Budowanie innowacji

Budowanie innowacji

Nowe produkty mają duży wpływ na sukces firmy i przynoszą około 30 procent dochodów firmy. Innowacje są niezwykle znaczącym czynnikiem dla rozwoju i przyszłości firmy. Ale też pamiętać należy, że żywot nowego produktu na rynku jest bardzo krótki - zaledwie trzy lata. Dlatego w...

Jeszcze do niedawna mówiło się o tym, aby firma mogła się rozwijać, należy ciąć koszty. Ale jeszcze nikt nie został innowacyjnym, gdy stawał się coraz mniejszy. Rozwój oznacza więc bycie bardziej konkurencyjnym i temu właśnie służą innowacje. Potwierdzają to obserwacje rynku – te firmy, które zazwyczaj dobrze sobie radzą, mają stały, stabilny strumień innowacyjnych produktów.

Innowacje są kluczem do sukcesu na rynku, bo podnoszą konkurencyjność firmy i jej wartość inwestycyjną. Ale innowacje to nie kosz pełen róż. Według badań PDMA ( Product Development and Management Association) spośród dziewięciu pomysłów produkcyjnych zaledwie jeden osiąga sukces komercyjny. Analiza licznych badań pokazuje, że około 40 procent nowych produktów ponosi porażkę już w chwili wejścia na rynek, a około 46 % procent zasobów przeznaczonych na rozwój nowego produktu dedykowanych jest projektom, które kończą się niepowodzeniem. I 44 % procent projektów związanych z rozwojem nowego produktu nie osiąga zakładanej opłacalności. Dlatego innowacje to nie jest sport dla słabych ludzi, lecz dla silnych. Jest to bowiem ciężka walka. Jednak warto ją podejmować, bo nie należy zapominać słynnego zdania Philipa Kotlera: „Jeśli w ciągu kolejnych lat będziesz prowadził biznes w taki sam sposób, jak to robisz obecnie – najprawdopodobniej znajdziesz się poza nim”.

Innowacje są kluczem do sukcesu na rynku, bo podnoszą konkurencyjność firmy

 

Diament innowacji

Dlaczego jedni odnoszą sukces w innowacjach, a inni nie? Jest wiele powodów takiego stanu rzeczy, najpewniej sukces w innowacjach można odnieść dzięki wyraźnej i jasnej strategii firmy, która dysponuje odpowiednim portfelem zarządzania innowacjami. Przedsiębiorstwo musi więc mieć właściwie zdefiniowaną kulturę organizacyjną dla innowacji. Budowanie innowacji w firmie nie może być przypadkowe, należy sobie uświadomić, że innowacje to sport zespołowy, a za rezultaty zespołu odpowiadają wszyscy członkowie zespołu. Najbardziej efektywne zespoły w firmie to takie, które tworzone są z przedstawicieli różnych działów, czyli zespoły wielofunkcyjne. Zespołowi zawsze przewodzi lider, który ma do dyspozycji przypisane zasoby. Jego rolą jest mądre przewodzenie zespołowi. W sytuacji gdy zespół nie odnosi sukcesów, to się go nie karze, gdyż w przyszłości nikt z członków tego zespołu nie będzie chciał się zaangażować w prace innych zespołów.

 

Sposób budowy

Budowanie innowacji w firmie należy rozpocząć od wytyczenia celów dla tworzenia nowych produktów, czyli od stworzenia długoterminowej strategii innowacji. Przykładem na to może być firma Apple, która dwanaście lat temu omal nie upadła, ale świadomie postanowiła stworzyć konkurencję dla MP3 firmy Sony, mimo że na rynku było już trzynastu graczy dysponujących tym produktem. Jednak Apple miał przemyślaną strategię zdobywania rynku i dzięki temu zwyciężył. Innym przykładem może być firma Lego, która przeżywała w latach 90-tych trudności ze zbytem swoich klocków i dlatego zmieniła swoją strategię przestawiając się na produkowanie robotów, bo dzieci nie chciały już dłużej bawić się tradycyjnymi klockami. Jednak samo zbudowanie strategii nie wystarczy, trzeba jeszcze potrafić ją umiejętnie wdrożyć. Strategia nabiera bowiem rzeczywistych kształtów dopiero w momencie, gdy wciela się ją w życie, a więc wydaje się na nią pieniądze. Tylko najlepsze firmy skupiają się na produktach innowacyjnych i takich, które zmieniają reguły gry na rynku.

 

Budowa mapy produktów

Podczas tworzenia mapy innowacyjnych produktów obowiązują priorytety. Zespół nie może zajmować się zbyt wieloma projektami, bo nic z tego nie wyjdzie. Przy ustalaniu priorytetów należy brać pod uwagę, na które projekty wydaje się pieniądze i co się w zamian otrzymuje. Odpowiednie zarządzanie portfelem projektów polega też na tym, że zajmujemy się rzeczywiście budowaniem nowych produktów, a nie udoskonalaniem starych. Trzeba liczyć się z tym, ze niektóre kiepskie projekty trzeba będzie skreślić. Najbardziej newralgicznym momentem w budowaniu mapy produktów jest ocena projektów. Trudno bowiem wyzbyć się przy tym subiektywnych odczuć. Dlatego nieodzowne jest stworzenie do tego celu obiektywnych kryteriów oceny, które będą jasne dla wszystkich uczestników tego procesu. Dopiero wówczas będzie można przejść do alokacji zasobów na poszczególne projekty. W tym procesie z kolei kierunek powinny wyznaczać priorytety strategiczne firmy.

Innowacje to nie jest sport dla słabych ludzi, lecz dla silnych

 

Rola kadry zarządzającej

Rolą kadry zarządzającej w procesie budowy innowacji jest przewodzenie i wspieranie działań na rzecz innowacji. Menedżerowie powinni angażować się długoterminowo w rozwój produktu. Do ich zadań należy wytyczanie wizji, celów i strategii rozwoju produktów, które odzwierciedlać będą cele i strategię firmy. Ponadto należy do nich udostępnienie niezbędnych zasobów, dotrzymywanie zobowiązań oraz zapewnienie zespołom projektowym dużej swobody i wspieranie najlepszych. Innymi słowy menedżerowie winni pełnić rolę ojca chrzestnego, sponsora i lidera. Niestety często jednak menedżerowie wysokiego szczebla nie spełniają tej roli, ponieważ nie mają przekonania do innowacji i nie chcą inwestować w nowe projekty, poprzestając co najwyżej na wprowadzaniu drobnych pomysłów własnego autorstwa.

 

Poleć ten artykuł:

Polecamy