CZAS NA APLIKACJE SPECJALIZOWANE

CZAS NA APLIKACJE SPECJALIZOWANE

Większość z nas pamięta jeszcze czasy w których MS Excel był podstawowym narzędziem pracy w transporcie. Niektórzy z nas pamiętają jeszcze bardziej odległe czasy, kiedy to planowanie dystrybucji odbywało się na kartce papieru lub w zeszycie. Na szczęście okres ten odszedł już w

W ostatnich latach dokonał się olbrzymi skok technologiczny w tym obszarze – pojawiły się aplikacje wyspecjalizowane jako oddzielne narzędzia lub też jako część [moduł] większych systemów klasy ERP lub WMS. Najistotniejszy wpływ na ten rozwój miały następujące czynniki:

• Zmiana charakteru realizowanych operacji. Dzisiejsze procesy transportowe są znacznie bardziej wysublimowane i oferują klientom szerszy wachlarz usług niż tylko transport z punktu A do B.
• Coraz wyższe wymagania co do wydajności i jakości pracy Spedytorów i Dyspozytorów, co zaowocowało powstaniem w aplikacjach szeregu raportów pozwalających weryfikować i monitorować ten obszar.
• Nałożenie przez prawodawcę na spedytorów i przewoźników szeregu obowiązków i wymogów formalnych, którymi trzeba zarządzać.
• Minimalizacja marż i wzrost kosztów własnych.

Podsumowując, można stwierdzić, że dziś już nie stać nas na błędy w procesie czy nieoptymalne działania. Chcąc osiągnąć sukces trzeba podnieść jakość, zminimalizować koszty i zoptymalizować procesy, a to wszystko bez narzędzi wspomagających procesy jest niemożliwe do osiągnięcia.
Nasza firma ponad rok temu stała przed dylematem wyboru narzędzia które pomogłoby nam w zarządzaniu tym obszarem. Do wyboru mieliśmy rozwój moduł transportowego w SAP, „napisanie” aplikacji dedykowanej lub wybór jednej z aplikacji dostępnych na rynku. Po szeregu spotkań z potencjalnymi dostawcami wybraliśmy system SPEED poznańskiej firmy InterLAN. Przeważyła elastyczność dostawcy, a także możliwość wykorzystania gotowych modułów, często także z pogranicza transportu, jak np.: fakturowanie, windykacja, moduł korespondencji, oferty, rozliczenia przewoźników wraz z dekretacją kosztów itp. Jak każde wdrożenie i nasze wymagało pewnych modyfikacji i dopasowania produktu do naszych potrzeb, a więc elastyczność i otwartość dostawcy na zmiany była kluczem do udanej implementacji. Dzięki podejściu projektowemu do wdrożenia, wspólnie z dostawcą rozwinęliśmy i rozbudowaliśmy aplikację o nowe moduły, jak chociażby ekran planowania, który pozwala metodą „przeciągnij i upuść” planować dystrybucję. Nie obyło się też bez łez i zgrzytania zębami.

Tak duże wdrożenie pociąga za sobą szereg zmian, a tym samym i błędów. Jednak dzięki podwójnej procedurze testowania aplikacji przed podniesieniem wersji [dostawca i klient oddzielne w środowisku testowym] chwil tych było niewiele, a kiedy mieliśmy już do czynienia z poważnym problemem dostawca był w stanie zmobilizować swoich programistów do poprawek nawet o 01:00 w nocy, tak aby rano oddać użytkownikom poprawnie działającą aplikacje. Dziś nadal wspólnie z InterLAN pracujemy nad rozwojem tego narzędzia, uruchamiając coraz to nowe funkcjonalności dające nam przewagę nad konkurencją. Już dziś funkcjonują w aplikacji wysublimowane algorytmy śledzenia kosztów, elektroniczne POD, wewnętrzne giełdy ładunków, moduł ewidencji i rozliczenia palet czy też moduł magazynu pozwalający na zarządzanie krótkotrwałym składowaniem przesyłek.

W standardzie systemu SPEED odnajdziecie Państwo kilka bardzo przydatnych modułów zarówno jeśli jesteście Przewoźnikiem jak i Spedytorem. W tym miejscu powinienem zareklamować poszczególne funkcjonalności i opcje programu, jednak po te informacje odsyłam Państwa na strony dostawcy: www.interlan.pl. Ja poprzestanę na wymienieniu mechanizmów ułatwiających nam współpracę z naszymi zleceniodawcami. Dziś Rhenus Contract Logistics dzięki SPEED bez większych problemów może pobierać zlecenia od swoich zleceniodawców w dowolnej formie, począwszy od automatycznego zaczytania z e-mail, poprzez import zleceń z plików tekstowych, a kończąc na wymianie danych EDI. Aplikacja pozwala nam również:
• generować na potrzeby klientów wszelkiego rodzaju zestawienia i raporty, jak i załączniki do faktur,
• śledzić postęp realizacji zleceń, rejestrować godziny podstawień, dostaw oraz przeładunków,
• optymalizować trasy w oparciu o najnowsze dane mapowe.
Jeśli miałbym wskazać korzyści wynikające z wdrożenia, wskazałbym przede wszystkim:
– wysoką elastyczność i otwartość systemu na zmiany,
– modułową budowę pozwalającą na kompleksowe wdrożenie we wszystkich obszarach związanych ze spedycją i transportem,
– otwartość dostawcy na podejmowanie indywidualnych zleceń na specyfikowane funkcje,
– wysoką adaptowalność produktu we współpracy z innymi aplikacjami,
– zwiększenie elastyczności poprzez skrócenie czasów poszczególnych operacji, co daje nam możliwość podejmowania znacznie trudniejszych i specjalizowanych zleceń,
– podniesienie jakości naszych usług dzięki zarządzaniu anomaliami.

Poleć ten artykuł:

Polecamy