ChemMultimodal – transport multimodalny w sektorze chemicznym

ChemMultimodal – transport multimodalny w sektorze chemicznym

Rozpoczęła się realizacja projektu ChemMultimodal współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Interreg Central Europe Program), który dotyczy wzywań w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem transportu w przemyśle chemicznym.

Głównym celem Projektu jest promocja transportu multimodalnego produktów chemicznych oraz koordynacja działań pomiędzy producentami chemicznymi, przewoźnikami, multimodalnymi operatorami logistycznymi i władzami publicznymi w regionie Europy Centralnej. Cele te realizowane będą poprzez szereg szeregu działań, tj.:

 

  •  identyfikację istniejących aktualnie rozwiązań związanych z przepływami towarów przemysłu chemicznego w Polsce w celu zrozumienia barier oraz tzw. „wąskich gardeł” dla rozwoju transportu multimodalnego,
  • stworzenie dedykowanego narzędzia umożliwiającego zwiększenie wykorzystania transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym w Polsce,
  • rekomendacje wobec możliwości zapewnienia nowych regularnych połączeń do obsługi przemysłu chemicznego z wykorzystaniem transportu multimodalnego,
  • budowanie świadomości o potencjale i roli transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym w Polsce podczas seminariów prowadzonych w ramach projektu.

 

Rezultatem projektu ma być poprawa współpracy i koordynacji działań oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie regulacji wspierających wykorzystanie transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym na szczeblu krajowym i europejskim.

 

Projekt obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym obszary Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii oraz Włoch. Polskę reprezentuje w tym projekcie dwóch partnerów – Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), która jest organizacją branżową w przemyśle chemicznym wobec oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH).

 

Pozostałe kraje uczestniczące w projekcie to: Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja Węgry, Włochy. Głównymi założeniami projektu jest osiągnięcie 10% wzrostu udziału transportu multimodalnego w transporcie towarów w przemyśle chemicznym, przy jednoczesnej 5%-owej redukcji emisji CO2. Realizacja projektu potrwa do maja 2019 r.

Poleć ten artykuł:

Polecamy