Bezpłatny raport „Płatności w transporcie 2019-2022”.

Bezpłatny raport „Płatności w transporcie 2019-2022”.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu „Płatności w transporcie 2019-2022”, opóźnienia w spłacie faktur to standard dla jednej trzeciej polskich przewoźników, mimo okresów spłaty wynoszących średnio 60 dni. Fakt ten, oraz wyzwania z jakimi mierzy się branża powodują, że wśród firm transportowych wzrosło zainteresowanie faktoringiem. Przykładowo – firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów, w trzecim kwartale 2022 r. wspólnie sfinansowały o prawie 35% więcej faktur, niż w analogicznym okresie 2021 r. 

Branża TSL wchodzi w 2023 rok, mając za sobą jeden z najtrudniejszych okresów. Pandemia Covid-19, wojna w Ukrainie i pakiet mobilności wystawiły przewoźników na trudną próbę. Szczególnie dotkliwe dla całego sektora przedsiębiorstw okazały się rekordowe ceny paliw i galopująca inflacja w strefie euro. Polscy przewoźnicy do puli kosztów dołożyć musieli konieczność wyrównania stawek minimalnych do tych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.  Wojna w Ukrainie pogłębiła też problem, z którym branża TSL zmaga się od dawna – niedobór kierowców. Część z nich, zamiast na europejskie trasy, trafiła na front.

Pobierz bezpłatny raport

Rośnie inflacja, rosną faktury

Raport „Płatności w branży transportowej 2019-2022” pokazuje, że polska branża przewozów międzynarodowych nie ugięła się pod ciężarem tych trudności. Przewoźnicy z naszego kraju wciąż obsługują jedną piątą europejskiego rynku. Ich pozycji nie naruszyły galopujące ceny paliw i rosnące stopy procentowe, a przychody branży się zwiększały. Dowodem na to jest fakt, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat średnia kwota faktur, które Transcash finansował dla przewoźników w ramach usługi faktoringu, systematycznie rosła. Wraz z nimi zwiększały się obroty całego rynku faktoringowego, które tylko na przestrzeni roku urosły o ponad 30%. Warto jednak zwrócić uwagę, że wzrost wartości faktur wynika wprost z podwyżek stawek frachtów, co jest konsekwencją rosnących kosztów prowadzenia działalności przewozowej.

Dłużnicy z taryfą ulgową

Za zwiększonymi obrotami finansowymi nie podąża stabilizacja – polska branża TSL pozostaje wyjątkowo podatna na zatory płatnicze i wydłużone terminy płatności. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Transcash, ponad połowa przewoźników wystawia faktury za transport z terminem co najmniej 60 dni. Długi okres spłaty nie sprzyja szybszej spłacie długów – prawie jedna trzecia badanych uznała opóźnienia w spłacie faktur za częsty problem.

W raporcie poruszono również zagadnienia związane z windykacją. Zmiany sytuacji ekonomicznej wpłynęły na zachowania dłużników i wprowadzenie nowych narzędzi, które zwiększą skuteczność odzyskiwania należności. W tym celu Transcash uruchomił windykację na koszt dłużnika, którą obecnie wybiera około połowy klientów windykacji. Mimo to w polskiej branży TSL dominuje rezerwa w zakresie odzyskiwania długów. Wielu przewoźników woli czekać na pieniądze od sprawdzonych kontrahentów niż narażać relację z nimi zlecając windykację niespłaconych faktur.

Elastyczność siłą branży

Wnioski na temat sytuacji finansowej przewoźników zawarte w raporcie Transcash „Płatności w branży transportowej 2019-2022”, oparto między innymi o dane dotyczące wartości wystawianych faktur, terminów płatności, zwyczajów płatniczych czy specyfiki prawnej. Wszystko to tworzy obraz sektora, który przetrwał kryzys dzięki zdolności szybkiej adaptacji do nowych reguł rynkowej gry.

Poleć ten artykuł:

Polecamy