BCS Polska prognozuje najbliższe lata na rynku automatycznej identyfikacji

Eksperci spółki BCS Polska przeprowadzili wśród przedstawicieli kluczowych klientów ankiety dotyczące bieżącej sytuacji i perspektyw rynku automatycznej identyfikacji. Wśród ankietowanych znalazły się największe firmy z sektora TSL, handlu oraz produkcji. Wyniki wywiadów...

Rozmowy przeprowadzono w okresie 1-15 marca, bieżącego roku z przedstawicielami dwunastu firm – największych klientów spółki BCS Polska z sektorów: handel i dystrybucja, spedycja, transport, logistyka i produkcja. Wśród ankietowanych znaleźli się m.in. szefowie firm, dyrektorzy handlowi oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne za funkcjonowanie rozwiązań Auto ID. W wywiadach pytano m.in. o spostrzeżenia i wnioski dotyczące kryzysu z perspektywy 2011 roku, a także o ewentualne działania prewencyjne na wypadek powtórzenia się ciężkiej sytuacji gospodarczej. W rozmowach poruszano również kwestię inwestycji w technologie Auto ID, a także temat najważniejszych czynników mających wpływ na rozwój firm w najbliższych latach.

Kryzys nie taki straszny

„Ku naszemu zaskoczeniu zdecydowana większość naszych rozmówców stwierdziła, że z dzisiejszej perspektywy kryzys nie okazał się być taki szkodliwy, jak pierwotnie przypuszczano. Jeśli odczuwano spadki przychodów, były one związane z mniejszymi zamówieniami od klientów, których mocniej dotknęła trudna sytuacja gospodarcza. Ponadto powtarzały się opinie, że czas kryzysu jest najlepszym okresem na inwestycje, gdyż pozwala on na zdobycie przewagi wśród konkurencji po unormowaniu się sytuacji” – stwierdził Łukasz Iwanczewski, Wiceprezes BCS Polska.

Rozmówcy wyrażali również potrzebę przeprowadzania dużo dokładniejszych analiz planów inwestycyjnych. Z drugiej strony ponad połowa ankietowanych nie widzi potrzeby inicjowania ponadstandardowych działań prewencyjnych na wypadek wystąpienia kolejnego spowolnienia gospodarczego. Zgodnym wnioskiem dla niemal wszystkich ankietowanych firm jest silna potrzeba zacieśniania współpracy ze swoimi klientami i prowadzenia wspólnych działań mających na celu minimalizację strat w czasie kryzysu.

Inwestycje w przyszłość

Ankietowane firmy planują dalsze rozszerzanie funkcjonalności systemów wykorzystujących rozwiązania Auto ID, do których zaliczają m.in. zaawansowane systemy wizyjne i głosowe pozwalające na śledzenie przepływu towarów w magazynach. Ponadto przedstawiciele pytanych firm wykazali potrzebę wprowadzenia odpowiednich narzędzi analitycznych w obszarze finansów, które umożliwiłyby precyzyjne planowanie kosztów. Wśród najważniejszych czynników rozwoju na przyszłość, najczęściej pojawiały się: zwiększenie dostępności kredytów dla firm, uproszczenie procedur przetargowych, podnoszenie jakości obsługi klienta, zwiększanie automatyzacji procesów oraz wprowadzenie bardziej kompleksowej oferty.

Nowe rynki Auto ID

W wyniku przeprowadzonych ankiet oraz własnych obserwacji, eksperci BCS Polska określili nowe obszary rozwoju technologii Auto ID. Jednym z najistotniejszych obszarów w których znajdą zastosowanie systemy automatycznej identyfikacji, jest służba zdrowia.

„Technologie Auto ID są z powodzeniem stosowane w placówkach służby zdrowia w krajach Europy Zachodniej, zarówno w przychodniach jak i szpitalach, a także w ratownictwie medycznym. Przeszkodą w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce jest jednak niewystarczający budżet naszych placówek zdrowotnych” – stwierdził Maciej Rafałowski, Dyrektor Sprzedaży w BCS Polska.

Rozwiązania tego typu znacznie ułatwiają wszystkie czynności związane z obsługą medyczną pacjentów, przede wszystkim eliminując potencjalne pomyłki w leczeniu. Podstawą tego typu systemów jest znakowanie pacjentów (za pomocą opasek z kodem kreskowym), a także wszelkich próbek, leków i innych elementów procesu leczenia. Dane te wprowadzenie są do centralnego systemu w celu optymalnego zarządzania. „Automatyczna identyfikacja znajduje swoje zastosowanie również w branży turystycznej, m.in. w recepcji hoteli i pensjonatów. Tego typu rozwiązania, pozwolą skutecznie zarządzać gośćmi i ich bagażami. Przeszkodą jest tu oczywiście dość wysoka cena tego typu systemów” – powiedział Maciej Rafałowski.

Kolejnym istotnym obszarem, w którym znajdą zastosowanie rozwiązania Auto ID jest ratownictwo w sytuacjach nadzwyczajnych i podczas klęsk żywiołowych. „Automatyczna identyfikacja w takich ekstremalnych sytuacjach może skutecznie wspomóc czynniki ratujące ludzkie życie, takie jak sprawną dystrybucję leków, żywności i innych potrzebnych materiałów Dodatkowo może wspomóc koordynację i zapewnić monitoring poszkodowanych, a także kontrolę działań służb ratunkowych czy ograniczenie dostępu do stref zakazanych” – dodaje Rafałowski.

Nowości technologiczne

Wśród najbardziej obiecujących nowości technologicznych w branży, eksperci BCS Polska wymieniają systemy głosowe, technologie wizyjne, cloud computing, RFID oraz alternatywne systemy kodowania informacji, takie jak Direct Part Marking, kody RSS, czy NFC.

„W logistyce coraz szybciej rozpowszechniają się technologie głosowe, znacznie upraszczające procesy magazynowe oraz wizyjne systemy monitoringu, dające pełne bezpieczeństwo towaru w magazynie. Wartym zwrócenia uwagi zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów są technologie RFID, które mogą mieć niezwykle szerokie zastosowanie. Dziś to rozwiązanie cały czas nie jest zbyt popularne, ze względu na dość wysokie ceny i obawy konsumentów, lecz przyszłość z pewnością do niego należy” – stwierdził Jacek Liber, Dyrektor ds. Rozwoju w BCS Polska.

Poleć ten artykuł:

Polecamy