PSML – Polish Supply Management Leaders

Dane teleadresowe:

Plac Trzech Krzyży 10/14
00-499 Warszawa, Warszawa

https://psml.pl/

biuro@psml.org.pl

+48 798 447 977

NIP: 521-32-26-558

KRS: 0000140880

Firma w Social media

PSML – Polish Supply Management Leaders

Artykuły napisane przez naszą firmę

Jesteśmy organizacją non profit reprezentującą interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów, działającą na rzecz misji budowania w Polsce centrum kompetencji w obszarze łańcucha dostaw na skalę Europy.

PSML jest forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów.

Współpracując z partnerami z różnych środowisk tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe oraz, we współpracy z uczelniami i biznesem prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr.

Podejmujemy się ambitnej agendy i realizujemy ją wraz z członkami w partnerstwach z firmami i instytucjami

 

MISJA: Rozwijanie Polski jako centrum kompetencji łańcucha dostaw na skalę Europy.

STRATEGIA: Dostarczanie programów, które będą realizowały misję. Bycie platformą startową dla inicjatyw rozwijanych przez członków i realizowanych w silnych partnerstwach z renomowanymi instytucjami i firmami, wykorzystując wzajemnie swoją skalę i zasięg.

Inwestowanie w młode pokolenie by ukształtować i rozwinąć nową grupę liderów łańcucha dostaw oraz wpływać na kształtowanie się profesjonalnych modeli łańcucha dostaw.

Tworzymy największy branżowy AKTYWNY network:

  • Dyrektorzy Łańcucha Dostaw
  • Branża Komunikacji Marketingowej
  • Utalentowani Studenci
  • Eksperci Łańcucha Dostaw
  • Studenci Łańcucha Dostaw, Uczelnie Wyższe, Menadżerowie Łańcucha Dostaw
  • CPOs Największe Przedsiębiorstwa
  • Przyszli Członkowie Zarządu

Zapraszamy na naszą stronę: https://psml.pl/

 Film promocyjny

Galeria zdjęć firmy