Audyt w Track Tec

Zakład produkcyjny w Goczałkowie, należący do Grupy Track Tec rozwija się
m.in. dzięki dywersyfikacji rynków zbytu – wynika z raportu TÜV Rheinland, cenionej na całym świecie jednostki certyfikacyjnej i badawczej.

Raport TÜV Rheinland powstał w wyniku realizacji okresowego audytu zakładu produkcyjnego w Goczałkowie należącego do Grupy Track Tec. Przeprowadzona kontrola wykazała, że zakład w sposób kompleksowy dba o ciągłe poszerzanie oferty o najwyższej jakości asortyment, co wyraża się m.in. w uzyskaniu w 2011 roku Krajowego Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji na strunobetonowe podkłady tramwajowe PST-11, PST 12, PST 13, PST 14.

Audytorzy wyróżnili firmę np. za wprowadzenie możliwości śledzenia on line rejestracji parametrów poszczególnych faz produkcji. Ponadto, jako ważny czynnik dbałości o wysoką jakość produktów, wskazano utworzenie nowoczesnego laboratorium technologicznego. Za istotną uznano również rozbudowę technicznego uzbrojenia produkcji, umożliwiającą prowadzenie stałych pomiarów.

Poleć ten artykuł:

Polecamy