CIECH Soda Polska oszczędzi krocie na prądzie

CIECH Soda Polska oszczędzi krocie na prądzie

CIECH Soda Polska – spółka wchodząca w skład Grupy CIECH, jednego z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej – zakończyła przetarg na poprawę efektywności energetycznej w zakładach sodowych w Inowrocławiu i Janikowie. Wymienione w nich zostanie ponad 14 000 opraw oświetleniowych, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii o prawie 10.000 MWh rocznie i ponad 3 mln zł oszczędności. Zastosowanie energooszczędnych opraw przyniesie także ograniczenie emisji dwutlenku węgla, z tytułu zakupu energii elektrycznej, w wysokości 8 tys. ton CO2 rocznie.

Systematyczna redukcja zużycia energii, podnoszenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji CO2 to bardzo ważne elementy nowej strategii CIECH z zakresu ESG, czyli działań firmy w zakresie ochrony środowiska, troski o ludzi i społeczeństwo, a także dbałości o najwyższe standardy ładu korporacyjnego. W związku z tym jeszcze w 2020 roku został rozpisany przetarg na kompleksową wymianę oświetlenia w zakładach Grupy w Inowrocławiu i Janikowie, która wygrała firma Luxon LED. Zaoferowała ona najbardziej korzystne rozwiązanie pod kątem efektywności energetycznej i wzięła na siebie odpowiedzialność za efekt energetyczny i realizację projektu, jako generalny wykonawca.

Cały projekt ma być zrealizowany do końca tego roku, a prace będą odbywać się na czynnym obiekcie nie zakłócając pracy produkcji zakładów. Po zakończeniu projektu spółka CIECH Soda Polska pozyska dodatkowe 2 mln zł z tytułu sprzedaży tzw. białych certyfikatów – świadectw wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki, potwierdzających zwiększenie efektywności energetycznej wynikającej z realizacji przedsięwzięcia.

Wymiana opraw oświetleniowych jest elementem systematycznego zmniejszania, w ujęciu rocznym, ilości energii potrzebnej do funkcjonowania naszych zakładów. Nasze ambitne plany w obszarze dekarbonizacji to także zwiększanie efektywności energetycznej i zmniejszanie dzięki temu globalnych emisji CO2. Wymiana ponad 14 tys. opraw oświetleniowych to tylko jedna z kilkudziesięciu inicjatyw podejmowanych w tym celu przez CIECH – mówi Jarosław Ptaszyński, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska.

CIECH Soda Polska jest jednym z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, zatrudniającym ponad 1000 pracowników. Jak wynika z raportu EY1, w 2018 roku bezpośrednie, pośrednie i indukowane efekty działalności Grupy CIECH wygenerowały w powiecie inowrocławskim 623 mln zł wartości dodanej, ponad 2500 miejsc pracy i około 23 mln zł dochodów do budżetów samorządowych.

Poleć ten artykuł:

Polecamy