Certyfikat BREEAM In-use dla terminala DB Schenker w Olsztynie

Certyfikat BREEAM In-use dla terminala DB Schenker w Olsztynie

 Kolejny obiekt DB Schenker dołączył do sieci tzw. zielonych terminali zdobywając certyfikację BREEAM In- use, która jest dedykowana obiektom będącym w użytkowaniu od co najmniej dwóch lat. System  BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)wyznacza normy w zakresie projektowania, budowania i użytkowania obiektów. Na tej podstawie określa się na ile budynek jest przyjazny dla środowiska naturalnego, a także jak bardzo jest komfortowy dla swoich użytkowników. Operator ubiegał się o certyfikację w zakresie Asset Performance oceniającą budynek i jego parametry.

– Cały proces certyfikacji trwał około 8 miesięcy, co jest standardowym okresem przy tego typu procedurach. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że budynek oddany do użytku ponad 5 lat temu i przez ten czas intensywnie eksploatowany uzyskał ocenę na poziomie Very Good bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych na modernizację. To najlepszy dowód na to, że inwestując w nasze terminale stawiamy na jakość i wybieramy najlepsze technologie i rozwiązania – mówi Karolina Kozłowska, Koordynator zarządzania nieruchomościami, DB Schenker

Szczególnie wysoko, tj. powyżej 75% ocenione zostały kategorie Resources – zasoby i Resilience – odporność konstrukcji na środowiskowe warunki zewnętrzne. Wśród zastosowanych rozwiązań znalazły się m.in. ograniczniki przepływu wody oraz oświetlenie LED. W ramach dbałości o bioróżnorodność natomiast zamontowano budki dla ptaków. Na tym jednak nie koniec, gdyż na kolejne lata operator planuje inwestycje w celu unowocześnienia sterowania oświetleniem zewnętrznym.

Zrównoważona logistyka jest przewodnią zasadą w działalności operatora. Firma nieustannie inwestuje w innowacyjne, niskoemisyjne rozwiązania w zakresie transportu lądowego, lotniczego i morskiego, jednocześnie poprawiając efektywność wykorzystywania zasobów w swoich budynkach.

Oddział Olsztyn to dziewiąty obiekt operatora w Polsce spełniający wymogi BREEAM. DB Schenker od lat konsekwentnie inwestuje w zieloną sieć terminali cross-dockingowych. Prawdziwym wyróżnikiem firmy w Polsce jest też wykorzystywanie w zasilaniu swoich obiektów energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Obecnie aż 15 z 18 terminali korzysta z zielonej energii, w tym lokalizacja w Olsztynie. W sumie ponad 80% energii zużywanej w terminalach DB Schenker w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych według standardów Energia 2051.

Terminal DB Schenker w Olsztynie zlokalizowany jest przy drodze S51 bezpośrednio skomunikowanej z trasą krajową S7. Obsługuje 20 regularnych połączeń krajowych i średnio 2 tysiące przesyłek dziennie.

Poleć ten artykuł:

Polecamy