DSR S.A.

Dane teleadresowe:

Legnicka 55F
54-203, Wrocław

https://www.dsr.com.pl/

dsr@dsr.com.pl

71 889 05 60

NIP: 8992544249

KRS: 0000656263

Firma w Social media

DSR S.A.

Artykuły napisane przez naszą firmę

DSR jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. DSR świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe, niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych oraz oferuje kompleksowe wsparcie i opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Produkty i usługi w portfolio, są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu wsparcia firm w rozwijaniu przewagi konkurencyjnej za pomocą najnowocześniejszych technologii IT.

DSR od roku 2006 jest dostawcą rozwiązań informatycznych i usług doradczych zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma łączy głęboką znajomość potrzeb polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw z ekspercką wiedzą na temat wykorzystania narzędzi IT, wspierających procesy wytwórcze i dystrybucyjne. Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych m.in. w branżach: spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej, motoryzacyjnej, wyrobów metalowych, elektronicznej i elektrotechnicznej oraz wyrobów konsumenckich. Firma DSR tworzy jedno z największych centrów kompetencyjnych oferujących rozwiązania IT dla przemysłu w Polsce.

DSR 4 FACTORY jest unikalnym oprogramowaniem wspierającym zarządzanie produkcją stanowiącym efektywne wsparcie w obniżeniu kosztów produkcyjnych oraz zwiększeniu produktywności. Nasze rozwiązania umożliwiają szybką analizę dostępności zasobów i lepszą organizację pracy oraz sprawne harmonogramowanie i planowanie produkcji. Pomagają także w efektywny sposób wykorzystać zasoby firmy, między innymi dzięki ocenie rzeczywistego wykorzystania maszyn oraz czasu pracy specjalistów. Ponadto umożliwiają usprawnienie procesów produkcyjnych, dając faktyczny obraz kluczowych wskaźników efektywności produkcji.

Rozwiązania DSR 4 FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0.Film promocyjny

Galeria zdjęć firmy

Oferta firmyAPS 4FACTORY to element rozwiązań DSR 4FACTORY wspierający efektywne nadzorowanie produkcji w erze transformacji cyfrowej i Przemysłu 4.0. Jest to unikalne połączenie nowoczesnych narzędzi IT i kompleksowych usług firmy DSR, które mają za zadanie obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności. Produkt ten zapewnia błyskawiczną analizę dostępnych zasobów i docelowo poprawia organizację pracy oraz jego zastosowanie wpływa na efektywne planowanie i harmonogramowanie produkcji. APS 4FACTORY dostępny jest w ponad 20 wersjach językowych, także w języku polskim.

SFC 4FACTORY to jedna z propozycji rozwiązań DSR 4FACTORY, którą można porównać do aplikacji klasy MES – nadzorującej realizację zlecenia produkcyjnego. Zlecenia są objęte monitoringiem, począwszy od rozpoczęcia nad nimi pracy do momentu jego zamknięcia (zakończenia). Aby cały proces przebiegał prawidłowo system zbiera kompleksowe informacje dotyczące różnych wskaźników KPI (np. wskaźnika OEE). Informacje zapisywane są w bazie danych systemu i finalnie raportowane. Zaletą tego rozwiązania jest przyjazne raportowanie produkcji, automatyzacja zbierania danych z maszyn produkcyjnych oraz ich analiza. SFC 4FACTORY pracuje w wersji przeglądarkowej zapewniając elastyczność obsługi z dowolnego urządzenia przenośnego wykorzystywanego w firmie.

EAM 4FACTORY to oprogramowanie, które służy do zarządzania majątkiem firmy dedykowanym dla Działu Utrzymania Ruchu. Jest to rozszerzenie podstawowej funkcjonalności SFC 4FACTORY i umożliwia sprawne zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa oraz wspiera procesy związane z utrzymaniem ruchu (CMMS). Może również działać jako osobna aplikacja mobilna. System zapewnia obsługę: zdarzeń dotyczących maszyn i urządzeń produkcyjnych, zleceń napraw wraz z rejestracją czasu pracy mechaników oraz rezerwacją i wydaniami części i materiałów eksploatacyjnych z magazynu. EAM 4FACTORY usprawnia optymalizację procesu produkcji dzięki prewencyjnym i predykcyjnym działaniom, ułatwiającym zmniejszenie czasu trwania wszelkich przerw produkcyjnych, wynikających z nieplanowanej niedostępności maszyn. Łatwy dostęp do programu z każdego miejsca w firmie i poza nią, praca na różnych urządzeniach to atut EAM 4FACTORY. Wszystkie gromadzone w systemie dane są bezpiecznie – program zapewnia wysoki poziom poufności.