CSR w DPD Polska

CSR w DPD Polska

Z początkiem ubiegłego roku DPDgroup ogłosiła międzynarodową strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, Driving Change. W programie zostały określone obszary działań CSR dla wszystkich podmiotów należących do międzynarodowej grupy.

DPD Polska wpisuje się w te założenia i aktywnie wspiera lokalne społeczności, promuje przedsiębiorczość, działa na rzecz środowiska i prowadzi przyjazną logistykę miejską. W 2017 roku firma powołała do życia także Fundację DPD Polska, której cele obejmują pomoc społeczną i charytatywną na rzecz kurierów i współpracowników.

 

– Społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym elementem strategii większości liczących się firm na świecie. Jest to wyraz dbałości nie tylko o wyniki biznesowe przedsiębiorstwa, ale także o jego otoczenie rozumiane jako środowisko naturalne, miasta, w których żyjemy i lokalną społeczność. Firmy potwierdzają w ten sposób, że są częścią całego ekosystemu i w swojej działalności uwzględniają różne współzależności z otoczeniem. Działalność kurierska wymaga korzystania z transportu kołowego lub lotniczego. Towarzyszy jej emisja dwutlenku węgla, dlatego firmy logistyczne na czele z DPDgroup na różne sposoby dążą do redukcji i kompensaty nadmiernej emisji. Inną przestrzenią działalności CSR są miasta, które starają się ograniczyć ruch kołowy i zanieczyszczenie powietrza. Wreszcie, ostatnią są społeczności, którym oferujemy zaangażowanie w projekty charytatywne i wspieranie przedsiębiorczości – mówi Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska.

 

Bliżej społeczności

DPD Polska prowadzi wiele projektów społecznych m.in. program „Kierunek Samodzielność” realizowany wspólnie z Towarzystwem Nasz Dom, który adresowany jest do młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczącej się w ostatnich klasach szkół średnich.

– Mamy za sobą już dwie edycje programu i jesteśmy mocno przekonani o zasadności tych działań – mówi Małgorzata Maj, rzeczniczka prasowa DPD Polska. – Podopieczni domów dziecka współpracujących z Towarzystwem Nasz Dom mają szansę wywalczyć kurs lub szkolenie, które pomogą im uzyskać wymarzony zawód i ułatwią start w dorosłe życie. Dzięki własnej motywacji młodzi ludzie z mniej „uprzywilejowanych” środowisk biorą sprawy w swoje ręce i precyzują własne plany. My z kolei mamy satysfakcję z tego, że mając świadomość, jak trudno jest wejść w dorosłość, dajemy wsparcie w kształtowaniu ważnych kompetencji życiowych – dodaje Małgorzata Maj.

Firma także stale współpracuje m.in. z Lubelskim Hospicjum im. Małego Księcia, gdzie wspiera „Zakręconą akcję”, zapewniając transport kilkunastu ton nakrętek zbieranych w ramach wsparcia finansowego celów statutowych dla tej instytucji.

DPD Polska realizuje lokalne projekty społeczne, angażując do tego swoich pracowników. Zgłaszają oni inicjatywy, które po spełnieniu określonych warunków mogą otrzymać dotację od DPD. W ten sposób, przy oddolnym zaangażowaniu prowadzonych jest wiele projektów w całej Polsce.

Bliżej społeczności to także wiele inicjatyw sponsoringowych DPD Polska. Firma chętnie angażuje się w promocję sportu i zdrowego stylu życia, stąd m.in. współpraca z Fundacją Maraton Warszawski – sponsoring PZU Maratonu i Półmaratonu Warszawskiego. Ponadto DPD Polska dołączyła do programu Firma Przyjazna Bieganiu angażując w aktywny udział w biegach około 50 pracowników DPD Polska.

 

Innowacyjna przedsiębiorczość

Postulat „Innowacyjna przedsiębiorczość” polega na kształtowaniu ducha przedsiębiorczości w firmie i poza nią. Kierując się tym przesłaniem, DPD Polska drugi raz z rzędu była partnerem Fundacji Nowych Technologii, organizatora konkursu naukowego E(x)plory. Program E(x)plory jest największą w Polsce inicjatywą wpierającą utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promującą ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej. DPD jest partnerem logistycznym wydarzenia i fundatorem nagród specjalnych.

Postulat „Innowacyjna przedsiębiorczość” realizowany jest także w ramach współpracy przy organizacji rejsu „Zobaczyć morze”, skierowanego do osób z dysfunkcją wzroku. Niepełnosprawni członkowie załogi otrzymują wsparcie w kształtowaniu przydatnych kompetencji życiowych, pozwalających im pewniej funkcjonować w otaczającym świecie.

DPD Polska kontynuuje też współpracę z platformą crowdfundingową wspieram.to przy projekcie „Sto na start” polegającym na wyszukiwaniu ciekawych projektów biznesowych i wspieraniu ich pakietem stu darmowych przesyłek.

 

Przyjazna logistyka miejska

DPDGroup podejmuje starania, aby wzrost obsługi e-commerce jak najmniej wpływał na życie w miastach. Grupa rozwija narzędzia i usługi, które dają więcej możliwości nadawcom i odbiorcom przesyłek. Usługa Predict pozwala precyzyjnie określić moment doręczenia przesyłki i ułatwia kontakt z kurierem. Punkty nadania i odbioru Pickup w Gdyni i Katowicach doręczają przesyłki za pomocą samochodów elektrycznych, a warszawska placówka – rowerami na prąd. Logistyka miejska jest bardziej racjonalna, a mieszkańcy miast mniej narażeni na skutki ruchu kołowego w centrach.

 

Neutralni dla środowiska

Celem DPDgroup jest zredukowanie poziomu CO2 przed 2020 r. o 10% na każdą paczkę. Grupa dba także o jakość swojej floty samochodowej, gdyż nowsze pojazdy charakteryzują się niższą emisją spalin. Dowodem na skuteczne działania DPDgroup w redukcji CO2 tzw. raport o postępie dla United Nations Global Compact (Communication on Progress; COP), z którego wynika, że jej zaangażowanie w utrzymanie neutralności dla środowiska jest wyjątkowe i wynosi 5% europejskiego rynku dobrowolnego offsetu węglowego. DPDgroup realizuje swoje cele w trzech etapach – po pierwsze, pomiar emisji CO2 wynikającej z działalności kurierskiej, po drugie redukcja emisji poprzez optymalizację tras i zwiększenie skuteczności ostatniej mili i po trzecie kompensacja poprzez zakup tzw. kredytów węglowych oraz projekty kompensacyjne prowadzone we współpracy ze spółką EcoAct, ekspertem w dziedzinie działań proekologicznych. Jeden z projektów kompensacyjnych zlokalizowany jest w Polsce i polega na wykorzystywaniu odpadów węglowych z elektrociepłowni do budowy dróg. W ostatnim czasie grupa zadecydowała o wsparciu projektu polegającego na wykorzystaniu biomasy jako paliwa w jednej z brazylijskich fabryk słodyczy. Ponadto DPDgroup kompensuje emisję CO2 poprzez wsparcie projektów energetycznych w Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii, Turcji i Indiach.

 

(DPD)

Poleć ten artykuł:

Polecamy