Apator zwiększa zyski i relokuje zakład

Apator zwiększa zyski i relokuje zakład

Grupa Apator notuje dynamiczny wzrost przychodów na rynku krajowym dzięki zwiększonej sprzedaży liczników energii elektrycznej i gazomierzy, w tym rozwiązań inteligentnych. Po 3 kwartałach 2020 roku skonsolidowane przychody są o ok. 10% (+62,3 mln PLN) wyższe niż przed rokiem, zaś zysk netto wzrósł o blisko 9% r/r (+4 mln PLN). Dobre wyniki w dobie pandemii powoduję, że władze firmy ruszyły z projektem budowy nowego zakładu pod Poznaniem.

W 3. kwartale 2020 roku światowa gospodarka nadal zmagała się ze skutkami trwającej pandemii, natomiast Grupa Apator skutecznie oparła się tym trudnościom, notując bardzo dobre wyniki finansowe za sprawą wcześniej pozyskanych kontraktów, ale także aktywnego poszukiwania innych szans sprzedażowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły w tym okresie poziom 244,1 mln PLN, co oznacza wzrost r/r o 11%. Jego motorem była w głównej mierze sprzedaż krajowa w segmencie Energii Elektrycznej, tj. kontynuacja dostaw dużych wolumenów liczników inteligentnych w ramach kontraktu „Rynek Mocy”. Rosnący udział sprzedaży krajowej to także efekt dostaw większych partii gazomierzy mieszkaniowych z liczydłem mechanicznym dla PSG oraz (po przejściowym zahamowaniu sprzedaży w IIQ) także wodomierzy dla spółdzielni mieszkaniowych. Jednocześnie, dzięki konsekwentnej kontroli kosztów SG&A, odnotowano wysoki, ponad 20-procentowy wzrost zysku ze sprzedaży, EBITDA wyższą o 2,1 m PLN r/r oraz zysk netto i rentowność wyższe r/r odpowiednio o 16,3% i 0,3 p.p.

Spadek sprzedaży zanotowano tylko w segmencie Woda i Ciepło (o 9% r/r). To efekt niższych obroty w kraju (o 6% r/r) związane z panującą sytuacją pandemiczną, która znacznie ograniczyła wymianę wodomierzy w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych;  a także obniżenia eksportu (o 13% r/r) wynikającego z czasowego zawieszenia lub ograniczenia działalności części klientów na głównych rynkach eksportowych segmentu (Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy). Spadki obrotów na dotychczasowych głównych rynkach częściowo zrekompensowała zwiększona sprzedaż do nowych lub mniej ważących w dotychczasowej sprzedaży segmentu W&H krajów takich, jak Austria, Słowacja czy Turcja.

– Od początku roku koncentrowaliśmy się na zapewnieniu ciągłości realizacji zleceń oraz bezpieczeństwie pracowników i kontrahentów. Włożyliśmy sporo wysiłku, aby w oczach naszych partnerów biznesowych pozostać niezmiennie wiarygodnym partnerem – nawet w tak trudnym i wymagającym otoczeniu – mówi Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA. – Ostatnie miesiące były czasem zdobywania cennego doświadczenia, które wykorzystamy także w przyszłości. Łatwiej będzie nam działać, gdy gospodarka wróci na swoje normalne tory.

Grupa Apator kontynuuje także optymalizację majątku – w efekcie w 2020 r. dokonano sprzedaży nieruchomości w Pszowie, w Pniewach oraz Świdnicy na łączną kwotę 5,2 mln PLN (wpływ na wynik 3,3 mln PLN). Ponadto w lipcu 2020 r. zawarto przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego, na której posadowiona jest siedziba Apator Powogaz, za cenę 63,5 mln PLN. Ta transakcja związana jest z procesem przygotowań do relokacji zakładu produkcyjnego Apator Powogaz w bezpośrednie okolice Poznania. W listopadzie 2020 r. Apator Powogaz zawarł przedwstępną umowę dotyczącą budowy nowoczesnego zakładu produkującego wodomierze oraz ciepłomierze, który pozwoli na zdecydowane zwiększenie mocy wytwórczych i efektywności produkcji.

– Zgodnie z naszymi planami nowa, zautomatyzowana fabryka powstanie w terminie do końca lutego 2022 r. w atrakcyjnej, dobrze skomunikowanej lokalizacji tj. w miejscowości Żerniki w pobliżu Poznania, na przecięciu istotnych węzłów komunikacyjnych – informuje Arkadiusz Chmielewski, członek zarządu Apator SA, działający także w zarządach Apator Metrix i Apator Powogaz. – Przygotowujemy się tym samym do zdecydowanego zwiększenia skali produkcji nowych, bardzo perspektywicznych wyrobów tj. wodomierzy ultradźwiękowych z rodziny Ultrimis.

Poleć ten artykuł:

Polecamy