Badanie ankietowe – Zielona rewolucja w transporcie intermodalnym

Badanie ankietowe – Zielona rewolucja w transporcie intermodalnym

W latach 90-tych wystartowała słynna kampania „Tiry na tory”, zachęcająca do przeniesienia części przewożonych ładunków na kolej. Od tego czasu, oprócz korzystnego capacity, transport intermodalny zyskał na znaczeniu, również jako oręż w walce o redukcję gazów cieplarnianych. Według danych UTK, w latach 2012-2021 kolejowe przewozy intermodalne w Polsce wzrosły o 177%.

Jaki jest zatem stosunek polskich firm z branży TSL do transportu intermodalnego? Czy przedsiębiorcy chętnie z niego korzystają? Co przyczynia się do wyboru tego typu rozwiązania? Polski Instytut Transportu Drogowego i Betacom postanowili przeprowadzić badanie ankietowe, aby dowiedzieć się, czy transport intermodalny pomoże branży zmierzyć się z nadchodzącymi wyzwaniami.

Wypełnienie ankiety to zaledwie 5 minut

Badanie jest krótkie, ale jego wyniki pozwolą odpowiedzieć na nurtujące branżę pytania. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć respondentom więcej niż 5 minut. Ankieta jest skierowana do przedstawicieli branży transportowej i logistycznej, bez względu na to, czy korzystają obecnie z usług transportu intermodalnego, czy dopiero zamierzają uczynić to w przyszłości. Badanie w szczególności kierowane jest do przewoźników, spedytorów, producentów, operatorów logistycznych oraz dystrybutorów.

Czego chcemy się dowiedzieć?

Polski Instytut Transportu Drogowego i Betacom, będący partnerem badania, chcą się dowiedzieć, czy od czasu wspomnianej kampanii „Tiry na tory”, transport intermodalny w Polsce się rozwinął i w jakim kierunku poszła jego ewolucja. Tworząc badanie autorzy pragnęli poznać opinię branży TSL, w jakim stopniu transport intermodalny jest rozwiązaniem obecnych wyzwań, takich jak: Pakiet Mobilności, rosnące ceny paliw, brak kierowców zawodowych, czy ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie.

Badanie ankietowe posłuży jako materiał do raportu

Wyniki ankiet będą dostępne w przygotowywanym raporcie, który zostanie zaprezentowany polskim firmom sektora TSL! Raport będzie można BEZPŁATNIE pobrać ze strony Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. Przewoźniku, producencie, spedytorze, operatorze, dystrybutorze, wesprzyj polską branżę TSL i wypełnij ankietę.

Link do ANKIETY Zielona rewolucja w transporcie intermodalnym:

https://arcg.is/185yqf

Poleć ten artykuł:

Polecamy