DB Schenker wyznacza nowe standardy obsługi sektora healthcare

DB Schenker wyznacza nowe standardy obsługi sektora healthcare

DB Schenker wzmacniania swoje zaangażowanie na rzecz doskonałości i zgodności z restrykcyjnymi normami i przepisami obowiązującymi w łańcuchach dostaw produktów farmaceutycznych posiadając certyfikaty zgodne ze standardami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) dla 157 swoich jednostek operacyjnych. Portfelem produktów DB Schenker | life+ objęte są najważniejsze dla światowego handlu produktami medycznymi rynki, tj. obie Ameryki, Europa i Azja.

Ta ilość certyfikatów umożliwia obecnie DB Schenker zabezpieczenie 80% światowych przepływów towarów sektora opieki zdrowotnej, co sprawia, że jest to jedna z największych na świecie sieci logistycznych zgodnych z GDP. Operator może teraz jeszcze lepiej spełniać zmieniające się potrzeby globalnego przemysłu farmaceutycznego.

Opieka zdrowotna to branża ściśle regulowana przez różne wytyczne, dlatego też zgodność z wymogami GDP jest tak ważna. Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej jest potwierdzeniem, że DB Schenker przestrzega wytycznych dotyczących jakości, które zapewniają integralność i jakość produktów farmaceutycznych w całym łańcuchu dostaw. Wewnętrzny Globalny System Zarządzania Jakością DB Schenker dla sektora zdrowia uwzględnia wymogi GDP dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt oraz powiązanych substancji czynnych zdefiniowanych przez Unię Europejską (UE) i Światową Organizację Zdrowia (WHO). Operator gwarantuje spełnienie tych wymogów poprzez wewnętrzną Dyrektywę Zarządzania Jakością w Ochronie Zdrowia, która jest formalną podstawą usługi DB Schenker | life+

Veronique Dameme, Head of Global Vertical Market Healthcare w DB Schenker, mówi: – Na końcu każdego łańcucha dostaw opieki zdrowotnej znajduje się pacjent. Dlatego też ze szczególną troską dbamy o to, aby produkty medyczne były przechowywane i dystrybuowane zgodnie z najwyższymi standardami. Pomyślna certyfikacja GDP naszych jednostek to znaczący kamień milowy, który pokazuje nasze ciągłe dążenie do doskonałości w logistyce farmaceutycznej

Kiedy DB Schenker rozpoczynał proces wdrażania certyfikacji, pierwszym celem było opracowanie jednolitego globalnego standardu obowiązującego dla wszystkich rodzajów transportu. To ułatwiło uzyskanie certyfikatu GDP. Kompleksowa certyfikacja zapewnia, że proces, infrastruktura i personel działają zgodnie z rygorystycznymi wymogami branży farmaceutycznej stosując to samo idealnie opracowane podejście we wszystkich jednostkach. Po wdrożeniu procedur i procesie certyfikacji, przeprowadzany jest ponowny audyt oparty na ryzyku bazując na ciągle mierzonych wskaźnikach KPI. Jest on powtarzany co najmniej raz na 3 lata, aby zapewnić utrzymanie najwyższej jakości.

DB Schenker stale analizuje zapotrzebowanie swoich klientów na te usługi. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy globalny dostawca usług logistycznych planuje certyfikować ponad 180 swoich jednostek operacyjnych, aby móc prowadzić operacje logistyczne zgodne certyfikacją GDP na jeszcze szerszą skalę.

Poleć ten artykuł:

Polecamy