Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

Transport : ADR

MOBILIZACJA BRANŻY TSL – TRANS POLAND JUŻ ZA TYDZIEŃ
Już tylko kilka dni dzieli nas od jednego z najważniejszych wydarzeń dla branży TSL w naszym kraju. 5 listopada w Centrum EXPO XXI w Warszawie startują Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki Trans Poland 2014. Patrząc na listę wystawców oraz program towarzyszący można... Przeczytaj później w kolejce do przeczytania

Płynne kompetencje ADR

Płynne kompetencje ADR

27 listopada 2012 Marek Różycki
Transport | przepisy
Z przepisów (§ 52) Rozporządzenia Ministra Transportu z 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych wynika, że przy obsłudze lub konserwacji tych urządzeń... Przeczytaj później w kolejce do przeczytania

Pozorna harmonizacja
Prezydent Komorowski podpisał w pierwszej dekadzie września Ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych, która ma na celu przystosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.Uchwalona pod koniec lipca ustawa zbiera - rozproszone w... Przeczytaj później w kolejce do przeczytania

ADR bliżej Unii

ADR bliżej Unii

6 grudnia 2011 Marek Różycki
Transport
Polska chcąc przyłączyć się do struktur Unii Europejskiej była zobowiązana dostosować swoje prawodawstwo z zakresu towarów niebezpiecznych do unijnych wymogów. Do 2002 r. przepisy ADR miały zastosowanie przede wszystkim w transporcie międzynarodowym, przy czym w kraju stosowanie... Przeczytaj później w kolejce do przeczytania

Zmiany ADR

Zmiany ADR

15 kwietnia 2011 Tadeusz Leszczyński, Szef Bezpieczeństwa Produkcji i Ekologii, Schenker Sp. z o.o., Doradca DGSA
Transport | Nowe oznakowanie towarów niebezpiecznych
Od 1 stycznia 2011 roku, na terytorium UE, weszły w życie nowe przepisy techniczne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych (ADR 2011). Podobnie jak w latach poprzednich ustanowiono sześciomiesięczny okres przejściowy w czasie którego można stosować postanowienia umowy ADR Przeczytaj później w kolejce do przeczytania

Co może kierowcy zrobić funkcjonariusz za nieprawidłowe mocowanie ładunków
Ładunek przewożony w pojeździe staje się przedmiotem zainteresowania służb kontrolnych i porządkowych przeważnie dopiero w chwili, gdy w niekontrolowany sposób opuści pojazd. Jednak problemy zaczynają się znacznie wcześniej. Polskie przepisy dotyczące mocowania ładunków w Przeczytaj później w kolejce do przeczytania