CTL Logistics pełną parą do przodu

CTL Logistics pełną parą do przodu

Przewozy prywatnego przewoźnika kolejowego stale rosną. W maju spółka odnotowała rekordowe pod względem tonażu wyniki przewozowe.

Pozytywny trend towarzyszy CTL Logistics od początku roku. Według danych CTL Logistics, w maju spółka przewiozła blisko 1,4 mln ton ładunków oraz wykonała pracę przewozową na poziomie 325 993 tys. tkm. W analogicznym okresie 2010 roku, było to odpowiednio 1,2 mln ton i 298 865 tys. tkm.  Przewoźnik odnotował w styczniu 29% (380 707 214 tkm) wzrost wykonanej pracy przewozowej oraz 9% (1 387 030 ton) wzrost tonażu przewiezionych towarów względem analogicznego okresu 2010 roku. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy (I-V) 2011 roku Grupa CTL Logistics przewiozła 6 805 996 ton ładunków, przy wykonanej pracy przewozowej na poziomie 1 621 638 882 tkm. Przewoźnik realizuje przewozy o skomplikowanym łańcuchu logistycznym oraz konsekwentnie rozwija przewozy transgraniczne, które również mają swój udział w dobrych wynikach przewozowych firmy. Jak wynika z danych przewozowych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego za pierwszy kwartał, CTL Logistics jest drugim pod względem udziałów w rynku przewoźnikiem kolejowym w odniesieniu do osiągniętej pracy przewozowej (7,91%) oraz trzecim w odniesieniu do przewiezionego tonażu (6,86 %).

Poleć ten artykuł:

Polecamy