Bezpieczeństwo żywności jest nienegocjowalne

Bezpieczeństwo żywności jest nienegocjowalne

Zdrowa żywność to podstawa naszego dobrego samopoczucia i sprawności fizycznej, dlatego ważne jest, abyśmy wszyscy mieli pewność, że to, co spożywamy, jest nie tylko produkowane w bezpieczny sposób, ale także odpowiednio przechowywane i transportowane. Pomóc w tym może traceability – czyli możliwość śledzenia całego łańcucha dostaw żywności. Warto mówić o tym głośno, szczególnie 7 czerwca w Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności ustanowiony został w 2018 roku, na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.  Ma on na celu podnoszenie świadomości i promowanie właściwych zachowań w obszarze bezpieczeństwa żywności. Temat tegorocznej edycji: “Normy dla żywności ratują życie” podkreśla rolę, jaką odgrywają standardy bezpieczeństwa żywności w zapewnieniu zdrowia i dobrego samopoczucia konsumentów.

Dla Nestlé, wiodącego producenta żywności, zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów jest najwyższym priorytetem. Firma podejmuje szereg działań w tym zakresie w całym łańcuchu zaopatrzenia, zaczynając od etapu pozyskiwania surowców. By zadbać o ich wysoką jakość, Nestlé ściśle przestrzega procesu selekcji i kontroli. Dlatego, surowiec jest odrzucany, gdy nie spełnia wymagań stawianych przez firmę.

– Nasze wyroby, zanim opuszczą zakłady produkcyjne, są sprawdzane pod kątem zgodności z aktualnymi normami bezpieczeństwa żywności. Chcemy mieć pewność, że każda partia produktów ma powtarzalną, najwyższą jakość, a wyroby spełniają oczekiwania konsumentów. Dlatego w naszych laboratoriach przeprowadzamy liczne testy, by zweryfikować zgodność z ustalonymi standardami, między innymi sensorycznymi. Duży nacisk kładziemy też na edukację oraz budowanie świadomości wewnątrz organizacji. – podkreśla Beata Korach, Korporacyjny Kierownik Zapewnienia Jakości w Nestlé Polska. 

Także z punktu widzenia innego producenta zdrowej żywności, wszelkie aspekty związane z jej bezpieczeństwem są niezmiernie ważne. Zwłaszcza jeśli, tak jak firma FoodWell, już w misji zobowiązuje się do pomagania ludziom w sięganiu po zdrowsze produkty, by mogli cieszyć się lepszym życiem.

– Rozwijając nowe produkty zwracamy szczególna uwagę na dobór składników, aby przekazać konsumentowi smaczny, a jednocześnie zdrowy i bezpieczny produkt, zgodny z jego oczekiwaniami. I trendami żywieniowymi. Zwracamy uwagę na poziom cukru, ograniczamy do minimum zastosowanie substancji dodatkowych. Monitorujemy jakość surowców, które muszą spełniać wymagania naszych specyfikacji, opracowywanych na bazie obowiązujących norm i przepisów prawa. Zwracamy również uwagę na dobór opakowań, aby jak najlepiej zabezpieczyć produkt i zagwarantować mu stabilną jakość do końca okresu przydatności, np. poprzez zastosowanie odpowiedniej bariery utrzymującej atmosferę ochronną w opakowaniach orzechów – wyjaśnia Magdalena Pawlicka, Kierownik Działu Badań i Rozwoju w FoodWell.

FoodWell to firma z dobrze rozpoznawalnymi markami (Bakalland, Delecta, Purella, BeRAW, Anatol), dbająca o jakość swoich towarów i o to, aby w bezpieczny sposób były składowane i dostarczone na sklepowe półki.  W tej kwestii firma ściśle współpracuje ze swoim partnerem logistycznym – spółką Raben Logistics Polska.

Jako operator, który zajmuje się także logistyką artykułów spożywczych, Raben w tym roku włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności, który tradycyjnie przypada na 7 czerwca.

– W tym dniu, w naszych magazynach i biurach, omawiać będziemy rolę operatora logistycznego w łańcuchu dostaw. Chcemy też podkreślić znaczenie perspektywy konsumenckiej. Musimy bowiem pamiętać, że przykładowy batonik składowany w naszym magazynie trafi ostatecznie do rąk konsumenta, którym może być dziecko kogokolwiek z nas. – komentuje Justyna Śliwińska-Fąs,  Dyrektor ds. Jakości i Ryzyka w Raben Logistics Polska.

