PFR TFI – Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Dane teleadresowe:

Krucza
00-025, Warszawa

www.pfrtfi.pl

fez@pfrtfi.pl

223417000

NIP: 1070027625

Firma w Social media

PFR TFI – Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Artykuły napisane przez naszą firmę

Wykorzystaj szanse, jakie daje kapitałowa ekspansja zagraniczna 

Co możesz zyskać dzięki ekspansji?

Inwestycje zagraniczne otwierają przed polskimi firmami nowe możliwości rozwoju i poprawy konkurencyjności. Wśród najczęściej wymienianych korzyści są te związane ze wzrostem sprzedaży, uzyskaniem wyższych marż, wydłużeniem łańcucha wartości poprzez przejęcie poddostawców, pozyskaniem pracowników, dostępu do wiedzy lub technologii czy osiągnięciem efektu skali. Z perspektywy branży transportowo-logistycznej kluczowe mogą być przejęcie zagranicznego konkurenta i uzyskanie dostępu do rynku czy też budowa centrum logistycznego lub magazynu poza granicami kraju, aby skuteczniej obsługiwać zagranicznych klientów.

Choć pandemia wpływa na podejmowanie decyzji inwestycyjnych i utrudnia sam proces inwestowania, to warto pamiętać, że to właśnie kryzys ujawnia biznesowe szanse. Dobrze wiedzą o tym polskie firmy, także logistyczne, które starają się rozwijać działalność za granicą i wykorzystać możliwości, jakie otwiera m.in. przebudowa łańcuchów dostaw spowodowana doświadczeniami ostatniego roku.

Jak Fundusz Ekspansji Zagranicznej może pomóc firmom logistycznym?

PFR TFI należące do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju zarządza kilkunastoma funduszami inwestycyjnymi. Jednym z nich jest Fundusz Ekspansji Zagranicznej, który wspiera zagraniczną ekspansję kapitałową firm. Fundusz współinwestuje z polskimi partnerami w zagraniczne spółki zależne (projekty typu greenfield oraz brownfield), oferując stabilne wieloletnie finansowanie kapitałowe i dłużne. Jest zawsze inwestorem mniejszościowym, a zarządzanie projektem pozostawia w rękach polskiego partnera. Proporcjonalnie do swojego zaangażowania dzieli również ryzyko biznesowe inwestycji. Fundusz inwestuje z polskimi partnerami na różnych rynkach, także pozaeuropejskich. Inwestycje zagraniczne współfinansowane przez fundusz mogą mieć różne cele:

  • przejęcie konkurenta lub dystrybutora,
  • przejęcie marki,
  • rozwój istniejącej spółki zagranicznej,
  • budowa zakładu produkcyjnego, centrum logistycznego, magazynu,
  • sfinansowanie kapitału obrotowego.

Jak skorzystać z oferty funduszu?

Oferta jest skierowana do firm, które z powodzeniem działają w Polsce i rozważają inwestycje na rynkach zagranicznych. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, dopasowując odpowiednio harmonogram i plan działania. Cały proces rozpoczyna zgłoszenie koncepcji inwestycji zagranicznej przez polską firmę.

Zapraszamy do kontaktu. Przedstaw nam swój projekt dotyczący inwestycji zagranicznej i rozwijaj się z nami na międzynarodowych rynkach.Film promocyjny