Cemex rozwija własne systemy zarządzania produkcją

Cemex rozwija własne systemy zarządzania produkcją

Cemex Polska dąży do tego, by produkty oraz usługi znajdujące się w ofercie firmy stanowiły pierwszy wybór klientów. O ich wysokiej jakości świadczą między innymi zdobywane przez kolejne zakłady certyfikaty oraz wdrażane narzędzia pozwalające optymalizować procesy zarządzania produkcją.

Cemex rozwija własne systemy zarządzania produkcją Cemex Polska prowadzi stałą kontrolę produkcji w swoich zakładach, przeprowadzając w tym celu audyty certyfikujące. W ostatnim czasie certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+ zdobyła Kopalnia Wapieni Łagów IV. Dokument wydawany przez Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu poświadcza zgodność kruszyw z wysokimi wymaganiami i umożliwia ich stosowanie przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych o krajowym znaczeniu.

 

Program certyfikacji w systemie 2+ wykonywany przez jednostkę akredytowaną zakłada przeprowadzenie kontroli wstępnej, ciągły nadzór, ocenę oraz zatwierdzenie kontroli produkcji. Posiadanie certyfikatu ZKP przynosi wiele korzyści, w tym poprawę pozycji rynkowej oraz usystematyzowanie działań związanych z kontrolą jakości.

 

Audyty zakładów należących do Cemex Polska to nie jedyna metoda zarządzania produkcją. W kopalniach kruszyw powstał system zarządzania procesami produkcyjnymi oparty na zasadach TPS – Toyota Production System. System wykorzystuje narzędzia Lean, takich jak PCDA, 5s, wizualizacje, prace standaryzowane, system sugestii oraz identyfikacja MUDA., które pozwalają na ciągłe ulepszanie procesów produkcji i zarządzanie nimi. Dzięki nim firma bardzo sprawnie identyfikuje potencjalne problemy i zagrożenia oraz skutecznie je rozwiązuje w ramach swojej struktury.

Poleć ten artykuł:

Polecamy