.

Bezpłatne raporty i opracowania dostępne są na Platformie Cyfrowej Przemysłu Przyszłości, do której zalogować się można za pośrednictwem strony https://platforma.przemyslprzyszlosci.gov.pl . PC to interaktywne narzędzie, które łączy przedsiębiorców z organizacjami wsparcia rozwoju przemysłu przyszłości.

Poleć ten artykuł:

Polecamy