Będzie zmiana ustawy?
Jak podaje portal PrawnicyTransportu w uchwalonej przez Sejm ustawie dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej znalazł się przepis wydłużający do 31 sierpnia 2020 roku okres przejściowy w obrocie olejami opałowymi (art. 60 w/w ustawy)

Tym samym w okresie tym sprzedawcy i nabywcy będą mogli odpowiednio przyjmować i składać papierowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych do celów grzewczych i realizować pozostałe obowiązki wynikające z tej ustawy oraz ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi tak jak dotychczas. Tekst ustawy został przekazany do Senatu i na chwilę obecną nie stanowi obowiązującego prawa. Zmieni się to w przypadku podpisania ustawy przez prezydenta i opublikowaniu w Dz. U. Dlatego po opublikowaniu ustawy w Dz. U. należy śledzić, czy znalazł się w nim wskazany przepis, o czym również będziemy informować na stronie. (Olej opałowy-koronawirus).

Podstawa prawna

Od 1 września 2019 roku. zmieniły się zasady dotyczące obrotu olejami opałowymi z okresem przejściowym do 31 marca 2020 roku. W związku z zaistniałą sytuacją z koronawirusem w ustawie z dnia 28 marca 2020 roku (o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw druk 299) znalazł się przepis przedłużający okres przejściowy do 31 sierpnia 2020 roku. 

Uzasadnienie przedłużenia okresu przejściowego

W uzasadnieniu wskazano, że w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw zawarto przepis przejściowy umożliwiający dokonywanie nabyć paliw opałowych na „starych zasadach” w okresie od 1 września 2019 r. do 31 marca 2020 r. Przejściowe rozwiązane argumentowano znaczną liczbą osób fizycznych i podmiotów dokonujących obrotu i zużycia paliw opałowych zobowiązanych do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy AKC-RU.

Na podstawie wcześniejszych do świadczeń szacowano, że obowiązek rejestracyjny będzie dotyczył ok. 117 000 podmiotów. Analiza liczby dokonanych elektronicznie i papierowo zgłoszeń na 11 dni przed zakończeniem okresu przejściowego wskazuje, że proces rejestracji przeprowadziło skutecznie 25% obowiązanych. Dodatkowo mimo przygotowania dwóch portali, tj. Portalu PUESC i Portalu Podatkowego do przysyłania zgłoszeń w sposób elektroniczny aż 33% obowiązanych złożyło bądź przesłano do właściwych urzędów skarbowych zgłoszenia rejestracyjne uproszczone AKC-RU w postaci papierowej.

Mając powyższe na uwadze oraz okoliczności zewnętrzne oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych podmiotów, w projektowanym przepisie proponuje się przedłużenie do 31 sierpnia 2020 roku obowiązywania okresu przejściowego. Można w nim stosować przepisy dotychczasowe – ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Zatem sprzedawcy i nabywcy będą mogli odpowiednio przyjmować i składać papierowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych do celów grzewczych. A także realizować pozostałe obowiązki wynikające z tej ustawy oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi tak jak dotychczas. Konsekwencją zmiany daty okresu przejściowego wskazanego w ust. 1, jest zmiana dat w przepisach ust. 3 i 4 art. 16 – na 1 września 2020 r. Więcej na temat zmian w obrocie olejami opałowymi we wpisie SENT – olej opałowy – zmiany od 1 września 2019.

Poleć ten artykuł:

Polecamy