Automatyzacja wspiera pracowników

Automatyzacja wspiera pracowników

Do 2024 roku 6 na 10 pracowników magazynów otrzyma wsparcie w postaci automatyzacji, a 87% firm planuje zwiększyć powierzchnię magazynową w ciągu najbliższych pięciu lat – wynika z badania „2024 Warehousing Vision Study” przeprowadzonego przez Zebra Technologies.

Do 2024 roku 6 na 10 pracowników magazynów otrzyma wsparcie w postaci automatyzacji, a 87% firm planuje zwiększyć powierzchnię magazynową w ciągu najbliższych pięciu lat – wynika z badania „2024 Warehousing Vision Study” przeprowadzonego przez Zebra Technologies.
W raporcie przeanalizowano strategie menedżerów operacyjnych i IT w obszarze modernizacji magazynów i centrów dystrybucyjnych, z których wynika, że strategie firm przyjmują perspektywiczny cel dostosowania organizacji do wymogów gospodarki „na żądanie”. Zarówno rozwiązania w zakresie automatyzacji, jak i zwiększania liczby pracowników będą kluczowymi elementami planów tworzonych przez osoby zarządzające w ciągu najbliższych pięciu lat. Ponad trzy czwarte (77%) respondentów uważa, że zwiększenie liczby pracowników wyposażonych w nowoczesne rozwiązania technologiczne jest najlepszym sposobem na wprowadzenie automatyzacji w magazynie, ale tylko 35% ma jasną wizję, jak przeprowadzić taki proces. Aż 87% firm jest w trakcie powiększania swoich magazynów lub planuje ich zwiększenie do 2024 roku, z czego 82% przewiduje w tym czasie wzrost liczby magazynów.

– Menedżerowie odpowiedzialni za IT i działalność operacyjną są przygotowani, by sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Stopniowo planują wdrażać rozwiązania mające na celu poprawę wydajności indywidualnej i zespołowej, które jednocześnie będą zgodne z funkcjonującym w firmie obiegiem pracy – powiedział Mark Wheeler, dyrektor ds. rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw w firmie Zebra Technologies. – Do 2024 roku liderzy branży skoncentrują się na wprowadzaniu bardziej kompleksowych rozwiązań w celu stworzenia ekosystemu opartego na danych, który pozwoli osiągnąć optymalne połączenie automatyzacji i pracy ludzkiej. W efekcie pracownicy magazynów, wykorzystując nowoczesne technologie brzegowe, umożliwią firmom zdobywanie przewagi konkurencyjnej.

Poprawa wydajności

Z badania wynika, że w ciągu najbliższych 5 lat, do 2024 roku, automatyzacja nie zastąpi pracowników, ale zwiększy ich wydajność. 61% ankietowanych decydentów planuje częściową automatyzację pracy lub wyposażenie pracowników w technologie wspomagające ich pracę. Trzy czwarte respondentów uważa, że interakcje międzyludzkie są częścią optymalnego obiegu pracy, 39% wskazuje częściową automatyzację (pewne zaangażowanie człowieka), a 34% wyposażenie pracowników w zaawansowane technologie brzegowe jako preferowany model. Biorący udział w badaniu przewidują wykorzystanie botów i robotów do zarządzania zasobami w magazynie (24%), wsparcia pakowania towarów do wysyłki (22%) i przyjmowania towarów (20%).

Analiza strategii

Priorytetem wśród badanych pozostaje analizowanie strategii i jej wdrażanie pod kątem sprostania pojawiającym się wyzwaniom związanym z magazynowaniem. Wykorzystanie nowych technologii zostało wskazane jako największe wyzwanie operacyjne przez 61% ankietowanych, zaś 59% respondentów wskazało ograniczoną dostępną przestrzeń magazynów jako wyzwanie, któremu planuje sprostać poprzez jej powiększenie. Rekrutację do pracy oraz wydajność pracowników jako jedne z największych wyzwań wskazało 60% organizacji.
W miarę jak magazyny będą się powiększać, zwiększy się również liczba kategorii przechowywanych produktów. Konieczne będzie również zwiększenie szybkości wysyłki. Decydenci będą dążyć do zwiększenia przejrzystości i wydajności systemu poprzez usprawnienie zarządzania zwrotami (81%), usprawnienie podziału zadań (80%) oraz zaangażowanie zewnętrznych podmiotów (83%).

Konkurencyjność

Inwestowanie i wdrażanie nowych technologii ma kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności w gospodarce „na żądanie”. Prawie połowa (46%) ankietowanych wskazała szybszą dostawę do klientów końcowych jako główny czynnik napędzający ich strategię rozwoju magazynu.
Ponad trzy czwarte decydentów (77%) biorących udział w badaniu zgadza się, że aby pozostać konkurencyjnym na rynku muszą zmodernizować systemy zarządzania magazynem, jednak wdrażanie nowych urządzeń i technologii mobilnych następuje powoli.
Obecnie swoje magazyny, wdrażając lub wymieniając stare urządzenia mobilne, takie jak komputery mobilne, tablety i skanery kodów kreskowych, modernizuje 73% firm. Do 2024 roku proces modernizacji będzie się opierał na mobilnych komputerach działających na o platformie Android (83%), systemach lokalizacji w czasie rzeczywistym – RTLS (55%) oraz magazynowych systemach informatycznych – WMS (54%). 60% respondentów wymieniło system etykiet z kodami kreskowymi oraz drukarki termiczne jako kluczową inwestycję w ramach planów modernizacji w ciągu najbliższych trzech lat.

Zmiany w Europie

Przewiduje się, że w Europie powierzchnia przeciętnego magazynu wzrośnie w przeciągu najbliższych 5 lat o 26% – więcej niż w jakimkolwiek innym regionie. Do 2014 roku w Europie wzrośnie także wykorzystanie technologii RFID i lokalizacji. W co piątym magazynie będą one wykorzystywane w procesach pakowania (25%), zarządzania zasobami (20%) i komplementacji zamówień (19%).

O badaniu:
W „2024 Warehousing Vision Study” wzięło udział 1403 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji operacyjnych, działających w sektorach produkcji, transportu i logistyki, handlu detalicznego oraz spedycji. Respondenci pochodzili z krajów w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Azji oraz Europy. Badanie przeprowadziła firma Qualtrics.

Oprac. MW

Poleć ten artykuł:

Polecamy