Co może pójść źle w projekcie logistycznym?

Co może pójść źle w projekcie logistycznym?

Porażki projektów zmian w procesach i systemach logistycznych firm zdarzają się z tych samych przyczyn, co w innych projektach. Mogą one tkwić w następujących obszarach: - ludzka motywacja: jej brak – kiedy zaangażowani w przygotowania do projektu nie

Porażki projektów zmian w procesach i systemach logistycznych firm zdarzają się z tych samych przyczyn, co w innych projektach. Mogą one tkwić w następujących obszarach:
– ludzka motywacja: jej brak – kiedy zaangażowani w przygotowania do projektu nie identyfikują się z projektem czy samą firmą; szkodliwy może być też nadmiar motywacji czy ambicji – co może zaślepić zafascynowanych nowymi możliwościami technologii, bez uwzględnienia realiów czy ubocznych efektów zmian.

  • wiedza – niepełna, wycinkowa, bazująca na niejasnych przekonaniach, przeczuciach, lub – co gorsza – na informacji pochodzącej wyłącznie z prezentacji handlowych;
  • zarządzanie – niepodejmowanie decyzji, brak planu, brak jasnych kryteriów oceny alternatyw; brak wielokierunkowej komunikacji;
  • kultura firmy – niechęć do zmian, podejścia do problemów, zbyt małe uprawnienia ludzi zajmujących się problemem, przywiązanie do półśrodków;
  • strategia – brak jasnej koncepcji rozwoju firmy lub jej niestabilność; brak komunikacji od strony zarządu co do kierunku rozwoju firmy i planów z nią związanych;
  • (nie)zdrowy rozsądek – brak zachowania proporcji pomiędzy skalą problemu i projektu a rzeczywista potrzebą; opieranie się na półśrodkach, niewiązanie faktów, mylenie przyczyn ze skutkami, etc.
  • interesariusze – nie wszyscy skorzystają na zmianach będących efektem projektu, mogą więc blokować, torpedować czy wręcz zupełnie wstrzymać projekt; nie wszyscy Ci, którzy skorzystają, wiedza o tym i nie udzielają wsparcia;
  • struktura organizacyjna – może bardzo utrudniać realizację projektu, poprzez wydłużone cykle decyzyjne, brak priorytetowego statusu projektu (ludzie w projekcie maja oprócz tego w swoich działach szefów); działy mogą mieć sprzeczne interesy; w ekstremalnych przypadkach może dojść do zjawiska psychologicznego określanego mianem „wojny biurowej”;
  • rachunek korzyści i kosztów – trudno jest wyliczyć jakościowe korzyści w formie finansowej, czego domagają się dyrektorzy finansowi czy członkowie zarządów; zdarza się, że najistotniejsze zmiany jakościowe są trudne do oszacowania, więc pomija się je w ogólnym rozrachunku;

Tylko w jednym miesiącu sierpniu spotkałem się z dwoma klientami, którzy rozpoczęli już milionowe inwestycje w magazyn bez zastanowienia się, jak on powinien zostać urządzony i jak funkcjonować w aspekcie procesów logistycznych. Fundamenty już wylane. Wciąż nie ma pewności, czy z inwestycji uda się wyciągnąć tyle, ile można było projektując procesy, a dopiero potem magazyn.

Poleć ten artykuł:

Polecamy