Apel do niemieckiej Komisji ds. Wynagrodzenia Minimalnego

Apel do niemieckiej Komisji ds. Wynagrodzenia Minimalnego

Problemów dla przewoźników jeżdżących do Niemiec (przez Niemcy) ciąg dalszy. TLP apeluje do niemieckiej Komisji ds. Wynagrodzenia Minimalnego: nie ma pewności czy MiLoG stosuje się prawidłowo.

Transport i Logistyka Polska, jako jedyna spoza Niemiec organizacja w UE zaapelowała do niemieckiej Komisji ds. Wynagrodzenia Minimalnego o moratorium w przedmiocie waloryzacji wysokości wynagrodzenia minimalnego w Republice Federalnej Niemiec. W 2019 roku w odniesieniu do pracodawców zagranicznych z sektora transportu międzynarodowego. Komisja ds. Wynagrodzenia minimalnego, powołana w ustawie w sprawie regulacji powszechnej płacy minimalnej planuje kolejną podwyżkę począwszy od 1 stycznia 2019 roku.

Podczas europejskiej debaty o Pakiecie Mobilności, w tym o stosowaniu modelu delegowania w transporcie międzynarodowym, nie mogą ujść uwadze pracodawców planowane zmiany obciążeń finansowych w poszczególnych państwach członkowskich. Nad takimi zmianami, opierając się o przepisy ustawy w sprawie regulacji powszechnej płacy minimalnej (ustawa MiLoG), pracują Niemcy.

– Bierne oczekiwanie na zmiany, gdy i sądy niemieckie mają wątpliwość, co do stosowania niemieckiej płacy minimalnej do pracodawców zagranicznych nie jest działaniem wspierającym pracodawców polskich. Mamy istotne wątpliwości, wobec ostatniego niemieckiego orzecznictwa sądowego, czy zasadne będzie objęcie podwyżką stawek minimalnych także przedsiębiorców zagranicznych. Z tego powodu apelujemy do niemieckiej Komisji ds. Wynagrodzenia Minimalnego o moratorium dotyczące pracodawców zagranicznych, którzy do tej pory byli bezsprzecznie poddani przepisom ustawy MiLoG – wskazuje Maciej Wroński, prezes TLP.

TLP w piśmie do Komisji ds. Wynagrodzenia Minimalnego wnosi o wprowadzenie moratorium na waloryzację płacy minimalnej w 2019 w sektorze transportu międzynarodowego wobec pracodawców zagranicznych świadczących krótkotrwałe usługi przewozu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do czasu wyjaśnienia czy § 20 niemieckiej ustawy w sprawie regulacji powszechnej płacy minimalnej (MiLoG) ma zastosowanie do przedsiębiorstw z branży transportowej i logistycznej mających siedzibę w krajach UE, poza Republiką Federalną Niemiec, co poddał w wątpliwość sąd finansowy dla Berlina – Brandenburgii z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt 1 V 1175/17). To precedensowe postępowanie, prowadzone przez adw. Martina Pfnür, zdaje się podważać dotychczasową pewność organów administracji niemieckiej, co do zakresu stosowania przepisów ustawy MiLoG do pracodawców zagranicznych.

– Wobec tego warto wstrzymać dalsze zmiany wynikające z ustawy MiLoG wobec pracodawców zagranicznych do czasu wyjaśnienia istotnych kwestii prawnych w prawie niemieckim. Takie podejście wydaje się uzasadnione. Brak moratorium mógłby prowadzić do pogłębiania ewentualnych nieprawidłowości prawnych – dodaje Maciej Wroński, Prezes TLP.

Niezależnie od moratorium, TLP zwraca się do Komisji ds. Wynagrodzenia Minimalnego o wskazanie w trybie ustawy w sprawie regulacji powszechnej płacy minimalnej, w jaki sposób wynagrodzenie minimalne wpłynęło na ochronę pracowników delegowanych, warunki konkurencji oraz zatrudnienie w branży transportu międzynarodowego, w poszczególnych regionach oraz produktywność w latach 2016-2017.

TLP przypomina, że niezależnie od niemieckich wątpliwości, co do stosowania przepisów ustawy MiLoG do pracodawców zagranicznych do dnia dzisiejszego nie zostało zakończone postępowanie naruszeniowe przeciwko Republice Federalnej Niemiec związane bezpośrednio ze stosowaniem ustawy MiLoG do transportu międzynarodowego. Postępowanie toczy się od 19 maja 2015 roku.

– Nie można pominąć także decyzji administracji luksemburskiej, która podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania przepisów o delegowaniu, w tym płac minimalnych, w odniesieniu do pracodawców zagranicznych w transporcie międzynarodowym. Było to podyktowane toczącymi się pracami nad Pakietem Mobilności, w szczególności dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającą szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektyw 96/71/WE i 2014/67/UE dotyczących delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego. Trwają prace nad ostatecznym brzmieniem przepisów europejskich więc wstrzymanie się ze stosowaniem regulacji krajowych obejmujących swoim zasięgiem te same kwestie byłoby wskazane – wskazuje adwokat Joanna Jasiewicz, pełnomocnik zarządu TLP

Poleć ten artykuł:

Polecamy