Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

Do zasadniczych założeń reformy zaliczyć należy utworzenie nowego organu jakim ma być Urząd UE ds. celnych który ma nadzorować unijne centrum danych celnych, które ma zastąpić obecną celną infrastrukturę informatyczną w państwach członkowskich UE. Przedsiębiorstwa będą wchodzić w interakcję tylko z jednym portalem przy przesyłaniu informacji celnych oraz przesyłać je tylko raz dla wielu przesyłek. Wprowadzone zostaną zasady uznanego za importera dla dostaw na odległość oraz zniesione zostanie zwolnienie celne dla towarów poniżej 150 EUR.

Program „Trust & Check”, będzie nową wersją AEO dla najbardziej wiarygodnych przedsiębiorców. Będą oni mogli wprowadzać swoje towary do obrotu w UE bez aktywnej interwencji celnej po spełnieniu wielu nowych, rygorystycznych warunków. Dla chętnych do posiadania podwyższonej wersji wiarygodności niezbędna będzie nowa certyfikacja posiadanych pozwolenia AEO. Podwyższony próg wejścia dla wielu firm będzie trudny do spełnienia.

Magazyn czasowego składowania ma mieć skrócony czas na przechowywanie towarów pod dozorem celnym w celu przedstawienia go organom celnym. Z 90 dni możliwości składowania ma zostać skrócony do dni 10ciu. W tym przypadku wydaje mi się że tak krótki czas przede wszystkim w portach morskich może okazać się nie wystarczający do logistycznej obsługi klienta. Należy zatem założyć, że być może chodzi o jeszcze większe korzystanie z procedur uproszczonych aby zwiększyć przepustowość magazynów przy portach.

Bezwzględnie potrzebna jest reforma prawa celnego i dostosowanego go do realiów dzisiejszych, którą należałoby podzielić na kilka elementów:

  • Jednolite stanowisko służb celnych UE,
  • Podniesienie standardów oraz wiedzy merytorycznej przez podmioty pośredniczące,
  • Skrócenie czasu obsługi petenta w związku z postępowaniem administracyjnym,
  • Zmianę przepisów około celnych na jednolite w całej UE,
  • Jednolite podejście w całej UE do MSP,
  • Ujednolicenie współpracy innych organów państwowych z administracją celną państw członkowskich UE.

Niestety zakładany projekt nie będzie skupiał się na powyższych elementach lub dotknie ich tylko w drobnych szczegółach.

Należy założyć, że będzie trzeba zwiększyć wiedzę i kompetencje w firmach dokonujących obrotu towarowego w UE z krajami trzecimi oraz ich reprezentantów, ponieważ na etapie odpraw celnych wymagana jest wysoko specjalistyczna wiedza dotycząca procesów w łańcuchu dostaw. Poprzez zwiększone kompetencje pośredników celnych co do ograniczeń pozataryfowych na towarach będzie trzeba w firmach dokładnie wiedzieć jak, skąd i dlaczego informacje wieloetapowego łańcucha trzeba przekazywać.

Projekt zakłada długi okres stopniowego wprowadzenia. Od 2028 roku przez 10 lat będą wprowadzane nowe przepisy. Czekamy zatem na ostateczną wersję opublikowanego Rozporządzenia, aby można było dokonać ostatecznej analizy zmian, które w dzisiejszym pędzącym świecie są potrzebne. Należy jednak uniknąć błędów, które zostały popełnione przy wcześniejszej modernizacji Kodeksu Celnego, co doprowadziło całkowicie do zmiany całego kodeksu celnego.

O Autorze: 

dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego. Zajmuje się doradztwem z zakresu przepisów prawa celnego, importu i eksportu towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych. Specjalizuje się w sprawach z tzw. „górnej półki trudności” – zawiłych i nietypowych. Wieloletni pracownik Urzędu Celnego. Przez wiele lat pracowała dla firm logistycznych i spedycyjnych, gdzie piastowała m.in. funkcję członka zarządu. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Wykładała w Szkole Wyższej w Warszawie ALMAMER, Wyższej Szkole Cła i Logistyki czy Uczelni Techniczno – Handlowej. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności.

https://www.linkedin.com/in/dr-izabella-tymińska-ekspert-celny/

https://www.facebook.com/Ekspert.celny.Doradztwo.celne/

www.ekspertcelny.pl

Poleć ten artykuł:

Polecamy