STILL zacieśnia współpracę z idealworks

STILL zacieśnia współpracę z idealworks

Dążąc do poszerzenia portfolio produktów i usług z obszaru autonomicznych robotów mobilnych, firma STILL zacieśnia współpracę z idealworks, dostawcą rozwiązań dla elastycznych, skalowalnych ekosystemów robotyki, na czele z integrującą urządzenia różnych firm platformą AnyFleet oraz pojazdami AMR serii iw.hub.

Wzrost presji konkurencyjnej, wysoka zmienność otoczenia i potrzeb klientów, niedobory kadrowe oraz rosnąca dostępność rozwiązań automatyzacyjnych sprawiają, że coraz bardziej popularne w logistyce stają się autonomiczne roboty mobilne (AMR). Dostrzegając znaczenie tych przemian, firma STILL zacieśnia współpracę z idealworks. Oferowana przez tę organizację centralna platforma chmurowa AnyFleet umożliwia współpracę zautomatyzowanych urządzeń transportowych różnych dostawców w standardzie VDA 5050. Z kolei pojazdy AMR serii iw.hub – w nomenklaturze STILL funkcjonujące jako AXH – to poruszające się z prędkością do 8 km/h urządzenia będące w stanie niezależnie podnosić, przewozić i dostarczać ładunki do 1 000 kg. System działa autonomicznie, eliminując potrzebę stosowania znaczników, magnesów lub kodów QR. Dzięki temu do wdrożenia AMR i chmury AnyFleet nie są wymagane żadne zmiany strukturalne istniejącego obiektu. – W kontekście rosnącej konkurencji i braku wykwalifikowanych pracowników automatyzacja staje się właściwym wyborem, pozwalającym przygotować organizacje na przyszłość – mówi Frank Müller, Senior Vice President STILL Brand Management. – Jako STILL oferujemy naszym klientom inteligentne rozwiązania automatyzacyjne. Dzięki partnerstwu z idealworks uzupełniamy portfolio dokładnie o takie rozwiązanie, jakiego dziś potrzebują – dodaje.

Z perspektywy idealworks współpraca ze STILL jako globalnym partnerem w zakresie sprzedaży i serwisu jej rozwiązań to sposób na ekspansję w oparciu o dobrze rozbudowaną, zorientowaną na klienta sieć dostaw i wsparcia. – Współpraca z firmą STILL umożliwia nam sprawne udostępnienie naszego całościowego portfolio rozwiązań szerokim kręgom klientów – mówi Michael Schneider, CEO idealworks. – Jesteśmy przekonani, że wsparcie dystrybucji naszych produktów przez STILL pomoże kontynuować wzrost i internacjonalizację idealworks. Cieszymy się, że jedna z wiodących firm w branży intralogisytki będzie realizować razem z nami potencjał automatyzacji w Europie i na świecie – dodaje.

Poleć ten artykuł:

Polecamy