Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

Łańcuch dostaw

Z różnorodnymi standardami spotykamy się w każdej dziedzinie naszego życia. Często jesteśmy obligowani do ich przestrzegania, np. przez zapisy prawne, a często stosujemy je z własnej woli, bo czerpiemy z tego dodatkowe korzyści. Inaczej rzecz ujmując, standardy często nas Przeczytaj później w kolejce do przeczytania

Panowanie nad zasobami
Obecne czasy to niewspółmierny rozwój biznesu, ujawnianie jego nowych aspektów, zależności, które wcześniej nie miały większego znaczenia. Zarządzający firmami zasypywani są więc nowomodnymi pojęciami, trendami i próbują się w tym odnaleźć. W związku z tym trzeba stosować coraz Przeczytaj później w kolejce do przeczytania

Normy poprawiają efektywność zarządzania

Normy poprawiają efektywność zarządzania

2 listopada 2010 Dariusz Nachyła, dyrektor produktu Logistyka w Hellmann Worldwide Logistics Polska
Łańcuch dostaw | Zakupy, zaopatrzenie | standardy w gospodarce magazynowej | zapasy magazynowe
Większość obserwatorów i uczestników rynku jest zgodna, co do niejednolitego wpływu kryzysu na poszczególne branże. Już pierwsze publikowane bilanse za poprzedni rok wykazują, że nastąpiło pogorszenie się wyników finansowych operatorów logistycznych.Powszechnie wskazuje się na Przeczytaj później w kolejce do przeczytania

Papierkowa robota

Papierkowa robota

28 października 2010 Opracowała Halszka Gwiżdż
Łańcuch dostaw | elektroniczny system faktur | archiwizacja dokumentów
Z elektronicznego systemu do opisywania i akceptacji faktury korzysta zaledwie 14 proc. firm w Polsce wynika z badania Pierwszego Ogólnopolskiego Obiegu Faktur Kosztowych zrealizowanego przez spółkę Kolibro.Największą grupę ankietowanych (56 proc.) stanowiły organizacje z branży Przeczytaj później w kolejce do przeczytania

Najlepszy menedżer logistyki /The best logistics manager
Leszek Szelerski z Coty Services & Logistics najlepszym menedżerem logistyki roku 2010. Przeczytaj później w kolejce do przeczytania