1 stycznia 2013 r. – nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

1 stycznia 2013 r. – nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

Na stronie Ministerstwa Finansów zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 25 maja 2012 r. Dokument znajduje się w fazie uzgodnień resortowych. Jedną z zasadniczych planowanych zmian jest zmiana w zakresie powstania obowiązku podatkowego.

Generalną zasadą będzie powstanie obowiązku podatkowego z upływem miesiąca, w którym został dostarczony towar lub została wykonana usługa. W odniesieniu do usług transportowych i spedycyjnych nowelizacja zakłada odejście od dotychczasowego szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego tj. nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Projekt wprowadza między innymi zmodyfikowane definicje “eksportu”, “importu” (jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej) oraz znowelizowane zapisy dotyczące przedstawiciela podatkowego.

Źródło: www.mf.gov.pl

Poleć ten artykuł:

Polecamy