Apel PISL do przyszłego rządu

Apel PISL do przyszłego rządu

Elektroniczny list przewozowy oraz dopuszczenie na polskie drogi dłuższych zestawów ciężarówek, a także utworzenie specjalnej jednostki odpowiedzialnej za transport intermodalny – to trzy postulaty jakie branża spedycji i logistyki wystosowała do parlamentarzystów i liderów ugrupowań, którzy planują stworzyć rząd koalicyjny.

W czasach pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, działalność biznesowa spedytorów związana z planowaniem tras i wyborem odpowiednich środków transportu nabiera jeszcze większego znaczenia w kontekście ograniczania emisji. Zmniejszenie emisji, ale także oszczędność czasu i paliwa, można osiągnąć między innymi poprzez intermodalność, skracanie tras oraz wdrożenie większych zestawów drogowych – czytamy w apelu. Dlatego tak ważne jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na optymalne wykorzystanie geograficznego położenia Polski i mieszczących się tutaj biznesów produkcyjnych oraz logistycznych. Zwłaszcza, że inne rynki zaciekle walczą o dominację na transportowej mapie – należą do nich m.in. kraje skandynawskie.

Większe ciężarówki na drogi: więcej oszczędności, więcej bezpieczeństwa

Wdrożenie w Szwecji, a wcześniej w Finlandii zestawów kategorii HCV-HCT – dwunaczepowych o długości do 34 m i masie całkowitej do 74000 kg już teraz ma negatywny wpływ na konkurencyjność polskich przewoźników w tych krajach. – Po prostu szwedzki czy fiński podmiot może swobodnie holować po terenie swojego kraju dwie naczepy, w tym z dwoma kontenerami, podczas gdy polski w praktyce nie może tego robić. Zatem część zadań dotychczas wykonywanych przez naszych przewoźników przejmują lokalni przewoźnicy – jeden zestaw klasy HCT-HCV eliminuje mianowicie potrzebę posiadania dwóch ciągników i dwóch kierowców, co powoduje, że przewagi konkurencyjne polskich przewoźników, czyli niższe koszty – znikają – tłumaczy Juliusz Skurewicz, Sekretarz Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Dlatego zdaniem Izby kluczowego znaczenia nabiera zezwolenie na przynajmniej częściowe dopuszczenie do ruchu w naszym kraju zestawów kategorii EMS 25,25 m, dopuszczonych w Norwegii, Czechach, Niemczech i Belgii. Takie zestawy pozwolą na m.in. obniżenie kosztów, redukcję emisji CO2 (mniejsze zużycie paliwa) oraz udrożnienie ruchu na drogach poprzez zmniejszenie liczby pojazdów: trzy konwencjonalne zestawy typu ciągnik z naczepą, poruszające się w odstępach 40-metrowych, zajmują łącznie 129,5 m pasa drogi. Dwa zestawy EMS 25,25 m przewożące ten sam wolumen zajmują 90,5 m. Kluczowy jest również aspekt bezpieczeństwa: statystyki wskazują, iż liczba wypadków rośnie wraz z liczbą pojazdów w ruchu, a nie z przyrostem ich rozmiarów czy masy.  Dlatego zwracamy się o uruchomienie Programu Wdrażania Zestawów Klasy EMS poprawiającego ekonomikę polskiego transportu – redukcja kosztów na poziomie 2-3% –  i przyspieszające osiąganie celów ekologicznych, przy zachowaniu odpowiednich współczynników bezpieczeństwa na drogach. Mamy przygotowany plan wdrażania tego programu w etapach, a nasi eksperci są gotowi, by omówić temat w szczegółach  – podkreśla Juliusz Skurewicz.

Sprawny transport z e-listem

Rozwój systemów logistycznych w obszarze cyfryzacji sprawia, że wprowadzenie elektronicznego listu przewozowego (e-CMR) jest naturalnym krokiem, który ułatwi dokumentację transakcji oraz rozliczeń, poprawi ekologiczność transportu (zmniejszenie ilości papieru) oraz bezpieczeństwo przesyłek. 11 września 2019 roku Polska ratyfikowała Protokół Dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący stosowania e-CMR. Mimo to, niespójność polskich przepisów sprawia, że firmy wciąż unikają stosowania tej formy listu. W sprzeczności ze sobą stoją zarówno przepisy ustawy prawo przewozowe, jak i ustawy o transporcie drogowym oraz jej rozporządzeń wykonawczych. Prowadzi to do dyskryminacji polskich przewoźników, którzy w Polsce wciąż muszą posiadać papierowe wersje listów, zaś przewoźnicy zagraniczni, świadczący usługi kabotażu w Polsce, mogą posługiwać się wersją elektroniczną. W kontekście unijnym, rozporządzenie e-FTI z 15 lipca 2020 roku w sprawie elektronicznych informacji w transporcie towarowym zostało przyjęte, ale wejdzie w życie dopiero 21 sierpnia 2024 roku. Dlatego warto już teraz zrewidować polskie przepisy pod kątem szerszego wykorzystania e-CMR. Mając na uwadze powyższe, PISiL namawia do rozpoczęcia prac legislacyjnych, których celem będzie ułatwienie i upowszechnienie korzystania z elektronicznych listów przewozowych przez polskich przewoźników oraz należyte przygotowanie się do sprawnego wdrożenia unijnego Rozporządzenia e-FTI.

Intermodalność pod kontrolą

Cyfryzacja, kwestie klimatyczne, zrównoważony rozwój oraz ciągłe usprawnianie łańcucha dostaw to wyzwania, które wymagają łączenia wielu narzędzi transportowych. Celem jest większa efektywność, optymalizacja kosztów, zwiększenie elastyczności, odporność na sytuacje awaryjne oraz ograniczanie wpływu na środowisko. Nowoczesny transport musi więc uwzględniać wszystkie dostępne metody przewożenia towaru. Co więcej, Polska jako kraj położony niezwykle atrakcyjnie pod kątem możliwości tranzytowych ma wszelkie predyspozycje do tego, by rozwijać transport intermodalny. Dlatego Polska Izba Spedycji i Logistyki zaapelowała również o utworzenie nowej komórki organizacyjnej zajmującej się transportem intermodalnym w ministerstwie odpowiedzialnym za transport. Najlepszym rozwiązaniem, zdaniem ekspertów Izby, jest utworzenie nowego Departamentu Transportu Intermodalnego w Ministerstwie Infrastruktury.

Polska Izba Spedycji i Logistyki, od lat reprezentuje interesy spedytorów, przewoźników i logistyków, zwracając uwagę na problemy, które hamują rozwój branży TSL w Polsce. Ostatnio Izba była zaangażowana w przekonywanie polskich i europejskich decydentów do nieprzedłużania Regulacji CBER, która poważnie ogranicza konkurencję w transporcie morskim i wpływa na cały łańcuch dostaw. Komisja Europejska przychyliła się do argumentów PISiL oraz opinii innych przedstawicieli branży i regulacja będzie obowiązywać tylko do kwietnia 2024.

Poleć ten artykuł:

Polecamy