Bezpieczeństwo i kontrola nowoczesnej linii produkcyjnej

Bezpieczeństwo i kontrola nowoczesnej linii produkcyjnej

Zakład produkcyjny, który stawia na modernizację i automatyzację musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa. Powinien pamiętać nie tylko  o przestrzeganiu przepisów BHP, ale też rozważyć wdrożenie nowoczesnej ochrony pracowników i maszyn. Przedsiębiorstwo powinno też dobrze zabezpieczyć swoje dane, które w erze cyfryzacji mają strategiczne znaczenie. Bezpieczeństwo staje się więc złożonym zagadnieniem. Jak powinna wyglądać nowoczesna i bezpieczna linia produkcyjna?
Bezpieczna automatyzacja

Idea przemysłu 4.0 wiąże się z automatyzacją produkcji. Optymalizując linię produkcyjną poprzez wprowadzanie na nią nowych maszyn, nie można zapominać o tym, że muszą być one zgodne

z gwarantującymi bezpieczeństwo użytkowania normami prawnymi. Kluczowym dokumentem jest tu m.in. tzw. Dyrektywa Maszynowa obowiązującą w krajach Unii Europejskiej. Maszyny mające zautomatyzować pracę linii produkcyjnej zmieniają też sposób pracy na niej. Modernizując park maszynowy w firmie warto pamiętać o wdrożeniu nowoczesnych zabezpieczeń na linii człowiek-maszyna. Można wśród nich wymienić np. kurtyny i bariery świetlne, które dzięki niewidocznym wiązkom światła ostrzegają przed wtargnięciem w strefy potencjalnego zagrożenia. Niezwykle użyteczne są też maty bezpieczeństwa zatrzymujące maszyny w przypadku wejścia na nie człowieka. – Modernizacja procesu produkcji musi iść w parze z unowocześnianiem stosowanych w zakładzie produkcyjnym środków bezpieczeństwa. Tylko połączenie obu tych czynników zapewni optymalne i bezpieczne, a przez to ciągłe jego funkcjonowanie – komentuje Mikołaj Podgórski ze Scanway.

Bezpieczne dane w przemyśle

Wraz z modernizacją linii do zakładów produkcyjnych wkracza też kwestia cyberbezpieczeństwa. Linia produkcyjna projektowana zgodnie z założeniami Industry 4.0 jest w wielu punktach połączona z Internetem. Już od momentu przyjęcia surowców, przez ich obróbkę aż po kontrolę produktu i jego wysyłkę, przetwarzana jest duża ilość danych, których zabezpieczenie ma strategiczne znaczenie dla biznesu. Zautomatyzowane systemy produkcji gromadzą różnorodne, często wrażliwe dla przedsiębiorstwa dane. Nowoczesny zakład produkcyjny musi więc chronić się przed cyberatakami. Może to robić np. poprzez zabezpieczenie dostępu do Sieci, szyfrowanie danych i ochronę serwerów, a także stosowanie programów antywirusowych i aktualnego oprogramowania – tak w biurze, jak i na hali produkcyjnej.

Kontrola jako gwarancja bezpieczeństwa produkcji

Bezpieczeństwo linii produkcyjnej można również rozumieć jako sprawność i efektywność jej funkcjonowania. Te z kolei gwarantuje skuteczna kontrola jakości, która zapewnia firmie m.in. bezpieczeństwo finansowe, szczególnie ważne  w czasie kryzysu gospodarczego. Precyzyjna kontrola jakości niweluje ryzyko występowania wadliwych partii produktów i konieczności ich zastąpienia czy wycofania z rynku. Pozwala również na optymalizację wykorzystania surowców i zasobów ludzkich. Skuteczna kontrola produkcji opiera się dziś  o rozwiązania zautomatyzowane, dopasowane do potrzeb konkretnego zakładu  i zintegrowane z obecnymi już w nim urządzeniami. – Szczególnie efektywne w tym zakresie są systemy kamer hiperspektralnych,, które w precyzyjny sposób identyfikują nawet drobną wadę produktu. Można dzięki nim dostrzec niewykrywalne wcześniej wybrakowania towaru takie jak np. pleśń, zanim zacznie ona być widoczna „gołym okiem”. Tak szczegółowa kontrola jakości produkcji może być sposobem na obniżenie kosztów produkcji, zmniejszenie ilości reklamacji i zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw, który został zachwiany w ostatnich miesiącach. Skuteczna kontrola jakości to polisa bezpieczeństwa dla firmy produkcyjnej – komentuje Mikołaj Podgórski.


Użyteczne są maty bezpieczeństwa zatrzymujące maszyny w przypadku wejścia na nie człowieka.


Warto dodać, że zautomatyzowana kontrola linii produkcyjnej zawsze będzie dokładniejsza niż nawet najlepiej wyszkolony zespół pracowników. Pozwala też na gromadzenie danych  i późniejszą ich analizę w trakcie oceny efektywności procesu produkcyjnego w dłuższej perspektywie.

Nowy wymiar bezpieczeństwa

Pandemia koronawirusa i rzeczywistość jaką po sobie pozostawiła, stwarza zupełnie nowe zagrożenia dla zakładów produkcyjnych. GUS informuje, że produkcja przemysłowa w Polsce w maju spadła o 17,0 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Choć jest to wynik wyższy niż w kwietniu br., to dane te pokazują, jak dotkliwe skutki ma przestój na linii produkcyjnej. Zagrożenie, które niesie COVID-19 dla firm produkcyjnych nie zniknęło wraz ze zniesieniem obostrzeń. Ponowne zatrzymanie ich działalności może spowodować powstanie ogniska chorobowego, które może zapoczątkować zaledwie jeden zakażony pracownik. Obecna sytuacja wymaga wprowadzenia nowych zabezpieczeń, mających zagwarantować zdrowie pracowników. Odpowiednia odzież ochronna i środki dezynfekcji to elementy, które mogą być jednak niewystarczające. – W zakładach produkcyjnych, w których gromadzi się duża ilość osób warto zainstalować systemy kamer termowizyjnych. Umożliwiają one bezinwazyjne zmierzenie temperatury ciała i sygnalizują jej podwyższenie, będące czynnikiem ryzyka. Nasz system skanuje temperaturę okolicy szpary powiekowej, czyli kącików oczu, co sprawia, że wynik jest dokładny (+/-0,3ºC) i wiarygodny. Wykonuje on pomiary niezwykle szybko – u trzech osób w czasie krótszym niż jedna sekunda, co umożliwia sprawną reakcję na wynik pomiaru. Gdy wykryje osoby o podwyższonej temperaturze ciała, automatycznie zawiadamia obsługę za pomocą sygnałów dźwiękowych i interfejsu graficznego oraz zarchiwizuje też wyniki pomiaru. Dzięki temu można uniknąć wpuszczenia do zakładu produkcyjnego osoby, która potencjalnie może być zakażona wirusem – wyjaśnia Mikołaj Podgórski ze Scanway.

Bezpieczeństwo firmy przemysłowej wchodzącej w nowoczesną erę Industry 4.0 to wieloaspektowe zagadnienie. By rzeczywiście je zapewnić trzeba do niego podejść kompleksowo. Pomagają w tym liczne innowacje kreowane przez podmioty działające na rzecz przemysłu. Warto pamiętać o tym, by sięgnąć po te, które będą dostosowane do skali, specyfiki i rzeczywistych potrzeb produkcyjnego biznesu.

Poleć ten artykuł:

Polecamy