Będą kolejne zmiany w deklaracjach INTRASTAT 2022

Będą kolejne zmiany w deklaracjach INTRASTAT 2022

Z początkiem 2022 roku firmy czekają  kolejne zmiany w zasadach wypełniania zgłoszeń INTRASTAT. Zmiany będą dotyczyć deklaracji dla wywozu, w której będzie trzeba podawać  dodatkową informację o kraju pochodzenia towarów wywożonych do innego kraju UE. Aby zmiana ta przebiegła sprawnie, już teraz firmy mogą wprowadzać informację o kraju pochodzenia w zgłoszeniach INTRASTAT.

1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej. Za sprawą tego rozporządzenia, na podmioty zobowiązane do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT zostanie nałożony dodatkowy obowiązek informacyjny. W myśl zmian, informację o kraju pochodzenia towarów będzie trzeba podawać również w zgłoszeniach INTRASTAT dotyczących wywozu, a nie jak to ma miejsce obecnie – wyłącznie w zgłoszeniach przywozu.

– Celem wprowadzanych zmian jest przygotowanie do wejścia w życie systemu SIMSTAT, którego głównym założeniem jest: składanie deklaracji raz na kwartał, w podwyższonych progach statystycznych i co najważniejsze tylko deklaracji wywozowych – mówi dr Izabella Tymińska ekspert celny. – Z tego też powodu deklaracje wywozowe muszą odzwierciedlać wszystkie niezbędne dane dotyczące przewożonych towarów – dodaje ekspertka.

Już można podawać informacje o kraju pochodzenia

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z wyprzedzeniem chce przygotować podmioty zobowiązane do przedmiotowej zmiany i już od 1. lipca br. udostępnił prawną i techniczną możliwość podawania ww. informacji w zgłoszeniach INTRASTAT. Program udostępniony przez Ministerstwo Finansów w licencji bezpłatnej do wypełniania zgłoszeń INTRASTAT –  ist@t,  ma dostosowane już zmiany do wprowadzania informacji o kraju pochodzenia towarów.

Jak ustalić kraj pochodzenia towaru?

Wskazywanie kraju pochodzenia towarów odbywa się za pośrednictwem kodu kraju pochodzenia zgodnie ze skrótami ISO. Dr Tymińska radzi: „firmy mające problem ze wskazaniem właściwego kodu powinny ustalić kraj pochodzenia zgodnie z regułami pochodzenia, zawartymi w art. 60  unijnego kodeksu celnego i w określonych przepisach do tego artykułu: w akcie delegowanym i wykonawczym do UKC”.

Podstawową definicją kraju pochodzenia jest kraj, w którym towar został całkowicie uzyskany lub towar – w produkcję którego zaangażowany jest więcej niż jeden kraj – jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu.  Do tych zapisów definicyjnych UE ustanowiła przepisy określające poszczególne etapy „produkcji” i nabywanie przez ten towar pochodzenia. – Wyjątkowo, w przypadku deklaracji INTRASTAT, jeżeli kraju pochodzenia nie da się ustalić, należy podać kod kraju członkowskiego Unii Europejskiej będącego krajem wysyłki towarów – radzi dr Izabella Tymińska.

*          *          *

Informacje o ekspercie:
dr Izabella Tymińska, ekspert celny. Zajmuje się doradztwem z zakresu przepisów prawa celnego, importu i eksportu towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych. Specjalizuje się w sprawach z tzw. „górnej półki trudności” – zawiłych i nietypowych. Wieloletni pracownik Urzędu Celnego. Przez wiele lat pracowała dla firm logistycznych i spedycyjnych, gdzie piastowała m.in. funkcję członka zarządu. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Wykładała w  Szkole Wyższej w Warszawie ALMAMER, Wyższej Szkole Cła i Logistyki czy Uczelni Techniczno – Handlowej. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności.
https://www.linkedin.com/in/dr-izabella-tymińska-ekspert-celny/
https://www.facebook.com/Ekspert.celny.Doradztwo.celne/

Poleć ten artykuł:

Polecamy