2012 testem dla MSP

2012 testem dla MSP

Nowy rok rozpoczął się od rozmów na temat planowanych podwyżek i nadciągającej fali kryzysu.

Wydawać by się mogło, że nadchodzący okres nie wróży niczego dobrego, a już na pewno nie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który na przełomie dekady dynamicznie się rozwijałi odpowiada za prawie połowę naszego PKB.

– Ten rok będzie testem szczególnie dla mniejszych przedsiębiorców. W związku z trudną sytuacją na rynkach europejskich i ich oddziaływaniem na rodzimą gospodarkę promowane będą silne oraz innowacyjne podmioty. Kryzys warto odbierać nie tylko jako zagrożenie, ale również szansę by wskoczyć z biznesem o pułap wyżej i poprawić swoją pozycję rynkową. Warto rozejrzeć się za innowacjami i inwestować, ponieważ podjęte w tym okresie inwestycje szybciej mogą zapewnić przewagę nad konkurentami – mówi Piotr Góralczyk z serwisu Fachowcy.pl.

Jak wynika z najnowszego raportu PARP, Polska zajmuje 6. miejsce w Europie pod względem liczby przedsiębiorstw, z blisko 1,6 mln aktywnie działających podmiotów. Większość z nich to firmyz sektora MSP (99,8%). Małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiadają za niemal połowę polskiego PKB (48,4%) i zatrudniają trochę ponad 2/3 ogółu pracujących. Jednak przykłady innych krajów UE pokazują, że ten sektor może być pod wieloma względami silniejszy. Rodzime MSP odbiegają od średniej dla UE m.in. w kwestii zatrudnienia i produktywności. Niezbyt imponująca jest również skala prowadzonej działalności zarówno, jeśli chodzi o eksport, jak i poziom nakładów inwestycyjnych.

Specyfiką polskiego sektora MSP jest stosunkowo duży udział mikroprzedsiębiorstw (96%)w całkowitej liczbie przedsiębiorstw. Średnia europejska w tym wypadku wynosi 91,8%. Widać również różnice w strukturze branżowej polskiego sektora – wyraźnie większą liczbę przedsiębiorstw handlowych i mniejszą usługowych.

– Różnice w porównaniu z innymi państwami spowodowane są faktem, że wiele podmiotów w Polsce nie osiągnęło jeszcze pełnej dojrzałości biznesowej. Na obecnym, konkurencyjnym rynku, główny cel dla małego i średniego przedsiębiorcy to dotarcie do klienta. Tradycyjne metody nie są wystarczające i nie gwarantują już sukcesu na rynku. W przypadku sektora MSP największy potencjał ma obecnie Internet – wciąż nie wykorzystywany w pełni i tak świadomie jak, chociażby, w dużych firmach. Małei średnie przedsiębiorstwa powinny zainteresować się działaniami internetowymi, również ze względu na ich cenę. Sieć daje im tą przewagę, że przemyślana kampania nie musi być wcale droga by była efektywna. Za pomocą stosunkowo małych nakładów można zyskać wyraźną przewagę nad konkurencją – uważa Piotr Góralczyk.

oprac. fachowcy.pl

Poleć ten artykuł:

Polecamy