Certyfikat Top Employers dla Grupy Goodyear Polska

Certyfikat Top Employers dla Grupy Goodyear Polska

Po raz kolejny Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o., Firma Oponiarska Dębica S.A. i Goodyear EEMEA Financial Services Center Sp. z o.o., czyli Centrum Usług Finansowych w Dębicy, które obsługuje ponad 27 krajów europejskich, otrzymały certyfikat Top Employers Polska.

Top Employers Institute poddał badaniu przedsiębiorstwa w krajach europejskich, w tym także w Polsce, pod względem polityki personalnej i stosowanych praktyk. W każdej organizacji zostały ocenione świadczenia podstawowe, świadczenia dodatkowe i warunki pracy, szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej oraz zarządzanie kulturą organizacyjną.

Swoim pracownikom Grupa Goodyear Polska (GGP) oferuje stabilność zatrudnienia, uatrakcyjniany stale pakiet świadczeń, realne możliwości rozwoju w kraju i zagranicą, dba również o harmonię pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Ważnym elementem EVP (ang. Employee Value Proposition) GGP jest kultura organizacyjna oparta na wspólnych wartościach, postawach przywódczych i innowacyjnym sposobie działania.

W organizacji szczególną uwagę przywiązuje się nie tylko do tego, co pracownicy wypracowują, ale również, w jaki sposób osiągają wyznaczone cele. Wynik jest wypadkową stale rozwijanych kompetencji biznesowych, ale przede wszystkim pożądanych w organizacji postaw takich jak: odwaga, umiejętność budowania zespołów i talentów, efektywna komunikacja, zdolność rozwiązywania problemów i osiągania ponadprzeciętnych wyników.

Dodatkowo, za sprawą pozyskania wsparcia z EFS, GGP inwestowała w szkolenia doskonalące umiejętności i kompetencje pracowników. Przykładem tego jest projekt „Goodyear – dobre lata na rozwój”, który znalazł się na liście beneficjentów programu PARP. Objął on swoim zakresem kilkadziesiąt sesji szkoleniowych dla kadry zarządzającej, specjalistów i pracowników produkcyjnych, w tym szkolenia tradycyjne, e-learningowe, warsztaty i gry symulacyjne. Ponadto firma gwarantuje pracownikom bezpłatne kursy językowe, a także dofinansowanie nauki w szkołach wyższych.

Top Employers Institute opracował metodologię Top Employers, dzięki której wyróżnia liderów w dziedzinie HRM, przywództwa i strategii. Fundacja Corporate Research Foundation (CRF) powstała w 1991 r. jako wspólna inicjatywa środowiska naukowego, dziennikarzy biznesowych, stowarzyszeń handlowych, badaczy oraz międzynarodowych wydawców, w celu pokazania najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania HR. Siedziba główna Instytutu CRF znajduje się w Holandii.

– Optymalne warunki pracy zapewniają pracownikom możliwość rozwoju osobistego i zawodowego – powiedziała Magdalena Kusik, Country Manager Top Employers Institute. – Z naszego kompleksowego badania wynika, że Grupa Goodyear Polska tworzy wyjątkowe środowisko pracy i zapewnia szeroką gamę inicjatyw, obejmujących nie tylko świadczenia dodatkowe i warunki pracy, ale także dobrze przemyślany system zarządzania wynikami, spójny z kulturą organizacyjną firmy.

Poleć ten artykuł:

Polecamy