Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Eurocast to spółka zajmująca się produkcją szerokiego asortymentu wielowarstwowych, nowoczesnych folii giętkich z polipropylenu i polietylenu oraz folii sztywnych PET, przeznaczonych do produkcji opakowań do żywności i opakowań medycznych, a także różnych zastosowań w przemyśle.

W ostatnim czasie spółka otrzymała nagrodę w kategorii bezpieczeństwo pracy. To, co szczególnie wyróżnia Eurocast w tym aspekcie to bezwzględne stosowanie się do określonych standardów BHP, które w przypadku wszelkich zakładów produkcyjnych są niezwykle wygórowane.

Największe ryzyka zagrożeń

Najpoważniejsze zagrożenia w spółce Eurocast związane są z obsługą maszyn, a dokładniej z ich elementami ruchomymi oraz z transportem wewnątrzzakładowym – na te z nich firma zwraca największą uwagę. Jednym z największych zagrożeń, na które narażona jest firma, jest ryzyko wystąpienia pożaru, spowodowane procesem wytwarzania folii w wysokich temperaturach, a także ilością oraz rodzajem magazynowanego materiału czy surowca, którym są tworzywa sztuczne. Firma podchodzi do kwestii przeciwpożarowych niezwykle poważnie, co przekłada się na stały rozwój i udoskonalanie systemu przeciwpożarowego, a także odpowiednie szkolenia pracowników w tym zakresie. Każdy przypadek pożaru zakładu produkcyjnego w Polsce, jest przekazywany pracownikom z jednoczesnym omówieniem przyczyn oraz wynikających wniosków.

Standardy bezpieczeństwa obowiązujące w firmie

Najważniejszym standardem w spółce Eurocast jest budowanie u wszystkich pracowników przekonania, że w znacznej mierze to oni sami są odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo poprzez to, jak się zachowują i jak przestrzegają obowiązujących zasad. Takie podejście jest elementem szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa, którą firma stale buduje i udoskonala. W dbaniu o bezpieczeństwo i zachowaniu wymaganych standardów, spółka wybiera proste, ale jednocześnie niezwykle skuteczne rozwiązania narzędzi lean management, starając się nie wprowadzać ich w sposób sztywny, rygorystyczny, a uczyć się stosowania ich intuicyjnie.

Duża część pracowników produkcji to osoby z wieloletnim stażem pracy, który przyczynia się do powstawania pewnej rutyny, obniżając tym samym czujność i ostrożność. Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników, firma walczy ze zjawiskiem rutyny poprzez, tam gdzie to możliwe, rotację na stanowiskach pracy, a także zapewniając możliwość udoskonalania procesów przez pracowników. Zarząd spółki Eurocast wyznaje przekonanie, że największym wrogiem rutyny jest zmiana, nawet ta drobna.

Praktycznym przykładem wdrożonych przez firmę rozwiązań w celu zwiększenia bezpieczeństwa jest np. wprowadzenie różnokolorowych koszulek, w których pracują pracownicy. Koszulki żółtego koloru noszą pracownicy pochodzący z innego kraju niż Polska, którzy nie są dopuszczeni do pracy na wysokości. Koszulki pomarańczowe noszą nowo zatrudnieni pracownicy, którzy nie są dopuszczeni do pracy na wysokości. Koszulki białe noszą stali pracownicy, którzy są dopuszczeni do pracy na wysokości. Rozwiązanie z kolorystycznym rozróżnieniem pracowników znacznie pomaga w identyfikacji niebezpiecznych lub niewskazanych zachowań, co znacznie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu wewnątrzzakładowym.

W firmie Eurocast wprowadzono również system zarządzający dostępem na teren zakładu, który w sposób automatyczny blokuje dostęp pracownikom, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, wracają do pracy po urlopie dłuższym niż 30 dni z powodu zwolnienia lekarskiego, bądź nie posiadają ważnych szkoleń BHP lub uprawnień.

Efekty stosowania dobrych praktyk bezpieczeństwa pracy

Największym osiągnięciem w firmie Eurocast w zakresie dobrych praktyk BHP jest przede wszystkim zmiana postrzegania przez pracowników kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy. W ich zachowaniu widać coraz większe zaangażowanie w zakresie zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych, co jest niezwykle pomocną wiedzą podczas organizacji stanowisk pracy, jak również zapobieganiu ewentualnym wypadkom. W spółce Eurocast w kwestii dbania o bezpieczeństwo nie istnieje podział na pracowników, a kadrę zarządzającą. Pracownicy Eurocast doskonale wiedzą, że ich pomysły i spostrzeżenia zawsze zostaną wysłuchane oraz przedyskutowane. Głos pracowników produkcji jest głosem najważniejszym, ponieważ tak naprawdę to oni najlepiej znają swoje miejsca pracy i to oni mają najwięcej cennych uwag w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Rolą osób zarządzających, a także specjalisty ds. BHP jest właściwa ocena zgłaszanych pomysłów oraz wdrożenie ich w życie, jeśli jest taka potrzeba. Dla pracowników takie działania są niezwykle cenne, ponieważ utwierdzają ich w przekonaniu, że rzeczywiście mają realny wpływ na bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i innych.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy