Bezpiecznie w fabryce 3M

Bezpiecznie w fabryce 3M

25 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie zostały rozdane nagrody w ramach 21. edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”. Wśród laureatów w kategorii dużych przedsiębiorstw znalazła się firma 3M.

Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń. Jest to jedna z najważniejszych nagród państwowych w dziedzinie BHP. Nagrodzone w tym plebiscycie firmy trafiają na Złotą Listę Pracodawców, których pełny wykaz jest dostępny na stronie Państwowej Inspekcji Pracy.

 

W tegorocznej edycji konkursu spośród 37 firm, które przeszły do etapu centralnego Kapituła wybrała 10 instytucji przyznając nagrody w trzech kategoriach – dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Laureatem tej ostatniej została firma 3M.

 

– W 3M uważamy, że bezpieczeństwo pracy i pracowników jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Jest ono dla nas absolutnym priorytetem. Nasze podejście do spraw bezpieczeństwa pokrywa się z wynikami ogłoszonego w październiku br. „Raportu 3M Innowacyjny Polak 2014”, gdzie 85 procent badanych zadeklarowało, że innowacje poprawiają ich poczucie bezpieczeństwa. Naszym celem jest ciągłe dążenie do zwiększania bezpieczeństwa i bycie liderem w tej dziedzinie – powiedział Dyrektor Zarządzający 3M Sebastian Arana

 

– Laureaci naszego konkursu są nagradzani za budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, dbającego o godne i bezpieczne warunki pracy. Kapituła ma za zadanie wyróżnić te firmy, które działają szczególnie aktywnie w zakresie ograniczania zagrożeń zawodowych, wdrażają systemy zarządzania bezpieczeństwem, angażują się w profilaktykę dobrych praktyk i prowadzą intensywną politykę bezpieczeństwa pracy, nieustannie doskonaląc działania na rzecz podnoszenia standardów ochrony pracy. Firma 3M, która wprowadziła szereg modernizacji zwiększającej bezpieczeństwo pracy między innymi w swoim zakładzie we Wrocławiu w pełni zasłużyła na to wyróżnienie – uzasadniła decyzję Kapituły rzeczniczka prasowa Głównego Inspektoratu Pracy, Danuta Rutkowska.

 

Odbierając nagrodę Dyrektor Zarządzający 3M podkreślał, że jednym z działań firmy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy jest realizacja specjalnego programu, w ramach którego prowadzone są konsultacje między kierownikami i inżynierami BHP, a pracownikami, w celu wypracowania najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

– Naszą wizją jest wdrażanie innowacji poprawiających jakość życia. Podobnie postępujemy w dziedzinie BHP. Bezpieczeństwo to przede wszystkim kwestia określonych nawyków i świadomość potencjalnych zagrożeń. W tym celu realizujemy program oparty na systemie Behavioral Based System, w ramach następuje wymiana informacji między poszczególnymi szczeblami, by wypromować najwłaściwsze postawy wśród wszystkich pracowników – dodał Sebastian Arana z firmy 3M.

Poleć ten artykuł:

Polecamy