Blirt rozwija laboratoria w Trójmieście

Blirt rozwija laboratoria w Trójmieście

Biotechnologiczna firma Blirt S.A. zainwestuje ponad 10 mln zł w rozwój swoich laboratoriów w Gdyni i Gdańsku, w szczególności w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym.  Decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydał Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Notowany na NewConnect producent enzymów, zainwestuje w adaptację i przebudowę laboratoriów, zakup specjalistycznego wyposażenia oraz w zwiększenie wynajmowanej powierzchni w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym. Spółka dynamicznie rozwija swoją działalność – w 2020 roku oszacowała przychody na poziomie ponad 67 mln zł, a także zwiększała przestrzeń laboratoryjno-produkcyjną i zatrudnienie, które wzrosło o blisko 35 procent.

– Cieszymy się, że w naszym regionie jesteśmy dostrzegani i doceniani jako firma z najnowocześniejszego obszaru biotechnologii. Dotyczy to zarówno współpracy z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym jak i lokalnymi Uczelniami. Dzięki temu też w Gdańsku i Gdyni znajdujemy zaangażowanych i świetnie wykształconych pracowników, a teraz dodatkowe wsparcie ze strony Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziękujemy więc za dostrzeżenie naszych wysiłków i osiągnięć, a przede wszystkim za to, że Strefa w naszym przypadku wykazała się zarówno dużym zrozumieniem potrzeb, jakie niosą za sobą złożone procesy biotechnologiczne, jak i wyzwań związanych z konkurowaniem na globalnym rynku. Takie wsparcie na poziomie lokalnym jest bardzo ważne jako niezbędny element odnoszenia dalszych sukcesów. – komentuje Tomasz Wrzesiński, wiceprezes spółki Blirt S. A.

– Sukces Spółki Blirt jest dowodem na to, że pandemia nie wpłynęła na osłabienie branży biotechnologicznej. Warunkiem wzrostu niewątpliwie jest trafna ocena kierunków rozwoju, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, a co za tym idzie prognozowanie w długim horyzoncie czasowym. Ważny jest także ekosystem, w którym firma ma szansę rozwinąć skrzydła. W związku z tym Strefa nadal będzie wspierać rozwój Spółki, nie tylko poprzez wydaną decyzję, ale także w ramach różnorodnej i innowacyjnej działalności Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego – mówi Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Poleć ten artykuł:

Polecamy