Regulamin Treści

Warunki z korzystanie z serwisów prasowych i internetowych należących do firmy Eurologistics S.C. ul. Kubackiego 29A 62-002 Suchy Las

Wszystkie artykuły oraz szata graficzna opublikowane na stronach internetowych eurologistics.pl, truck-business.pl, logistyka-produkcji.pl, log24.pl oraz w czasopismach  „Eurologistics”, „Logistyka Produkcji”, Truck&Business Polska stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych firmy „Eurologistics S.C.” z siedzibą w Suchym Lesie  przy ul. Kubackiego 29A, (Wydawcy) lub osób trzecich i podlegają ochronie prawno-autorskiej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jakiekolwiek korzystanie z umieszczonych na powyższych stronach internetowych oraz w w/w czasopismach materiałów lub szaty graficznej, w zakresie wykraczającym poza dopuszczalny na gruncie obowiązujących przepisów prawa, bez zgody uprawnionego, jest zabronione. W szczególności zabronione jest:

Oznaczenia w/w produktów należących do firmy Eurologistcs S.C. oraz inne oznaczenia umieszczane w reklamach emitowanych na w/w Stronach Internetowych są znakami towarowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych.

Prawo do korzystania z treści zamieszczanych na w/w stronach internetowych oraz w/w tytułach prasowych należących do firmy „Eurologistcs S.C.”.

Dozwolone jest korzystanie z ww. treści jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu lub – w przypadku braku podziału na akapity — pierwszych 250 znaków, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej z której materiał został pobrany, na której opublikowana jest pełna treść.

W celu uzyskania zgody Wydawcy na skorzystanie z umieszczonych na w/w stronach internetowych oraz w w/w czasopismach materiałów lub szaty graficznej, w zakresie wykraczającym poza dopuszczalny na gruncie obowiązujących przepisów prawa, prosimy o kontakt z wydawcą.

Kontakt z Redakcją:

Z pytaniami i problemami związanymi z naszą strona internetową prosimy się zwracać na adres: info@eurologistics.pl