Dlatego tak ważne jest przestrzeganie procedur związanych z utrzymaniem higieny i czystości w magazynie i środkach transportu.

– Każdy podmiot w łańcuchu dostaw odgrywa istotną rolę, by zapewnić bezpieczeństwo żywności. Gdy produkty opuszczają nasze fabryki, musimy mieć pewność, że będą przechowywane w odpowiedni sposób i dotrą do punktu sprzedaży w bezpiecznych warunkach. Dlatego tak ważna jest współpraca z rzetelnym operatorem logistycznym. – mówi Paweł Jużak, Supply Chain Operations Manager w Nestlé Polska.

Magazyny Raben to w większości nowo wybudowane obiekty, w dobrym stanie technicznym, a szczelność i właściwe utrzymanie magazynu to bardzo ważny aspekt dla bezpieczeństwa składowanych lub przeładowywanych produktów żywnościowych. To samo dotyczy środków transportu, którymi realizowane są dostawy i dzięki którym można zapewnić bezpieczeństwo na każdym etapie dostarczania żywności.

Najważniejsze jest jednak zaangażowanie pracowników i dostawców w zapewnienie bezpiecznych warunków magazynowania i transportu.

– Pracujemy nad budowaniem świadomości zagrożeń i właściwej prewencji między innymi poprzez lekcje przypominające poświęcone: rozpoznawaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności oraz właściwej reakcji na nie, jak i stosowaniu procedur wynikających z naszej analizy HACCP. Dzień Bezpieczeństwa Żywności jest okazją do włączenia się w akcję prowadzoną na całym świecie i wpisuje się w budowanie w firmie Raben silnej Kultury Bezpieczeństwa, w której dbamy o zdrowie swoje i innych. – podsumowuje Justyna Śliwińska-Fąs.

Pamiętajmy także o tym jak ważna jest edukacja i świadomości konsumentów w tej kwestii. Każdy z nas ma prawo do informacji na temat składu, pochodzenia i sposobu produkcji żywności, a także do świadomego wyboru tego, co spożywamy. Właściwe etykiety, przejrzyste informacje i edukacja konsumentów są kluczowe dla budowania zaufania i zapewnienia bezpiecznego dostępu do żywności. Ponadto, zwracajmy uwagę na koncepcję traceability, czyli możliwość śledzenia pochodzenia żywności, która odgrywa kluczową rolę w wykrywaniu zagrożeń.

Traceability to cały proces, który polega na identyfikacji i ścisłym monitorowaniu produktów na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Pozwala tym samym odtworzyć pełną historię ich przepływu w całym łańcuchu dostaw. Jest to niezmiernie ważne np. w przypadku wystąpienia problemów z jakością lub bezpieczeństwem dostarczanych towarów, gdzie należy szybko zlokalizować źródło problemu, precyzyjnie zidentyfikować dotknięte nim partie oraz sprawnie i skutecznie wycofać go z rynku (tzw. recall). Efektywne traceability stanowi jedną z podstaw budowania zaufania między producentami a konsumentami, co dziś jest niezwykle istotne.

– Zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się z rejestrowaniem, gromadzeniem i udostępnianiem ogromnej ilości danych. Istotne jest żeby korzystać ze sprawdzonych i globalnych rozwiązań, które powinny stanowić fundament sprawnego i wydajnego systemu śledzenia. Jest to możliwe min. dzięki standardom GS1. Kluczowe z nich to min.: numer GTIN (kod EAN) znajdujący się na produkcie, GLN, który pozwala identyfikować zarówno podmioty jaki i lokalizacje, czy SSCC służący monitorowaniu jednostek logistycznych. Dopełnieniem jest etykieta logistyczna GS1 i kod GS1-128 będący nośnikiem danych o jej zawartości np.: produkcie, numerze partii, dacie ważności, czy kraju pochodzenia oraz komunikaty elektroniczne (EDI) – komentuje Hanna Walczak z GS1 Polska.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności to ważny sposób na zwiększanie świadomości ludzi w kwestiach związanych z bezpieczeństwem żywności, omawianie wspólnego podejścia do jego poprawy w różnych sektorach i promowanie rozwiązań i sposobów jego zwiększania. Dlatego może warto w tym dniu zastanowić się nie tylko nad własnymi nawykami konsumenckimi ale i nad  działaniami, które mogę przyczynić się do promowania bezpieczeństwa i jakości żywności w przyszłości.

Poleć ten artykuł:

Polecamy